Toimintamme ympäristövaikutukset

Uskomme, että tulevaisuudessa ajattomat ja kestävät tuotteet tehdään tasapainossa ympäristön kanssa kiertotalouden periaatteita noudattaen.

Oman toimintamme pääasialliset ympäristövaikutukset liittyvät Herttoniemen-kangaspainon toimintaan. Tämän lisäksi merkittävä osa tuotteidemme elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista syntyy arvoketjussa Marimekon oman toiminnan ulkopuolella: käyttämiemme materiaalien tuotannossa, logistiikassa, tuotteitamme valmistavissa tehtaissa sekä tuotteiden käytön aikana.

Olemme käynnistäneet useita hankkeita päästöjen vähentämiseksi merkittävästi koko arvoketjussamme – tarkoituksenamme on linjata päästötavoitteemme vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Sitoudumme vähentämään tekstiilimateriaaliemme ympäristöjalanjälkeä 30 prosenttia (Higg Material Sustainability Indexillä laskettuna) vuoteen 2025 mennessä käyttämällä entistä vastuullisempia materiaaleja. Pienennämme täysin uusien materiaalien avulla jalanjälkeämme edelleen vuoteen 2030 mennessä. Jatkuvan kehitystyön ja hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin ansiosta omat toimintomme eli kangaspainomme, toimistomme ja Marimekon itse operoimat myymälät ovat hiilineutraaleja jo vuonna 2020. 

Tavoitteenamme on lisäksi

  • vähentää omien toimintojemme päästöjä 40 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä
  • vähentää logistiikan päästöjä 50 prosenttia kuljetettua kiloa kohden vuoden 2025 loppuun mennessä
  • vähentää tekstiilimateriaalien tuotannosta aiheutuvaa veden käyttöä 50 prosenttia materiaalikiloa kohden vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Kohti ympäristöystävällisempiä kemikaaleja

Tekstiilien valmistusprosesseissa kuten valkaisussa, värjäämisessä, painamisessa ja viimeistyksessä käytetään aineita, joilla saadaan aikaan tekstiilien erilaiset ominaisuudet. Viimeistyskäsittelyjä lukuun ottamatta suurin osa aineista pestään pois värjäyksen tai painamisen jälkeen.

Kemikaalien käyttö tuotannossa on Euroopassa tarkoin säänneltyä REACH-kemikaalilainsäädännöllä. Myös Marimekon muilla markkinoilla, kuten Japanissa ja Yhdysvalloissa, on omat tiukat kemikaalilainsäädäntönsä. Lainsäädännön avulla rajoitetaan useiden ihmiselle ja ympäristölle haitallisiksi todettujen aineiden käyttöä. Marimekon vastuulla on huolehtia siitä, että kaikki Marimekon tuotteet – sekä Euroopassa että muualla valmistetut – täyttävät sekä Euroopan kemikaalilainsäädännön että muiden Marimekon asiakasmarkkinoiden lainsäädännön vaatimukset. Marimekolla on käytössä toimittajilleen suunnattu rajoitettujen aineiden lista (Restricted Substances List), joka sisältää muun muassa rajoitukset tekstiilituotteiden sisältämille aineille. Valvomme rajoitusten noudattamista säännöllisin tuote- tai materiaalikohtaisin pistokokein. Testaus tehdään ulkopuolisissa laboratorioissa.

Pyrimme myös jatkuvasti löytämään ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja valmistusprosesseissamme käytettäville kemikaaleille. Saimme vuonna 2019 päätökseen työn, jonka tavoitteena oli luopua PVC-muovin ja PFC-yhdisteiden käytöstä tuotteissamme. Heinäkuusta 2019 alkaen uusissa tuotteissa ei ole käytetty lainkaan PVC-muovia eikä PFC-yhdisteitä. Vuonna 2021 tuomme markkinoille ensimmäiset luonnonvärillä painetut vaatteet, laukut ja kodintuotteet.

Tuotteitamme ei käsitellä palonestoaineilla eikä tuotteissamme tai niiden suojaamiseksi kuljetuksen aikana käytetä biosidejä eli aktiivisia, esimerkiksi mikrobeilta suojaamiseen tarkoitettuja aineita.