Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen on Marimekossa osa jokapäiväistä johtamista ja toiminnan kehittämistä. Tavoitteiden asettaminen vastuullisuustyölle ja niiden toteutumisen seuranta ovat osa johtoryhmätyöskentelyä. Vastuullisuusstrategian toteutumista seurataan johtoryhmässä kvartaaleittain.

Ylin vastuu johtamisesta on toimitusjohtajalla, mutta eri liiketoimintayksiköt ja toiminnot vastaavat kukin oman alueensa tavoitteista ja toimenpiteistä vastuullisuuspäällikön tukemana. Vuonna 2015 laadimme yhtiöllemme vastuullisuusstrategian, jonka tavoitteet ulottuvat vuoteen 2020 saakka.

Lue lisää vastuullisuusstrategiamme tavoitteista.