Tähtäämme tuotteidemme tuotantoketjun täydelliseen läpinäkyvyyteen

Tekstiiliteollisuuden toimitusketjut ovat monimutkaisia, ja niissä on useita toimijoita. Näin ollen koko toimitusketjun läpinäkyvyyden parantaminen raaka-aineista myymälään saakka vaatii pitkäjänteistä työtä sekä yhtiömme sisällä että yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2023 Marimekon myydyistä tuotteista 44 prosenttia valmistettiin EU-maissa ja loput pääosin EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa tai Aasiassa. Läpinäkyvyyden takaamiseksi julkaisemme vuosittain luettelon tärkeimmistä sopimusvalmistajistamme. Luettelon sisältö vastaa vaate- ja jalkinealan toimitusketjujen läpinäkyvyyttä ajavan Transparency Pledgen vaatimuksia ja löydät sen toimintaperiaatteemme-sivulta.

Osana materiaalistrategiaamme kasvatamme jatkuvasti jäljitettävissä olevien materiaalien, mukaan lukien luomupuuvillan ja vastuullisesti tuotetun villan, osuutta. Marimekko liittyi keväällä 2023 maailmanlaajuiseen Leather Working Group -aloitteeseen, joka on sitoutunut rakentamaan vastuullista
nahan toimitusketjua. Lisäksi Marimekko otti käyttöön jäljitettävän nahan Imprint-laukkusarjansa materiaalina. Loppuvuodesta 2023 Marimekolle myönnettiin Responsible Animal Fiber -sertifikaatti. Tämä sertifiointi kattaa lampaan ja alpakan villan sekä mohairin, ja sillä varmistetaan eläinten hyvinvoinnin, laidunmaan vastuullisen käytön ja työntekijöiden oikeuksien toteutuminen tiloilla sekä sertifioidun materiaalin jäljitettävyys toimitusketjussa. Läpinäkyvyyttä parannetaan myös tarjoamalla asiakkaille jatkuvasti enemmän tietoa Marimekon tuotteiden materiaaleista ja valmistustekniikoista.

Marimekon hankinnoissa noudatetaan vastuullisen hankinnan periaatteita. Kaikkien tuotteidemme valmistajien on sitouduttava noudattamaan Marimekon toimintaohjetta toimittajille (Supplier Code of Conduct). Tämä toimintaohje määrittelee muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamisen, kuten lapsi- ja pakkotyövoiman vastaiset tiukat periaatteet, sekä työntekijöiden oikeuden järjestäytymiseen ja tasavertaiseen kohteluun. Supplier Code of Conduct on luettavissa toimintaperiaatteemme-sivulla.

Kuulumme eurooppalaiseen amfori BSCI -aloitteeseen, joka tarjoaa työkaluja työolosuhteiden valvontaan ja parantamiseen globaaleissa hankintaketjuissa. Tavarantoimittajien kanssa solmittavat ostosopimukset sitovat tavarantoimittajan Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimusten ja Marimekon Supplier Code of Conductin noudattamiseen. Marimekon Supplier Code of Conduct perustuu amfori BSCI:n toimintaohjeeseen. Supplier Code of Conductin ja muiden vaatimusten noudattamista valvotaan esimerkiksi omien tehdasvierailujen yhteydessä. Lisäksi tehdään kolmannen osapuolen tehdasauditointeja pääasiassa EU:n ulkopuolisissa maissa, jotka luokitellaan korkeamman riskin maiksi.

Vuonna 2023 sosiaalisten auditointien piirissä oli 100 prosenttia ostoistamme sopimusvalmistajiltamme EU:n ulkopuolisista maista. Sopimusvalmistajiemme tehtaissa tehtiin vuonna 2023 yhteensä 27 sosiaalisen vastuun amfori BSCI -auditointia. Auditoinneissa tunnistetaan lähes poikkeuksetta kehittämiskohteita, mikä on tyypillistä tuotannollisessa toiminnassa tekstiiliteollisuudessa. Auditoinneissa tehdyt havainnot käytiin läpi tehtaiden kanssa ja tarpeen mukaan laadittiin suunnitelmat korjaavia toimenpiteitä varten. Tarkemmin auditointien tuloksista ja korjaavista toimenpiteistä voit lukea vastuullisuuskatsauksestamme. Havainnot ja korjaavat toimenpiteet eivät kuitenkaan ole täysin verrattavissa: joidenkin havaintojen korjaaminen voi vaatia paljon aikaa ja resursseja, kun taas toiset ovat pienempiä ja helpommin korjattavissa. Jäljellä olevien toimenpiteiden toteutumista seurataan Marimekon toimesta sekä tulevissa auditoinneissa amfori BSCI-auditointisyklin mukaisesti.

Valmistusmaat ja sopimusvalmistajat

Marimekon omassa kangaspainossa Helsingin Herttoniemessä painetaan kaikki Marimekon metreittäin myytävät sisustuskankaat sekä osa keittiötekstiileissä, vaatteissa ja laukuissa käytettävistä kankaista – noin miljoona metriä vuodessa. Sen lisäksi osaava sopimusvalmistajien verkosto tekee tuotteita alihankintana Euroopassa ja Aasiassa. Vuonna 2023 myydyistä Marimekon tuotteista 44 prosenttia valmistettiin EU-maissa ja loput pääosin EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa tai Aasiassa.

Marimekon tuotteiden alkuperä, osuus myynnistä vuonna 2023

Hyvät ja osaavat sopimusvalmistajat vaikuttavat merkittävästi Marimekon kilpailukykyyn. Pyrimme luomaan pitkäaikaisia kumppanuuksia toimittajien kanssa. Vuonna 2023 laajaa tuotevalikoimaamme valmisti kansainvälinen verkosto, johon kuului noin 150 sopimusvalmistajaa. Lista sopimusvalmistajistamme on saatavilla toimintaperiaatteemme-sivulla.

Osaavien ja monipuolisten sopimusvalmistajien avulla voimme tarjota asiakkaillemme laajan ja laadukkaan tuotevalikoiman. Tavoitteenamme on valmistuttaa tuotteemme aina kullekin tuotekategorialle parhaassa paikassa. Valmistuspaikasta riippumatta haluamme varmistua siitä, että tuotteemme valmistetaan arvojemme mukaisesti. Valitsemme sopimusvalmistajamme tarkkaan ja kiinnitämme valinnassa kaupallisten ehtojen lisäksi erityistä huomiota muun muassa työolosuhteisiin, työturvallisuusasioihin ja muihin ihmisoikeuskysymyksiin.