Vastuullisuuden johtaminen

Marimekossa vastuullisuus on osa jokapäiväistä johtamista ja toiminnan kehittämistä. Olemme määrittäneet vastuullisuusasioiden kehittämistä ja hallinnointia varten seuraavanlaisen hallintomallin:

  • Hallitus hyväksyy vastuullisuusstrategian ja siihen sisältyvät tärkeimmät tavoitteet sekä vuosittaiset vastuullisuuskatsaukset.
  • Johtoryhmä määrittää tavoitteet ja seuraa edistymistä puolivuosittain. Muihin kuin taloudellisiin asioihin liittyviä riskejä käsitellään osana konsernin yhteistä riskinhallintaa ja ne esitetään hallituksen toimintakertomuksessa.
  • Kukin liiketoimintayksikkö ja toiminto huolehtii omiin vastuualueihinsa liittyvistä toimista yhteisiin tavoitteisiin pyrittäessä.
  • Vastuullisuuspäällikkö tukee ja koordinoi vastuullisuustyötä.

Marimekon vuoteen 2020 ulottuva vastuullisuusstrategia julkaistiin vuonna 2016. Lue lisää vastuullisuusstrategiamme tavoitteista. Julkaisemme tavoitteet seuraavalle, vuoteen 2025 ulottuvalle strategiakaudelle myöhemmin vuonna 2020.