Toimintaperiaatteemme ja raportointi

Me Marimekossa olemme sitoutuneet toimimaan samojen periaatteiden mukaisesti kaikkialla maailmassa noudattaen kansainvälisiä ja paikallisia lakeja ja määräyksiä, vastuullisia ja eettisiä liiketoimintakäytäntöjä sekä Marimekon arvoja. Marimekon tärkeimmät eettisen liiketoiminnan periaatteet sisältyvät Marimekon toimintaohjeeseen (Marimekko Code of Conduct) ja toimittajien toimintaohjeeseen (Supplier Code of Conduct).

Marimekon Code of Conductissa käsitellään sitoutumistamme kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen kaikessa toiminnassamme. Sen ytimessä ovat ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä korruption ja lahjonnan torjunta. Kaikkien Marimekon työntekijöiden on suoritettava verkkokoulutus sen varmistamiseksi, että he tuntevat Code of Conductin ja noudattavat sitä päivittäisessä työssään.