Johdon omistus

Päivitetty 18.5.2020

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten suoraan tai välillisesti omistamat Marimekon osakkeet

Osakkeita ja ääniä, kpl Osuus
osakkeista ja äänistä, %
Mika Ihamuotila 1 017 700 12,52
Rebekka Bay 2 304 0,03
Elina Björklund 12 382 0,15
Arthur Engel 13 862 0,17
Mikko-Heikki Inkeroinen 4 790 0,06
Helle Priess 2 304 0,03
Catharina Stackelberg-Hammarén 5 057 0,06
Tiina Alahuhta-Kasko 28 830 0,35
Elina Anckar 1190 0,01
Tina Broman 160 0,00
Kari Härkönen 500 0,01
Morten Israelsen
Tanya Strohmayer 724 0,01
Riika Wikberg 270 0,00
Yhteensä 1 090 073 13,41