Valmistusmaat

Marimekon omassa kangaspainossa Helsingin Herttoniemessä painetaan kaikki Marimekon metreittäin myytävät sisustuskankaat, keittiötekstiilit sekä osa vaatteissa ja laukuissa käytettävistä kankaista – noin miljoona metriä vuodessa. Sen lisäksi osaava valmistajakumppaneiden verkosto tekee tuotteita alihankintana Euroopassa ja Aasiassa. Lähes 70 prosenttia Marimekon tuotteista valmistetaan Euroopassa ja noin kolmannes Euroopan ulkopuolella.

Alla näet, miten Marimekon tuotteiden valmistus jakautui eri maiden välillä vuonna 2018.

Hankintaperiaatteet

Osaavan ja monipuolisen hankintaketjun avulla voimme tarjota asiakkaillemme laajan ja laadukkaan tuotevalikoiman. Tavoitteenamme on valmistuttaa tuotteemme aina kullekin tuotekategorialle parhaassa paikassa. Riippumatta siitä, missä tuotteet valmistetaan, olemme aina tarkkoja valmistusolosuhteista ja Marimekon työntekijät vierailevat tuotantolaitoksilla säännöllisesti.

Marimekon hankintaa ohjaavat vastuullisen hankinnan periaatteet ja toimintaohjeet toimittajille (Supplier Code of Conduct). Kuulumme myös eurooppalaiseen amfori BSCI -aloitteeseen, jonka tavoitteena on edistää työolosuhteiden valvontaa ja kehittää työolosuhteita globaaleissa hankintaketjuissa. Tavarantoimittajien kanssa solmittavat ostosopimukset sitovat tavarantoimittajan Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimusten ja amfori BSCI:n toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Toimintaperiaatteiden noudattamista valvotaan omien tehdasvierailujen yhteydessä. Euroopan ulkopuolella tehdastarkastuksia tekevät myös ulkopuoliset, niihin erikoistuneet riippumattomat tarkastajat.

Sopimusvalmistajat

Hyvät ja osaavat sopimusvalmistajat ovat avainasemassa Marimekon kilpailukyvyssä. Vuonna 2018 tuotteitamme valmisti noin 80 toimittajakumppania noin 100 tehtaassa. Monet toimittajistamme ovat pitkäaikaisia kumppaneita. Löydät Marimekon merkittävimpien sopimusvalmistajien yhteystiedot täältä.

Kangaspaino

Suomi on Marimekolle edelleen merkittävä valmistusmaa; Helsingin Herttoniemessä omassa kangaspainossamme painetaan noin miljoona metriä kangasta vuodessa. Painokangas ja siihen liittyvä suunnitteluosaaminen ovat aina olleet liiketoimintamme ydin. Uudet painokankaat ja niistä valmistettavat tuotteet syntyvät useiden eri alojen ammattilaisten tiimityönä, ja on tärkeää, että suunnittelijamme saavat työskennellä lähellä tuotantoa. Yleinen trendi alalla on aivan toinen, mutta haluamme kulkea vastavirtaan, sillä uskomme, että edelläkävijyys kuviosuunnittelussa kulkee käsi kädessä oman tuotannon kanssa. Omalla kangaspainolla on myös erittäin tärkeä rooli tuotekehityksessä. Painossamme käytettäviä pohjakankaita hankitaan esimerkiksi Saksasta, Portugalista, Turkista ja Perusta.

Olemme niin ylpeitä painostamme, että teimme siitä myös videon, jonka voit katsoa Youtubessa.

Ihmisoikeudet hankintaketjussa

Marimekolla on vahvat arvot, joita yhdessä kutsumme Marihengeksi. Yksi arvoistamme, ”rehtiyttä kaikkea ja kaikkia kohtaan” ulottuu oman henkilöstömme ja asiakkaidemme lisäksi myös hankintaketjuumme – esimerkiksi työntekijöihin, jotka valmistavat Marimekon tuotteita. Meille on tärkeää, että toiminnallamme on positiivinen vaikutus ihmisten arkeen, oli kyse sitten asiakkaastamme tai työntekijästä hankintaketjussamme.

Olemme sitoutuneita kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Samalla tiedostamme, että toiminnallamme voi olla vaikutuksia myös alueilla, missä arvot, käytännöt ja olosuhteet ihmisoikeuksien toteutumiseksi vaihtelevat. Lähestymistapamme ihmisoikeuksiin perustuu YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin. Niiden mukaan sen lisäksi, että valtioilla on velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja välttää ihmisoikeusloukkauksia kaikessa toiminnassaan.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sisältyy Marimekon tavarantoimittajien toimintaohjeisiin (Supplier Code of Conduct), joka sisältää periaatteet esimerkiksi lapsi- ja pakkotyövoimaa vastaan sekä työntekijöiden järjestäytymisoikeuden ja tasa-arvoisen kohtelun puolesta. Ihmisoikeuksien toteutumista hankintaketjussa valvomme sekä itse että kolmannen osapuolen tekemien tarkastusten avulla. Tiedostamme myös, että riskit ihmisoikeusloukkauksiin hankintaketjussamme ulottuvat pidemmälle kuin tavarantoimittajiin, joiden kanssa meillä on liikesuhde, aina raaka-aineiden tuotantoon saakka. Olemme käynnistäneet koko arvoketjun läpi ulottuvan ihmisoikeusriskien arviointiprosessin, ja tavoitteenamme on luoda systemaattinen toimintamalli riskien tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi.

Etenkin lasten oikeudet ovat meille erityisen tärkeitä, emmekä hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Tiedostamme, että esimerkiksi tietyillä puuvillan viljelyalueilla lapsityövoiman käyttöä esiintyy edelleen. Tästä syystä olemme allekirjoittaneet Responsible Sourcing Networkin (RSN) ylläpitämät puuvillaa koskevat sitoumukset emmekä tällä hetkellä hyväksy uzbekistanilaisen tai turkmenistanilaisen puuvillan käyttöä tuotteissamme. On haastavaa varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan läpi arvoketjumme, mutta teemme määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti töitä hankintaketjumme läpinäkyvyyden ja tuotanto-olosuhteiden edistämiseksi yhdessä toimittajiemme kanssa. Teemme yhteistyötä myös toimialan muiden toimijoiden, kuten amfori BSCI:n ja Better Cotton Initiativen (BCI) kanssa.