Tavoitteet ja strategia

Visiomme on olla maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Marimekon vahvuuksia ovat brändin ainutlaatuisuus ja kiinnostavuus, kuosien moninaisuus ja muotokielen omintakeisuus. Yhtiöllä on pitkän aikavälin kansainvälinen kasvustrategia, ja sen tavoitteena on kasvaa ja menestyä kansainvälisesti identiteetiltään vahvana, suomalaisena designyrityksenä. Liiketoiminnan kehittämisessä keskitytään hallittuun kasvuun kotimaassa ja valituilla vientimarkkinoilla. Marimekon keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Amerikka, Pohjois-Eurooppa ja Aasian-Tyynenmeren alue.

Tavoitteet

 • Nostaa värikäs kuviosuunnittelu entistä selkeämmäksi erottautumistekijäksi.
 • Lisätä Marimekon maailmanlaajuista tunnettuutta uniikkina designbrändinä.
 • Kasvattaa brändin arvoa tuote-, myymälä- ja jakelukonsepteja kehittämällä.
 • Säilyttää vahva markkina-asema Suomessa.
 • Kasvattaa kansainvälistä myyntiä vuosittain runsaalla viidenneksellä edellisvuodesta.
 • Laajentaa jakeluverkostoa ensisijaisesti konsepti- ja shop-in-shop-myymälöiden määrää kasvattamalla.
 • Säilyttää hyvä vakavaraisuus ja likviditeetti kaikissa markkinaolosuhteissa.
 • Taloudelliset tavoitteet

Kannattavan kasvun turvaaminen

 • Konsernin liikevaihdon vuosittainen kasvu yli 10 %
 • Liikevoittomarginaali 10 %
 • Oman pääoman tuotto yli 15 %
 • Omavaraisuusaste 50 %

Vakaa osinkopolitiikka

 • Tavoitteena jakaa osinkoa vuosittain
 • Osinko osakekohtaisesta tuloksesta vähintään 50 %

Strategian kulmakivet

 • Brändiä rakennetaan kansainvälisemmäksi ja tunnettuutta kasvatetaan hyödyntäen Marimekon designin ainutlaatuisuutta ja kiinnostavuutta.
 • Marimekon osaaminen värien ja kuvioiden taitajana nostetaan entistä selkeämmäksi erottautumistekijäksi; korkeatasoista ja innovatiivista suunnitteluosaamista ylläpidetään ja kehitetään kilpailukykyä vahvistavana tekijänä.
 • Kehitetään entistä asiakaslähtöisempää ja kannattavampaa tuotekonseptia.
 • Kasvua haetaan uusista asiakasryhmistä ja tuoteinnovaatioista; tuotelinjojen ja mallistojen keskinäistä koordinaatiota parannetaan; oman tuotemuotoilun osuutta mallistoissa kasvatetaan ja se yhdistetään entistä paremmin Marimekon vahvaan kuvio-osaamiseen; asusteiden ja pienten käyttöesineiden määrää valikoimissa lisätään tuotekonseptin kannattavuuden parantamiseksi.
 • Jakeluverkostoa kehitetään ja rakennetaan entistä kannattavampia myymälä- ja jakelukonsepteja.
 • Brändin kilpailukykyä ja houkuttelevuutta vahvistetaan eri jakelukanavissa; jakeluverkostoa laajennetaan hallitusti lisäämällä ensisijaisesti konsepti- ja shop-in-shop-myymälöiden määrää; maantieteellisesti keskitytään alueisiin, joilla Marimekko-brändi on ennestään tunnettu tai joilla on luontaista kysyntää.
 • Toiminnan tehokkuutta, systemaattisuutta ja koordinointia parannetaan kaikilla liiketoiminta-alueilla.
 • Luovaa ja sisäistä yrittäjyyttä korostavaa yrityskulttuuria vaalitaan ja henkilökunnan osaamista vahvistetaan.