Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen on Marimekossa osa jokapäiväistä johtamista ja toiminnan kehittämistä. Vastuullisuustyön suunnittelusta vastaa vastuullisuuden ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu myös

  • asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi
  • uusien tavoitteiden asettaminen
  • vastuullisuutta edistävien projektien valvonta.

Ylin vastuu johtamisesta on toimitusjohtajalla, mutta eri liiketoimintayksiköt ja toiminnot vastaavat kukin oman alueensa tavoitteista ja toimenpiteistä. Vuonna 2015 laadimme yhtiöllemme vastuullisuusstrategian, jonka tavoitteet ulottuvat vuoteen 2020 saakka.

Lue lisää vastuullisuusstrategiamme tavoitteista.