Toimintamme ympäristövaikutukset

Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Oman toimintamme pääasialliset ympäristövaikutukset liittyvät Herttoniemen-kangaspainon toimintaan. Olemme asettaneet vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet muun muassa energian- ja vedenkulutuksen sekä jätteiden määrän vähentämiseksi, uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi. Tällä hetkellä neljä näistä viidestä tavoitteesta on toteutumassa – olemme esimerkiksi vähentäneet oman kangaspainomme ja pääkonttorimme päästöjä lähes 80 prosentilla vuodesta 2010. Voit tutustua tavoitteisiimme ja työmme etenemiseen tarkemmin vuosittaisessa vastuullisuuskatsauksessamme.

Päästöjen vähentäminen

Merkittävä osa tuotteidemme elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista syntyy arvoketjussa Marimekon oman toiminnan ulkopuolella: käyttämiemme materiaalien tuotannossa, logistiikassa, tuotteitamme valmistavissa tehtaissa sekä tuotteiden käytön aikana. Esimerkiksi puuvillavaatteen valmistuksessa omien toimintojemme osuus arvoketjun hiilidioksidipäästöistä puuvillapellolta myymälöihin asti on arviolta kolmannes. Toiminnastamme aiheutuvien negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi olemme aloittaneet hiilijalanjälkemme tarkemman kartoittamisen. Kerätyn tiedon avulla määritämme uudet tavoitteet päästöjen vähentämiselle omassa toiminnassamme sekä toimitusketjussamme. 

Vuonna 2019 teimme selvityksen, jossa laskettiin Helsingissä sijaitsevan Marimekko-talomme hiilijalanjälki. Selvitys kattoi energiantuotannosta ja -kulutuksesta, käytetyistä materiaaleista ja elintarvikkeista sekä talossa työskentelevien liikematkustuksesta ja työmatkoista aiheutuvat päästöt. Hiilijalanjälki oli yhteensä 864 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, josta merkittävin osuus syntyi kaukolämmön käytöstä. 

Selvitimme viime vuoden aikana myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöä toimittajiemme keskuudessa. Selvitys osoitti, että 82 prosenttia suorista toimittajistamme käyttää uusiutuvia energianlähteitä ja 16 prosenttia käyttää toiminnassaan ainoastaan uusiutuvaa energiaa. Pelkästään fossiilisista lähteistä peräisin olevaa energiaa käyttää 18 prosenttia toimittajistamme. Keskustelemme säännöllisesti ympäristövastuullisuudesta toimittajiemme kanssa osana toimittajien valintaa ja arviointia sekä tehdasvierailujen yhteydessä. 

Kemikaalit

Tekstiilien valmistusprosesseissa kuten valkaisussa, värjäämisessä, painamisessa ja viimeistyksessä käytetään aineita, joilla saadaan aikaan tekstiilien erilaiset ominaisuudet. Viimeistyskäsittelyjä lukuun ottamatta suurin osa aineista pestään pois värjäyksen tai painamisen jälkeen.

Kemikaalien käyttö tuotannossa on Euroopassa tarkoin säänneltyä REACH-kemikaalilainsäädännöllä. Myös Marimekon muilla markkinoilla, kuten Japanissa ja Yhdysvalloissa, on omat tiukat kemikaalilainsäädäntönsä. Lainsäädännön avulla rajoitetaan useiden ihmiselle ja ympäristölle haitallisiksi todettujen aineiden käyttöä. Marimekon vastuulla on huolehtia siitä, että kaikki Marimekon tuotteet – sekä Euroopassa että muualla valmistetut – täyttävät sekä Euroopan kemikaalilainsäädännön että muiden Marimekon asiakasmarkkinoiden lainsäädännön vaatimukset. Marimekolla on käytössä toimittajilleen suunnattu rajoitettujen aineiden lista (Restricted Substances List), joka sisältää muun muassa rajoitukset tekstiilituotteiden sisältämille aineille. Valvomme rajoitusten noudattamista säännöllisin tuote- tai materiaalikohtaisin pistokokein. Testaus tehdään ulkopuolisissa laboratorioissa.

Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan jatkuvasti löytämään ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja valmistusprosesseissamme käytettäville kemikaaleille. Saimme vuonna 2019 päätökseen työn, jonka tavoitteena oli luopua PVC-muovin ja PFC-yhdisteiden käytöstä tuotteissamme. Heinäkuustä 2019 alkaen uusissa tuotteissa ei ole käytetty lainkaan PVC-muovia eikä PFC-yhdisteitä. 

Tuotteitamme ei käsitellä palonestoaineilla eikä tuotteissamme tai niiden suojaamiseksi kuljetuksen aikana käytetä biosidejä eli aktiivisia, esimerkiksi mikrobeilta suojaamiseen tarkoitettuja aineita.