Kysymyksiä ja vastauksia Marimekon vastuullisuudesta

Mitä vastuullisuus tarkoittaa Marimekolle?

Marimekossa vastuullisuus tarkoittaa ihmisten ja ympäristön kunnioittamista kaikessa, mitä teemme. Arvomme ”rehtiyttä kaikkia ja kaikkea kohtaan” kiteyttää Marimekon vastuullisuusajattelun ytimen. Kohtelemme ihmisiä reilusti sekä luomme tuotteita, jotka tuovat iloa pitkään ja joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Pitkän aikavälin visionamme on, että toiminnastamme ei jää jälkiä ympäristöön ja että toimintamme ja hankintaketjumme ovat täysin läpinäkyviä aina raaka-aineista alkaen. Lue lisää tavoitteistamme.

Missä maissa Marimekon tuotteet valmistetaan?

Suuri osa Marimekon tuotteista valmistetaan EU:ssa. Korkealuokkaista käsityö- ja valmistusosaamista on eri puolilla maailmaa, ja Marimekon hankinnan lähtökohtana on löytää aina kullekin tuotteelle sopivin ja osaavin valmistaja. Valmistuspaikasta riippumatta haluamme varmistua siitä, että tuotteemme valmistetaan arvojemme mukaisesti ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Hankintapäätöksiä tehdään mallisto kerrallaan, pyrkien pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Lue lisää tuotteidemme valmistusmaista.

Miksi Marimekko ei tuota kaikkia tuotteita Suomessa?

Suomessa ei ole saatavilla kaikkea Marimekon laajan tuotevalikoiman edellyttämää kapasiteettia, laitekantaa, osaamista, materiaaleja ja tarvikkeita tarvittavassa mittakaavassa.  Marimekon tuotteiden suunnittelu- ja tuotekehitystoiminta tapahtuu Suomessa ja suuri osa Marimekon tuotteista valmistetaan EU:n alueella, mutta korkealuokkaista käsityö- ja valmistusosaamista löytyy myös eri puolilta maailmaa. Globaalina yhtiönä meillä on myös globaali valmistajaverkosto, ja pyrimme valitsemaan kullekin tuotteelle parhaiten soveltuvan valmistajan. Valmistuspaikasta riippumatta haluamme varmistua siitä, että tuotteemme valmistetaan arvojemme mukaisesti ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen.

Mistä Marimekon tuotteiden hinta muodostuu?

Pyrimme hinnoittelemaan tuotteemme niin, että mahdollisimman monella kuluttajalla on mahdollisuus hankkia niitä, laadusta tinkimättä. Marimekolle ja sen asiakkaille tärkeintä on vastuullisuus, laatu ja suunnittelu ja samat asiat ohjaavat myös hankintaamme. Tuotteen hinnan muodostukseen vaikuttavat monet seikat, kuten design, materiaalin ja tarvikkeiden laatu ja määrä, tekniset yksityiskohdat, valmistuspaikka ja tuotantovolyymit.

Kuka valmistaa Marimekon tuotteet?

Marimekon sisustuskankaat, keittiötekstiilit sekä monet vaatteissa ja laukuissa käytetyistä kankaista painetaan Marimekon omassa kangaspainossa Helsingissä. Lisäksi tuotteita valmistetaan alihankintana sekä Suomessa että ulkomailla esimerkiksi Baltian maissa, Portugalissa, Kiinassa ja Thaimaassa. Pyrimme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin tavarantoimittajien kanssa ja hankinnan lähtökohtana on löytää aina kullekin tuotteelle sopivin ja osaavin valmistaja vastuullisuusnäkökulmat, kuten työolosuhteet ja työturvallisuuskäytännöt, huomioon ottaen. Myös tuotantomäärillä, toimitusajoilla ja valmistuskustannuksilla on vaikutusta hankintapäätöksiin. Hyvät ja osaavat toimittajat ovat avainasemassa Marimekon kilpailukyvyssä.

Tutustu Marimekon sopimusvalmistajiin. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi kaikkiin Marimekon tuotteisiin on merkitty valmistusmaa jo vuodesta 2006 lähtien.

