Toimintamme ympäristövaikutukset

Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Oman tuotantomme ympäristönäkökohdat liittyvät Herttoniemen-kangaspainon toimintaan. Olemme asettaneet vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet muun muassa energian- ja vedenkulutuksen sekä jätteiden määrän vähentämiseksi, uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi. Kangaspainossamme on jo vuodesta 2016 käytetty biokaasua, minkä ansiosta suorat hiilidioksidipäästömme (scope 1) ovat nollaantuneet. Voit tutustua tavoitteisiimme ja ympäristötyömme etenemiseen tarkemmin vuosittaisessa vastuullisuuskatsauksessamme.

Esimerkiksi puuvillavaatteen valmistuksessa omien toimintojemme osuus arvoketjun hiilidioksidipäästöistä puuvillapellolta myymälöihin asti on arviolta kolmannes. Merkittävä osa ympäristövaikutuksista syntyy siis Marimekon oman toiminnan ulkopuolella: käyttämiemme materiaalien tuotannossa, logistiikassa, tuotteitamme valmistavissa tehtaissa sekä tuotteiden käytön aikana. Olemmekin päättäneet asettaa uudet sekä omaa toimintaamme että toimitusketjuamme koskevat päästövähennystavoitteet ja olemme aloittaneet päästöjen tarkemman kartoittamisen arvoketjun eri vaiheissa. Käymme ympäristöasioista jatkuvaa dialogia toimittajakumppaneidemme kanssa, esimerkiksi osana toimittajien valintaa, arviointia ja tehdasvierailuja.

Kemikaalit

Tekstiilien valmistusprosesseissa kuten valkaisussa, värjäämisessä, painamisessa ja viimeistyksessä käytetään aineita, joilla saadaan aikaan tekstiilien erilaiset ominaisuudet. Viimeistysaineita lukuun ottamatta suurin osa aineista pestään pois värjäyksen tai painamisen jälkeen.

Kemikaalien käyttö tuotannossa on Euroopassa tarkoin säänneltyä REACH-kemikaalilainsäädännöllä. Myös Marimekon muilla markkinoilla, kuten Japanissa ja Yhdysvalloissa, on omat tiukat kemikaalilainsäädäntönsä. Lainsäädännön avulla rajoitetaan useiden ihmiselle ja ympäristölle haitallisiksi todettujen aineiden käyttöä. Marimekon vastuulla on huolehtia siitä, että kaikki Marimekon tuotteet – sekä Euroopassa että muualla valmistetut – täyttävät sekä Euroopan kemikaalilainsäädännön että muiden Marimekon asiakasmarkkinoiden lainsäädännön vaatimukset. Marimekolla on käytössä toimittajilleen suunnattu rajoitettujen aineiden lista (Restricted Substances List) ja valvomme rajoitusten noudattamista säännöllisin tuote- tai materiaalikohtaisin pistokokein. Testaus tehdään ulkopuolisissa laboratorioissa.

Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan jatkuvasti löytämään ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja valmistusprosesseissamme käytettäville kemikaaleille. Tavoitteenamme on luopua PVC-muovin ja PFC-yhdisteiden käytöstä tuotteissamme vuoteen 2020 mennessä. Vahakankaissamme aiemmin käytetty PVC-pinnoite on vaihdettu akryylipinnoitteeseen emmekä käytä omassa painossamme PFC-yhdisteitä sisältäviä viimeistyskäsittelyjä.