Liputukset

Liputukset 2021-2023

Vuosina 2021-2022 Marimekko ei vastaanottanut liputusilmoituksia.

Liputukset 2020

Moomin Characters Oy Ltd

Moomin Characters Oy Ltd:n osuus Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä alitti 5 prosentin liputusrajan 17.8.2020. Osakekaupan jälkeen Moomin Characters Oy Ltd:n omistusosuus oli 378 740 osaketta, mikä vastasi 4,66:ä prosenttia Marimekko Oyj:n kokonaisosakemäärästä.

Pörssitiedote 17.8.2020.

Liputukset 2019

PowerBank Ventures Oy

Marimekon hallituksen puheenjohtajan Mika Ihamuotilan määräysvallassa olevan PowerBank Ventures Oy:n osuus Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä alitti 15 prosentin liputusrajan 26.11.2019. Osakekaupan jälkeen PowerBank Ventures Oy omisti 1 017 700 Marimekon osaketta, mikä vastaa 12,52:a prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Pörssitiedote 26.11.2019

Liputukset 2017-2018

Vuosina 2017-2018 Marimekko ei vastaanottanut liputusilmoituksia.

Liputukset 2016

Oy Moomin Characters Ltd.

Oy Moomin Characters Ltd.:n osuus Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä nousi yli viiden (5) prosentin osakekaupalla, joka tehtiin 27.4.2016. Oy Moomin Characters Ltd. omistaa kaupan jälkeen 585 000 Marimekko Oyj:n osaketta, mikä vastaa 7,23 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Pörssitiedote 28.4.2016

Semerca Investments S.A.

Semerca Investments S.A.:n osuus Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä alitti sekä kymmenen (10) prosentin että viiden (5) prosentin liputusrajat osakekaupalla, joka tehtiin 27.4.2016. Semerca Investments S.A. omistaa kaupan jälkeen 400 377 Marimekko Oyj:n osaketta, mikä vastaa 4,95 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Pörssitiedote 28.4.2016

Liputukset 2013-2015

Vuosina 2013-2015 Marimekko ei vastaanottanut liputusilmoituksia.