Vastuullisuuden johtaminen

Marimekossa vastuullisuus on osa jokapäiväistä johtamista ja toiminnan kehittämistä. Olemme määrittäneet vastuullisuusasioiden kehittämistä ja hallinnointia varten seuraavanlaisen hallintomallin:

  • Hallitus hyväksyy vastuullisuusstrategian ja siihen sisältyvät tärkeimmät tavoitteet sekä vuosittaiset vastuullisuuskatsaukset.
  • Johtoryhmä määrittää tavoitteet ja seuraa edistymistä puolivuosittain. Muihin kuin taloudellisiin asioihin liittyviä riskejä käsitellään osana konsernin yhteistä riskinhallintaa ja ne esitetään hallituksen toimintakertomuksessa.
  • Kukin liiketoimintayksikkö ja toiminto huolehtii omiin vastuualueihinsa liittyvistä toimista yhteisiin tavoitteisiin pyrittäessä.
  • Vastuullisuuspäällikkö tukee ja koordinoi vastuullisuustyötä.

Marimekko kertoo vastuullisuustyönsä edistymisestä tämän verkkosivuston lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä julkaistavassa Selvityksessä muista kuin taloudellisista tiedoista sekä vuosittain julkaistavassa Vastuullisuuskatsauksessa, joka sisältää myös Marimekon GRI-raportin.

Lue lisää vastuullisuustyön edistymisestä julkaisuissamme