Vastuullisuuden johtaminen

Marimekossa vastuullisuus on osa jokapäiväistä johtamista ja toiminnan kehittämistä. Olemme määrittäneet vastuullisuusasioiden kehittämistä ja hallinnointia varten seuraavanlaisen hallintomallin:

  • Hallitus hyväksyy vastuullisuusstrategian ja siihen sisältyvät tärkeimmät tavoitteet sekä vuosittaiset vastuullisuuskatsaukset.
  • Johtoryhmä määrittää tavoitteet ja seuraa edistymistä vähintään puolivuosittain. Muihin kuin taloudellisiin asioihin liittyviä riskejä käsitellään osana konsernin yhteistä riskinhallintaa ja ne esitetään hallituksen toimintakertomuksessa.
  • Kukin liiketoimintayksikkö ja toiminto huolehtii omaan vastuualueehensa liittyvistä toimista yhteisiin tavoitteisiin pyrittäessä.
  • Liiketoiminnan kehitys ja transformaatio -tiimi koordinoi uusien, Marimekon vastuullisuusajattelua tukevien liiketoimintamallien ja palveluiden suunnittelua ja testaamista. Lisäksi tiimi vastaa yhtiön toiminnan ja arvoketjun vastuullisuuden kehitysohjelman edistämisestä. Marimekon vastuullisuuspäällikkö tukee ja koordinoi vastuullisuustyötä.

Marimekko kertoo vastuullisuustyönsä edistymisestä tämän verkkosivuston lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä julkaistavassa Selvityksessä muista kuin taloudellisista tiedoista sekä vuosittain julkaistavassa Vastuullisuuskatsauksessa, joka sisältää myös Marimekon GRI-raportin.

Lue lisää vastuullisuustyön edistymisestä julkaisuissamme:
Vastuullisuuskatsaus 2020
Tilinpäätös 2020