Miten Marimekko valvoo tuotteidensa tuotanto-olosuhteita?

Marimekon hankinnoissa noudatetaan vastuullisen hankinnan periaatteita. Kaikkien tuotteidemme valmistajien on myös sitouduttava noudattamaan Marimekon toimintaohjetta toimittajille (Supplier Code of Conduct). Useat Marimekon sopimusvalmistajat ovat yhtiön pitkäaikaisia kumppaneita. Yhteydenpito Marimekon ja toimittajien välillä on jatkuvaa, esimerkkinä säännölliset vierailut paikan päällä. Marimekko on myös sosiaalista vastuuta hankintaketjussa edistävän amfori BSCI:n jäsen. Marimekon sopimusvalmistajien kanssa solmittavat ostosopimukset sitovat Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimusten ja amfori BSCI:n toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Periaatteiden noudattamista valvotaan sekä Marimekon että ulkopuolisten tarkastajien toimesta.

Mistä Marimekon käyttämä puuvilla tulee?

Marimekon tuotteissa käytettävä puuvilla hankitaan ympäri maailmaa – Yhdysvalloista, Aasiasta, Etelä-Amerikasta tai Afrikasta – saatavuudesta, laadusta, sesongista ja hinnasta riippuen. Marimekon kangaspainossa käytettävät pohjakankaat, eli valkoinen puuvillakangas, johon kuviot painetaan, kudotaan pääosin Saksassa, Turkista, Pakistanista ja Espanjasta. Emme hyväksy materiaaleja, erityisesti puuvillaa, erittäin korkean riskin alueilta. Määrittelemämme erittäin korkean riskin alueet ovat osa tuotelinjauksiamme.

Miten Marimekko varmistuu siitä, että sen käyttämä puuvilla on tuotettu reiluissa työolosuhteissa?

Marimekko on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Marimekon Supplier Code of Conduct sisältää muun muassa lapsi- ja pakkotyövoiman vastaiset tiukat periaatteet. Emme myöskään hyväksy materiaaleja, erityisesti puuvillaa, erittäin korkean riskin alueilta. Määrittelemämme erittäin korkean riskin alueet ovat osa tuotelinjauksiamme, jotka löydät toimintaperiaatteemme-sivulta. Puuvillan tuotantoketju on laaja, monivaiheinen ja vaikeasti jäljitettävä, koska usein eri maista kerätyt raakapuuvillakuidut sekoitetaan keskenään tasaisen laadun varmistamiseksi ennen langaksi kehräämistä. Marimekko on pieni toimija kansainvälisillä puuvillatuotteiden markkinoilla, eikä Marimekko itse toimi suoraan puuvillan viljelijöiden kanssa, joten parhaiten voimme vaikuttaa alan kehitykseen yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Liityimme vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisyrityksenä kansainväliseen Better Cottoniin, jonka tavoitteena on auttaa puuvillanviljelijöiden yhteisöjä tulemaan toimeen ja menestymään ja samalla suojella ja ennallistaa ympäristöä. Lue lisää Better Cottonista. Tavoitteenamme on käyttää vain vastuullisemmin viljeltyä tai jäljitettävää puuvillaa viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Mitä ekologisia materiaalivaihtoehtoja Marimekko tarjoaa asiakkailleen?

Liityimme vuonna 2013 kansainväliseen Better Cottonin ja 88 prosenttia toimitusketjuumme hankitusta puuvillasta oli  Better Cotton -kriteeristön mukaista puuvillaa vuonna 2021. Lue lisää Better Cottonista. Olemme myös aloittaneet lisäämään kierrätettyjen materiaalien käyttöä mallistoissamme ja tavoitteenamme on kasvattaa niiden osuutta tulevaisuudessa. Suurin osa Helsingin kangaspainossamme painettavista materiaaleista on sertifioitu STANDARD 100 by OEKO-TEX® -kriteeristön mukaisesti, mikä takaa että ne eivät sisällä ihmiselle tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja.