Tuotannon ympäristövaikutukset

Ympäristöstä huolehtiminen on Marimekon toiminnan peruspilareita. Tärkeimmät Marimekon oman tuotannon ympäristönäkökohdat liittyvät Herttoniemen kangaspainon toimintaan. Hillitsemme ilmastonmuutosta energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön avulla, vähennämme vedenkulutusta ja minimoimme, kierrätämme ja hyötykäytämme syntyvää jätettä. Merkittävä osa Marimekon ympäristöä koskevasta liiketoiminnan valvonnasta perustuu lainsäädäntöön ja muihin viranomaismääräyksiin, mutta haluamme tehdä enemmän. Tavoitteenamme on ympäristövaikutustemme jatkuva vähentäminen. Olemme asettaneet vuoteen 2020 ulottuvat ympäristötavoitteet, joihin voit tutustua tarkemmin vuosittaisessa vastuullisuuskatsauksessamme. Tuloksia saavutetaan tiiviillä yhteistyöllä suunnittelun, tuotekehityksen ja tuotannon kesken.

Kemikaalit

Tekstiilien valmistusprosesseissa kuten valkaisussa, värjäämisessä, painamisessa ja viimeistyksessä käytetään aineita, joilla saadaan aikaan tekstiilien erilaiset ominaisuudet. Viimeistysaineita lukuun ottamatta suurin osa aineista pestään pois värjäyksen tai painamisen jälkeen.

Kemikaalien käyttö tuotannossa on Euroopassa tarkoin säänneltyä REACH-kemikaalilainsäädännöllä. Myös Marimekon muilla markkinoilla, kuten Japanissa ja Yhdysvalloissa, on omat tiukat kemikaalilainsäädäntönsä. Lainsäädännön avulla rajoitetaan useiden ihmiselle ja ympäristölle haitallisiksi todettujen aineiden käyttöä. Marimekon vastuulla on huolehtia siitä, että kaikki Marimekon tuotteet – sekä Euroopassa että muualla valmistetut – täyttävät sekä Euroopan kemikaalilainsäädännön että muiden Marimekon asiakasmarkkinoiden lainsäädännön vaatimukset. Valvomme kemikaalirajoitusten noudattamista säännöllisin tuote- tai materiaalikohtaisin pistokokein. Testaus tehdään ulkopuolisissa laboratorioissa.

Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan jatkuvasti löytämään ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja valmistusprosesseissamme käytettäville kemikaaleille. Esimerkiksi vahakankaissamme aiemmin käytetty PVC-pinnoite on vaihdettu akryylipinnoitteeseen emmekä käytä omassa painossamme PFC-yhdisteitä sisältäviä viimeistyskäsittelyjä.