Toimitusjohtajalta

Osavuosikatsaus 1–9/2022, 2.11.2022

”Kasvatimme liikevaihtoamme kolmannella neljänneksellä edelleen, vaikka jo vertailukausi oli vahva. Liikevoittomarginaalimme oli erinomaisella tasolla.

Liikevaihtomme kolmannella neljänneksellä nousi 4 prosenttia vertailukaudesta ja oli 44,1 miljoonaa euroa (42,4), kun erityisesti kansainvälinen myynti mutta myös vähittäismyynti Suomessa kehittyivät hyvin. Yhteensä monikanavainen vähittäismyyntimme kasvoi 11 prosenttia. Marimekon tukkumyynti jäi 3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, sillä vertailukaudella kotimaan tukkumyyntiä vahvistivat aiempaa merkittävästi suuremmat kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Samasta syystä liikevaihto Suomessa laski 7 prosenttia. Kansainvälinen myynti kasvoi 28 prosenttia, kun erityisesti tukku- ja vähittäismyynti Aasian-Tyynenmeren alueella kehittyivät vahvasti. Kansainvälistä liikevaihtoa kasvatti osin tukkumyynnin toimitusten painottuminen vertailuvuodesta poikkeavalla tavalla.

Panostimme katsauskaudella edelleen pitkän aikavälin kansainvälisen kasvumme edellytyksiin, mikä näkyi esimerkiksi kohonneina henkilöstö- sekä IT-kuluina, ja vertailukelpoinen liikevoittomme heinä-syyskuussa laski 11,1 miljoonaan euroon (13,1). Liikevoittomarginaalimme oli yhä erinomaisella tasolla eli 25,2 prosenttia liikevaihdosta (31,0).

Tammi-syyskuussa liikevaihtomme kasvoi 13 prosenttia ja oli 118,1 miljoonaa euroa (104,2). Vertailukelpoinen liikevoittomme ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta oli 23,4 miljoonaa euroa (23,6) eli 19,8 prosenttia liikevaihdosta (22,7).

Heinäkuussa kerroimme maailman johtaviin urheiluvaate- ja varusteyrityksiin kuuluvan adidaksen kanssa neljännestä yhteistyömallistosta, joka tuli saataville vaiheittain heinäkuusta 2022 alkaen adidaksen verkkokaupassa sekä valikoiduissa adidaksen ja sen jälleenmyyjien liikkeissä eri puolilla maailmaa. Olemme iloisia adidas-brändiyhteistyömme tuomasta kansainvälisestä näkyvyydestä, mikä tukee kasvustrategiaamme.

Kolmannella neljänneksellä kehitimme myös Marimekko-myymälöiden verkostoa edelleen. Uudet Marimekko-myymälät avautuivat Shanghaissa Kiinassa ja Kööpenhaminassa Tanskassa. Lisäksi Hongkongissa ja Taipeissa uutta Marimekko Marimade -kodintuotekonseptiamme esiteltiin pop-upeilla. Marimekko Marimade -malliston tuotteissa hyödynnämme muun muassa kierrätettyjä, uudelleenkäytettyjä, luonnollisia ja biohajoavia materiaaleja.

Uskomme, että määrätietoinen vastuullisuustyö tukee voimakkaasti pitkän aikavälin menestystämme. Julkistimme vuonna 2020 entistäkin kunnianhimoisemman vastuullisuusstrategiamme ja tänä syyskuussa sitouduimme Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) asettaaksemme aiempaa vielä tiukemmat, tieteeseen perustuvat tavoitteet koko arvoketjumme päästövähennyksille YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ovat tärkeä väline työssämme kohti kunnianhimoista pitkän aikavälin visiotamme siitä, että toiminnastamme ei tulevaisuudessa jää jälkiä ympäristöön. Elokuussa otimme uuden askeleen eteenpäin tässä työssämme ja toimme yhteistyössä Spinnovan kanssa markkinoille pienmalliston tuotteita, joiden kankaiden valmistuksessa käytettiin osin Spinnovan innovatiivista, vastuullisemmin tuotettua puupohjaista tekstiilikuitua. Avasimme elokuussa myös verkossa toimivan Marimekko Pre-loved
-jälleenmyyntipalvelun second-hand- ja vintagetuotteille tuotteidemme käyttöiän pidentämiseksi ja antaaksemme panoksemme kiertotalouden edistämiseksi.

Syyskuussa Marimekon hallitus päätti uusista pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista nostaen tavoitteitamme liikevaihdon kehittymiselle ja vertailukelpoiselle liikevoittomarginaalille sekä määritteli Marimekon suunnan seuraavalle strategiakaudelle 2023–2027. Viime vuosien erinomaiset taloudelliset tuloksemme osoittavat, että kasvustrategiamme toimii. Tuloksemme ja ympäri maailmaa kasvanut kiinnostus Marimekkoa kohtaan kertovat myös niistä ainutlaatuisista kansainvälisen kasvun mahdollisuuksista, joita megatrendit, kuten digitalisaatio ja kuluttajien arvomaailman muutos, yhtiöllemme avaavat. Tämän vuoksi aiomme seuraavalla strategiakaudella keskittyä skaalaamaan liiketoimintaamme ja kasvuamme erityisesti kansainvälisillä markkinoilla hyväksi havaittua menestysreseptiämme edelleen kehittämällä ja vahvistamalla. Tarkemmin pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita ja seuraavaa strategiakautta esittelimme yhtiön ensimmäisessä pääomamarkkinapäivässä 14.9.2022. 

Uskomme Marimekon voimaannuttavan mission ja ilon tuomisen olevan merkityksellisempiä kuin koskaan tämänhetkisessä epävarmassa maailmassa. Käymme innolla työhön Marimekko-ilmiön skaalaamiseksi, ja toivotamme kaikki sidosryhmämme tervetulleiksi mukaan tälle inspiroivalle matkallemme.”

Tiina Alahuhta-Kasko