Omat osakkeet

Varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2022 päättämän osakesplitin jälkeen Marimekko omisti 27 790 omaa osaketta, mikä vastaa 0,07 prosenttia koko osakekannasta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää omien osakkeiden hankinnasta. Yksityiskohtaiset tiedot valtuutuksesta löydät täältä.