Valmistusmaat ja sopimusvalmistajat

Marimekon omassa kangaspainossa Helsingin Herttoniemessä painetaan kaikki Marimekon metreittäin myytävät sisustuskankaat, keittiötekstiilit sekä osa vaatteissa ja laukuissa käytettävistä kankaista – noin miljoona metriä vuodessa. Sen lisäksi osaava valmistajakumppaneiden verkosto tekee tuotteita alihankintana Euroopassa ja Aasiassa. Lähes 70 prosenttia Marimekon tuotteista valmistetaan Euroopassa ja noin kolmannes Euroopan ulkopuolella.

Hyvät ja osaavat sopimusvalmistajat ovat avainasemassa Marimekon kilpailukyvyssä. Pyrimme pitkäjänteiseen yhteistyöhön toimittajiemme kanssa ja monet heistä ovat olleet kumppaneitamme jo yli 20 vuotta. Vuonna 2019 tuotteitamme valmisti lähes 75 toimittajakumppania noin 100 tehtaassa. Löydät listan Marimekon toimittajista yhteystietoineen täältä.

Alla näet Marimekon tuotteiden suurimmat valmistusmaat vuonna 2019.

Vastuullisuus osana hankintaperiaatteita

Osaavien ja monipuolisten toimittajakumppaneiden avulla voimme tarjota asiakkaillemme laajan ja laadukkaan tuotevalikoiman. Tavoitteenamme on valmistuttaa tuotteemme aina kullekin tuotekategorialle parhaassa paikassa. Valmistuspaikasta riippumatta haluamme varmistua siitä, että tuotteemme valmistetaan arvojemme mukaisesti ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Valitsemme toimittajamme tarkkaan ja kiinnitämme valinnassa kaupallisten ehtojen lisäksi erityistä huomiota muun muassa työolosuhteisiin, turvallisuusasioihin ja palkkaukseen.

Marimekon hankintaa ohjaavat vastuullisen hankinnan periaatteet ja toimintaohjeet toimittajille (Supplier Code of Conduct). Kuulumme myös eurooppalaiseen amfori BSCI -aloitteeseen, jonka tavoitteena on edistää työolosuhteiden valvontaa ja kehittää työolosuhteita globaaleissa hankintaketjuissa. Tavarantoimittajien kanssa solmittavat ostosopimukset sitovat tavarantoimittajan Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimusten ja amfori BSCI:n toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Toimintaperiaatteiden noudattamista valvotaan omien tehdasvierailujen yhteydessä. Riskimaissa tehdastarkastuksia tekevät myös ulkopuoliset, niihin erikoistuneet riippumattomat tarkastajat.

Vuonna 2019 valmistuskumppaneidemme tehtaissa tehtiin yhteensä 13 sosiaalisen vastuun amfori BSCI -auditointia. Yhdessäkään auditoinnissa ei todettu nollatoleranssihavaintoja, kuten viitteitä lapsi- tai pakkotyövoiman käytöstä tai välittömistä ja merkittävistä riskeistä työntekijöiden terveydelle. Auditoinneissa tunnistetaan kuitenkin lähes poikkeuksetta muita kehittämiskohteita, mikä on tyypillistä tuotannollisessa toiminnassa. Tärkeintä on käydä havainnot läpi tehtaan johdon kanssa ja sopia korjaavista toimenpiteistä. Vuonna 2019 toteutettujen seuranta-auditointien perusteella keskimäärin 40 prosenttia havainnoista oli korjattu täysin. Avoinna olevien havaintojen osalta korjaavat toimenpiteet oli aloitettu, mutta niitä ei oltu saatu päätökseen tai niiden tulokset eivät vielä olleet näkyvissä seuranta-auditointiin mennessä. Näiden toimenpiteiden toteutumista seurataan tulevissa auditoinneissa amfori BSCI:n auditointisyklin mukaisesti.

Oma kangaspaino Helsingissä

Suomi on Marimekolle edelleen merkittävä valmistusmaa; Helsingin Herttoniemessä omassa kangaspainossamme painetaan noin miljoona metriä kangasta vuodessa. Painomme on ainoita teollisen mittakaavan kangaspainoja Pohjoismaissa. Painokangas ja siihen liittyvä suunnitteluosaaminen ovat aina olleet liiketoimintamme ydin. Uudet painokankaat ja niistä valmistettavat tuotteet syntyvät useiden eri alojen ammattilaisten tiimityönä, ja on tärkeää, että suunnittelijamme saavat työskennellä lähellä tuotantoa. Yleinen trendi alalla on aivan toinen, mutta haluamme kulkea vastavirtaan, sillä uskomme, että edelläkävijyys kuviosuunnittelussa kulkee käsi kädessä oman tuotannon kanssa. Omalla kangaspainolla on myös erittäin tärkeä rooli tuotekehityksessä. Painossamme käytettäviä pohjakankaita hankitaan esimerkiksi Saksasta, Portugalista, Turkista ja Perusta.

