Marimekon internetsivujen käyttöä koskevat ehdot

Avaamalla Marimekon internetsivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Marimekko Oyj:n internetsivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © Marimekko Oyj. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Marimekon etukäteistä kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. Marimekon www -sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Marimekon erillistä kirjallista suostumusta. Marimekon-sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Marimekon internetsivut ja niiden sisältö on Marimekon käyttäjille tarjoama palvelu. Sivut toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Marimekko ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Marimekko pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Marimekko ei anna mitään takuuta sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Marimekko ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytyksen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Marimekolle. Marimekon vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Marimekon internetsivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole Marimekon hallinnassa, eikä Marimekolla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Marimekko ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. Marimekon ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Marimekon sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Marimekko millään lailla kannattaisi, mainostaisi tai promovoisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Lähettämällä materiaalia jollekin palvelimistamme esimerkiksi sähköpostitse tai Marimekon internetsivuston välityksellä hyväksyt ja vahvistat sen, että (a) lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (b) ennen lähettämistä olet käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääksesi ja poistaaksesi aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet; ja (c) aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se Marimekolle, ja että Marimekko voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta; ja (d) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Marimekkoa kohtaan ja sitoudut hyvittämään Marimekolle kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.

Marimekko ei tarkista sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Marimekko voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Marimekko ja sen valmistamien tuotteiden nimet ovat Marimekko Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut mainitut nimet voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Pääsyä sivuillemme ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Marimekon tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Copyright © Marimekko Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään.