Tähtäämme tuotteidemme tuotantoketjun täydelliseen läpinäkyvyyteen

Tekstiiliteollisuuden toimitusketjut ovat monimutkaisia, ja niissä on useita toimijoita. Näin ollen koko toimitusketjun läpinäkyvyyden parantaminen raaka-aineista myymälään saakka vaatii pitkäjänteistä työtä sekä yhtiön sisällä että yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2022 Marimekon tuotteista 52 prosenttia valmistettiin EU-maissa ja loput pääosin EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa tai Aasiassa. Julkaisemme vuosittain luettelon sopimusvalmistajistamme. Luettelon sisältö vastaa vaate- ja jalkinealan toimitusketjujen läpinäkyvyyttä ajavan Transparency Pledgen vaatimuksia ja löydät sen toimintaperiaatteemme-sivulta.

Osana uutta materiaalistrategiaamme kasvatamme jatkuvasti jäljitettävissä olevien materiaalien, mukaan lukien luomupuuvillan ja vastuullisesti tuotetun villan, osuutta. Läpinäkyvyyttä parannetaan myös tarjoamalla asiakkaille jatkuvasti enemmän tietoa tuotteiden vastuullisuudesta.

Marimekon hankinnoissa noudatetaan vastuullisen hankinnan periaatteita. Kaikkien tuotteidemme valmistajien on sitouduttava noudattamaan Marimekon toimintaohjetta toimittajille (Supplier Code of Conduct). Tämä toimintaohje määrittelee muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamisen, kuten lapsi- ja pakkotyövoiman vastaiset tiukat periaatteet, sekä työntekijöiden oikeuden järjestäytymiseen ja tasavertaiseen kohteluun. Supplier Code of Conduct on luettavissa toimintaperiaatteemme-sivulla.

Kuulumme eurooppalaiseen amfori BSCI -aloitteeseen, jonka tavoitteena on edistää työolosuhteiden valvontaa ja kehittää työolosuhteita globaaleissa hankintaketjuissa. Tavarantoimittajien kanssa solmittavat ostosopimukset sitovat tavarantoimittajan Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimusten ja amfori BSCI:n toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Toimintaohjeen ja muiden vaatimusten noudattamista valvotaan esimerkiksi omien tehdasvierailujen yhteydessä. Lisäksi tehdään kolmannen osapuolen tehdasauditointeja pääasiassa EU:n ulkopuolisissa maissa, jotka luokitellaan korkeamman riskin maiksi.

Vuonna 2022 sosiaalisten auditointien piirissä oli 100 prosenttia ostoistamme sopimusvalmistajiltamme EU:n ulkopuolisista maista. Kaikista ostoistamme yhteensä 74 prosenttia oli ostoja sopimusvalmistajiltamme, jotka ovat joko saavuttaneet parhaan A-tason amfori BSCI -auditoinnissa, ovat SA8000-sertifioituja tai ovat muista kuin korkean riskin maista. Valmistuskumppaneidemme tehtaissa tehtiin vuonna 2022 yhteensä 26 sosiaalisen vastuun amfori BSCI -auditointia. Auditoinneissa tunnistetaan kuitenkin lähes poikkeuksetta muita kehittämiskohteita, mikä on tyypillistä tuotannollisessa toiminnassa tekstiiliteollisuudessa. Auditoinneissa tehdyt havainnot käytiin läpi tehtaiden kanssa ja tarpeen mukaan laadittiin suunnitelmat korjaavia toimenpiteitä varten. Tarkemmin auditointien tuloksista ja korjaavista toimenpiteistä voit lukea vastuullisuuskatsauksestamme. Vuonna 2021 tehtyjen seuranta-auditointien perusteella korjaavat toimenpiteet oli toteutettu 39 prosentille havainnoista. Toimittajien välillä oli kuitenkin suuria eroja; osa toimittajista oli korjannut kaikki havainnot ja osa vain muutaman. Jäljellä olevien toimenpiteiden toteutumista seurataan sekä Marimekon toimesta että tulevissa auditoinneissa amfori BSCI -auditointisyklin mukaisesti.

Valmistusmaat ja sopimusvalmistajat

Marimekon omassa kangaspainossa Helsingin Herttoniemessä painetaan kaikki Marimekon metreittäin myytävät sisustuskankaat, keittiötekstiilit sekä osa vaatteissa ja laukuissa käytettävistä kankaista – noin miljoona metriä vuodessa. Sen lisäksi osaava valmistajakumppaneiden verkosto tekee tuotteita alihankintana Euroopassa ja Aasiassa. Suurin osa Marimekon tuotteista valmistetaan Euroopan Unionissa ja loput EU:n ulkopuolella.

Marimekon tuotteiden alkuperä, osuus myynnistä vuonna 2022

Hyvät ja osaavat sopimusvalmistajat ovat avainasemassa Marimekon kilpailukyvyssä. Pyrimme pitkäjänteiseen yhteistyöhön sopimusvalmistajien kanssa ja monet heistä ovat olleet kumppaneitamme jo yli 20 vuotta. Vuonna 2022 laajaa tuotevalikoimaamme valmisti kansainvälinen verkosto, johon kuuluu noin 150 sopimusvalmistajaa. Lista sopimusvalmistajistamme on saatavilla Marimekon sopimusvalmistajista yhteystietoineen toimintaperiaatteemme-sivulla.

Osaavien ja monipuolisten sopimusvalmistajien avulla voimme tarjota asiakkaillemme laajan ja laadukkaan tuotevalikoiman. Tavoitteenamme on valmistuttaa tuotteemme aina kullekin tuotekategorialle parhaassa paikassa. Valmistuspaikasta riippumatta haluamme varmistua siitä, että tuotteemme valmistetaan arvojemme mukaisesti ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Valitsemme sopimusvalmistajamme tarkkaan ja kiinnitämme valinnassa kaupallisten ehtojen lisäksi erityistä huomiota muun muassa työolosuhteisiin, turvallisuusasioihin ja palkkaukseen.