Vastuullisuusstrategia

Marimekon vuoteen 2020 ulottuva vastuullisuusstrategia julkaistiin vuonna 2016. Strategian laatimisessa otimme huomioon sidosryhmiltä kyselyjen ja haastatteluiden kautta saamaamme palautetta. Strategian
ytimen muodostavat viisi sitoumusta, jotka ovat Marimekon tärkeimmiksi määritellyt vastuullisuuden osa-alueet.

Suunnittelemme ajattomia, kestäviä ja käytännöllisiä tuotteita

 • Tarjoamme kestäviä, laadukkaita ja käytännöllisiä tuotteita.
 • Lisäämme vastuullisemman puuvillan osuutta tuotteissa.
 • Lisäämme muiden vastuullisempien materiaalien osuutta tuotteissa ja pakkauksissa.
 • Tuemme kiertotaloutta sitä edistävien projektien ja palvelujen kautta.

Inspiroimme ja osallistamme asiakkaitamme ja työntekijöitämme

 • Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme vastuullisuusasioissa ja osallistamme heitä toiminnan kehittämiseen.
 • Tarjoamme enemmän tietoa tuotteistamme ja niiden hoidosta sekä tavoista, joilla tuotteiden käyttöikää voidaan pidentää.
 • Osallistumme aktiivisesti sidosryhmävuoropuheluun ja toimialan yhteisiin aloitteisiin innovoidaksemme ja inspiroidaksemme kestävää designia ja tuotantoa.
 • Teemme yhteistyötä erityisesti naisten ja lasten tukemisen ja luovuuden parissa toimivien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Edistämme vastuullisia toimintatapoja toimitusketjussamme

 • Lisäämme läpinäkyvyyttä toimitusketjussamme kohti raaka-ainehankintaa.
 • Valitsemme sopimusvalmistajat huolella ottamalla huomioon ihmisoikeudet ja ympäristönsuojelun.
 • Edistämme ihmisoikeuksia, elämiseen riittävää palkkausta, työntekijöiden voimaannuttamista ja turvallisia työolosuhteita toimitusketjussamme dialogin, auditointien ja koulutuksen avulla.

Olemme resurssitehokkaita ja huolehdimme ympäristöstä

 • Pienennämme jatkuvasti oman toimintamme hiilijalanjälkeä uusiutuvien energiamuotojen ja logistiikan optimoinnin avulla.
 • Parannamme jatkuvasti materiaali-, energia- ja vesitehokkuutta omissa toiminnoissamme.
 • Emme tuota kaatopaikkajätettä omissa toiminnoissamme.
 • Varmistamme tiukat tuotteidemme valmistusta koskevat kemikaalirajoitukset ja kartoitamme ympäristön kannalta parempia kemikaaleja aina kun se on mahdollista.

Tarjoamme inspiroivan ja vastuullisen työpaikan

 • Tuemme henkilöstömme henkilökohtaista ja ammatillista kasvua koulutuksen ja osaamisen kehittämisen avulla.
 • Vaalimme Marihenkeä, joka korostaa tasa-arvoa, monimuotoisuutta, luovuutta ja yhdessä tekemistä.
 • Olemme alamme halutuin työnantaja.
 • Toimimme vastuullisesti ja eettisesti.