Johdon omistus

Päivitetty 26.11.2019

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten suoraan tai välillisesti omistamat Marimekon osakkeet

Osakkeita ja ääniä, kpl Osuus
osakkeista ja äänistä, %
Mika Ihamuotila 1 067 700 12,52
Rebekka Bay 1 846 0,02
Elina Björklund 11 765 0,14
Arthur Engel 13 404 0,16
Mikko-Heikki Inkeroinen 4 332 0,05
Helle Priess 1 846 0,02
Catharina Stackelberg-Hammarén 4 599 0,06
Tiina Alahuhta-Kasko 28 830 0,35
Elina Anckar 1190 0,01
Tina Broman 160 0,00
Kari Härkönen 500 0,01
Morten Israelsen
Tanya Strohmayer 724 0,01
Riika Wikberg 270 0,00
Yhteensä 1 367 166 16,82