Jälkeä jättämättä – kohti aikaa, jolloin ajaton designimme on ehtymätön ilon lähde

Vastuullisuus on osa Marimekon DNA:ta ja vastuulliset valinnat ovat osa päivittäistä työtämme. Marimekon designfilosofia ja toiminta ovat aina perustuneet vastuullisuuteen: haluamme tarjota asiakkaillemme ajattomia, käytännöllisiä ja kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa pitkään ja joita ei haluta heittää pois, vaan ne annetaan eteenpäin seuraavalle sukupolvelle.

Haluamme olla eturintamassa kehittämässä jatkuvasti vastuullisempia tuotteita ja toimintatapoja ja siksi olemme joulukuussa 2020 julkaistussa vastuullisuusstrategiassamme nostaneet vastuullisuustavoitteemme sekä omien toimintojemme että koko arvoketjumme osalta uudelle, entistä selvästi kunnianhimoisemmalle tasolle.

Olemme määritelleet kolme pääperiaatetta, joiden avulla saavutamme kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteemme:

  • Ajaton design tuo iloa sukupolvesta toiseen
  • Tulevaisuuden tuotteet eivät jätä jälkeä
  • Kohti positiivista muutosta oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon avulla

Nämä pääperiaatteet ulottuvat koko arvoketjuumme. Näin voimme pidentää tuotteidemme elinikää sekä minimoida negatiiviset vaikutukset ja päästä lopulta kiertotalouden mukaiseen arvoketjuun, joka tuottaa jatkuvaa iloa tasapainossa ympäristön kanssa ja on oikeudenmukainen kaikille.

Olemme käynnistäneet useita hankkeita päästöjen vähentämiseksi merkittävästi koko arvoketjussamme – tarkoituksenamme on linjata päästötavoitteemme vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.

Sitoudumme vähentämään tekstiilimateriaaliemme ympäristöjalanjälkeä 30 prosenttia (Higg Material Sustainability Indexillä laskettuna) vuoden 2025 loppuun mennessä käyttämällä entistä vastuullisempia materiaaleja. Pienennämme täysin uusien materiaalien avulla jalanjälkeämme edelleen vuoteen 2030 mennessä. Jatkuvan kehitystyön ja päästöjen kompensoinnin ansiosta omat toimintomme ovat hiilineutraaleja jo vuonna 2020.

Muita tavoitteitamme ovat esimerkiksi

  • vähentää omien toimintojemme päästöjä 40 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä
  • vähentää logistiikan päästöjä 50 prosenttia kuljetettua kiloa kohden vuoden 2025 loppuun mennessä
  • vähentää tekstiilimateriaalien tuotannosta aiheutuvaa veden käyttöä 50 prosenttia materiaalikiloa kohden vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lue lisää periaatteistamme ja tavoitteistamme
Katso vastuullisuusohjelman esittely

Lue lisää vuosien 2016–2020 vastuullisuusstrategiastamme vuoden 2020 vastuullisuuskatsauksestamme.