Omat osakkeet

Marimekko kertoi pörssitiedotteessa 18.5.2018, että Marimekko Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiökokouksen 12.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Marimekko hankkii omia osakkeita korkeintaan 20 000 kappaletta eli enintään noin 0,25 prosenttia koko osakekannasta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitettiin 1.6.2018 ja ne hankitaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

14.8.2018 Marimekko omisti 20 000 omaa osaketta, mikä vastaa 0,25 prosenttia koko osakekannasta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.