Olemme niin ylpeitä painostamme, että teimme siitä myös videon, jonka voit katsoa Youtubessa.

Ihmisoikeudet toimitusketjussa

Marimekolla on vahvat arvot, joita yhdessä kutsumme Marihengeksi. Yksi arvoistamme, ”rehtiyttä kaikkea ja kaikkia kohtaan” ulottuu oman henkilöstömme ja asiakkaidemme lisäksi myös hankintaketjuumme – esimerkiksi työntekijöihin, jotka valmistavat Marimekon tuotteita. Toimitusketjumme vastuullisuus on meille tärkeää, sillä ilon tuominen arkipäivään värein ja kuvioin ei saa tapahtua muiden kustannuksella.

Olemme sitoutuneita kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Samalla tiedostamme, että toiminnallamme voi olla vaikutuksia myös alueilla, missä arvot, käytännöt ja olosuhteet ihmisoikeuksien toteutumiseksi vaihtelevat. Lähestymistapamme ihmisoikeuksiin perustuu YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin. Niiden mukaan sen lisäksi, että valtioilla on velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja välttää ihmisoikeusloukkauksia kaikessa toiminnassaan.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sisältyy Marimekon tavarantoimittajien toimintaohjeisiin (Supplier Code of Conduct), joka sisältää periaatteet esimerkiksi lapsi- ja pakkotyövoiman kiellosta sekä työntekijöiden järjestäytymisoikeuden ja tasa-arvoisen kohtelun puolesta. Valvomme ihmisoikeuksien toteutumista hankintaketjussa sekä itse että kolmannen osapuolen tekemien tehdastarkastusten avulla. Tiedostamme, että riskit ihmisoikeusloukkauksiin hankintaketjussamme ulottuvat pidemmälle kuin tavarantoimittajiin, joiden kanssa meillä on liikesuhde, aina raaka-aineiden tuotantoon saakka. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ihmisoikeusriskien tunnistamiseksi, negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten välttämiseksi ja mahdollisten havaittujen negatiivisten vaikutusten käsittelemiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että toimintomme ja hankintaketjumme ovat täysin läpinäkyviä aina raaka-aineista alkaen.

Etenkin lasten oikeudet ovat meille erityisen tärkeitä, emmekä hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Tiedostamme, että esimerkiksi tietyillä puuvillan viljelyalueilla lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä esiintyy edelleen. Tästä syystä olemme allekirjoittaneet Responsible Sourcing Networkin (RSN) ylläpitämät puuvillaa koskevat sitoumukset emmekä tällä hetkellä hyväksy uzbekistanilaisen tai turkmenistanilaisen puuvillan käyttöä tuotteissamme. Emme myöskään hyväksy puuvillaa Xinjiangin uiguurien autonomiselta alueelta Kiinassa alueen puuvillantuotantoon liittyvän pakkotyöriskin vuoksi.

Sekä amfori BSCI:n Code of Conduct että toimittajiemme toimintaohjeet (Supplier Code of Conduct) sisältävät periaatteen oikeudenmukaisesta palkkauksesta, joka mahdollistaa työntekijälle ja hänen perheelleen kohtuullisen, perustarpeiden tyydyttämisen riittävän toimeentulon. Paikalliset lakisääteiset vähimmäispalkat tai työehtosopimusten mukaiset palkat eivät kuitenkaan aina ole riittäviä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Me Marimekossa olemme sitoutuneet edistämään elämiseen riittävää palkkausta toimitusketjussamme työskenteleville työntekijöille. Koska kysymys on monitahoinen ja koskettaa useita eri sidosryhmiä – yrityksiä, lainsäätäjiä, paikallisia ammattiyhdistyksiä ja muita työntekijöiden edustajia – uskomme, että yhteistyö on paras tapa edistää tavoitteen saavuttamista. Amfori BSCI:n jäsenenä tuemme heidän aloitteitaan, jotka tähtäävät elämiseen riittävän palkan toteutumiseen toimitusketjuissa. Voit lukea lisää amfori BSCI:n lähestymistavasta täältä.

On haastavaa varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan läpi arvoketjumme, mutta teemme määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti töitä hankintaketjumme läpinäkyvyyden ja tuotanto-olosuhteiden edistämiseksi yhdessä toimittajiemme kanssa. Teemme yhteistyötä myös toimialan muiden toimijoiden, kuten amfori BSCI:n ja Better Cotton Initiativen (BCI) kanssa.