Toimitusjohtajalta

Osavuosikatsaus Q1, 14.5.2020

”Marimekon vuosi alkoi lupaavasti, mutta koronaviruspandemian nopea leviäminen maaliskuussa kaikille markkina-alueillemme vaikutti voimakkaasti koko ensimmäisen neljänneksen myyntiin ja kannattavuuteen.

Vuoden 2020 alussa tuskin kukaan osasi arvata, millaisessa tilanteessa olemme eläneet viimeiset kuukaudet. Alkuvuonna Manner-Kiinassa ja Hongkongissa liikkeet sulkenut koronavirus eteni nopeasti kaikkialle ja tyrehdytti maaliskuussa asiakasvirrat myös Marimekon muilla markkinoilla.

Liikevaihtomme ensimmäisellä neljänneksellä laski 8 prosenttia ja oli 24,9 miljoonaa euroa (27,1). Suomessa sekä vähittäis- että tukkumyynti kasvoivat ja liikevaihto nousi 6 prosenttia, mutta kansainvälinen myynti laski 21 prosenttia, kun erityisesti tukkumyynti supistui niin Aasian-Tyynenmeren kuin EMEA:n alueella ja lisenssituotot jäivät vertailukaudesta, jolloin tuottoja kertyi lähinnä Pohjois-Amerikassa. Aasian-Tyynenmeren alueella tukkumyynnin lasku johtui pääosin vertailukauden poikkeuksellisesta toimitusrytmistä; lisäksi odotettuja täydennystilauksia jäi kaudelta saamatta koronaviruspandemian vuoksi.
Vertailukelpoinen liikevoittomme laski 1,2 miljoonaan euroon (2,6) myynnin laskun ja heikentyneen suhteellisen myyntikatteen vuoksi. Vaihdoimme ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa sijaitsevan päävaraston toiminnasta vastaavaa kumppania vahvistaaksemme logistiikkaprosessiemme ketteryyttä ja kilpailukykyämme sekä tukeaksemme kansainvälistyvää liiketoimintaamme ja erityisesti verkkokauppaamme. Päävaraston muutto aiheutti odotetusti kertaluonteisia kustannuksia, ja lisäksi logistiikkakustannukset kasvoivat maaliskuussa oman vähittäismyynnin siirryttyä verkkokauppaan. Nämä olivat pääsyitä suhteellisen myyntikatteen heikentymiseen ensimmäisellä neljänneksellä. Tulosta puolestaan paransivat alhaisemmat kiinteät kulut.

Meille Marimekossa henkilöstömme ja asiakkaidemme terveys on ensiarvoisen tärkeää, ja siksi päätimme maaliskuussa koronaviruspandemian levitessä sulkea väliaikaisesti omat vähittäismyymälämme Suomessa, Skandinaviassa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Selvästi heikentyneiden kulutuskysyntänäkymien vuoksi jouduimme tekemään äärimmäisen valitettavia toimenpiteitä vähittäiskauppaketjussamme sekä vähittäiskaupan tukitoiminnoissamme henkilöstön sopeuttamiseksi tarjolla olevan työn määrään. Näillä toimilla pyrimme turvaamaan yhtiömme taloudellisen aseman ja sitä kautta pitkällä aikajänteellä työpaikkamme mahdollisimman suuressa mittakaavassa. Katsauskauden jälkeen toukokuussa olemme vähitellen voineet avata myymälöitämme uudestaan tarkkoja terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä varotoimia noudattaen ja ryhtyä purkamaan määräaikaisia lomautuksia.

Maaliskuussa siirsimme kampanjamme verkkoon. Olemme viime vuosien aikana panostaneet pitkäjänteisesti digitaalisen liiketoimintamme kehittämiseen, ja näin saavuttamamme kilpailukyky verkkokaupassa on yksi vahvuuksistamme tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tuotteidemme kysyntä verkossa ylitti odotuksemme selvästi, ja tämä yhdessä pandemian aiheuttamien logististen haasteiden kanssa siirsi toimituksia toiselle neljännekselle niin, että vähittäis- ja tukkumyyntiä jäi yhteensä tulouttamatta ensimmäiselle neljännekselle noin miljoona euroa.

Teemme päättäväisesti töitä koronaviruskriisitilanteen hallitsemiseksi ja suunnittelemme tulevia toimenpiteitämme erilaisten skenaarioiden pohjalta. Olemme aloittaneet kiinteiden kulujen kunnianhimoisen säästöohjelman ja uudelleenarvioineet investointejamme kassavirran tukemiseksi, neuvotelleet omien vähittäismyymälöidemme vuokranantajien kanssa mahdollisista vuokrien alennuksista ja maksuaikatauluista sekä työskentelemme aktiivisesti ostojen, tuotevirran ja varastojen mukauttamiseksi uuteen tilanteeseen. Rakennamme myös varasuunnitelmia toimitusketjussamme tuotannon ja logistiikan jatkuvuuden varmistamiseksi. Kriisin pitkittymisen varalta olemme turvanneet lisärahoituksemme. Tuemme partnerivetoisia Aasiassa sijaitsevia avoinna olevia Marimekko-myymälöitä kriisistä toipumisessa ja valmistaudumme omien vähittäismyymälöidemme mahdollisimman nopeaan turvalliseen avaamiseen sekä huolehdimme kaikista sidosryhmistämme arvojemme mukaisesti. Samalla kun ratkaisemme uusia tilanteita nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, jatkamme määrätietoisesti yhtiömme edelleen pitkällä aikavälillä valoisalta näyttävän tulevaisuuden rakentamista. Viime vuosina yhdessä koko henkilöstömme kanssa aikaansaamamme kilpailukyky sekä vahva taseemme ja vakavaraisuutemme antavat meille tukevan selkänojan, joka auttaa meitä kohtaamaan tämän poikkeuksellisen kriisin.

Yhdessä tekeminen on kautta Marimekon historian ollut kulttuurimme suuri vahvuus. Viime kuukausien aikana tämä ainutlaatuinen yhteishenki on ollut meillä käsinkosketeltava, ja haluankin kiittää kaikkia marimekkolaisia uskomattoman hienosti tehdystä työstä ja ketteryydestä sopeutua jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin. Olen täysin vakuuttunut, että Marimekko selviää tämän kriisin yli vahvana.”

Tiina Alahuhta-Kasko