Toimitusjohtajalta

Osavuosikatsaus Q3, 4.11.2020

”Tukkumyynti ja ripeät sopeuttamistoimet auttoivat Marimekkoa kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan tulosta haastavassa toimintaympäristössä. Vahvana jatkunut verkkokauppa tuki vähittäismyyntiä pandemian edelleen vaikuttaessa myymälöiden asiakasmääriin.

Koronaviruspandemia vaikuttaa yhä voimakkaasti muotialaan ja erikoiskauppaan kaikkialla maailmassa. Tämän poikkeuksellisen kriisin hallitsemisessa Marimekon vahvuuksiksi ovat osoittautuneet ripeän reagointikyvyn ja kansainvälisesti kiinnostavan ja ajankohtaisen brändin ohella kattava lifestyle-tuotevalikoima sekä monipuolinen liiketoiminta- ja jakelukanavamalli. Pandemian myötä kuluttajat ovat kiinnostuneet entisestään sisustamisesta, mikä on näkynyt kodintuotteidemme myynnin roimana kasvuna. Myös vaatemallistossamme aiempaa selvemmin näkyvä rentous puhuttelee kuluttajia näissä erityisissä olosuhteissa. Pandemia on ymmärrettävästi vähentänyt kävijämääriä vähittäismyymälöissä, mutta olemme verkkokaupan avulla onnistuneet kompensoimaan vähittäismyynnin laskua hyvin. Lisäksi tukkumyyntimme on kasvanut voimakkaasti.

Heinä-syyskuussa 2020 liikevaihtomme kasvoi haastavasta tilanteesta huolimatta 10 prosenttia ja oli 38,0 miljoonaa euroa (34,5). Liikevaihtoa kasvatti erityisesti tukkumyynnin hyvä kehitys Suomessa ja EMEA:n alueella. Vähittäismyyntimme laski olosuhteisiin nähden maltillisesti, sillä verkkokauppa kasvoi edelleen hyvin. Suomessa liikevaihto nousi 17 prosenttia: tukkumyynti lisääntyi merkittävästi, osin kertaluonteisten kampanjoiden johdosta, ja vähittäismyynti säilyi vertailukauden tasolla. Kansainvälinen myyntimme nousi 2 prosenttia hyvin sujuneen tukkumyynnin ansiosta. Nopeat sopeuttamistoimet ja liikevaihdon kasvu paransivat vertailukelpoista liikevoittoamme, joka nousi 34 prosenttia 10,5 miljoonaan euroon (7,8). Tulosta tukivat koronaviruspandemian negatiivisten liiketoimintavaikutusten pienentämiseen eri maissa myönnetyt tuet.

Tammi-syyskuussa 2020 liikevaihtomme laski koronaviruspandemian vaikutusten takia 5 prosenttia ja oli 86,2 miljoonaa euroa (90,7). Suurin osa Marimekko-myymälöistä eri puolilla maailmaa oli pandemian vuoksi tilapäisesti suljettuna ensimmäisellä tai toisella neljänneksellä. Liikevaihtoa heikensivät erityisesti vähittäismyynnin lasku Suomessa ja Pohjois-Amerikassa sekä tukkumyynnin vähentyminen Aasian-Tyynenmeren alueella. Liikevaihdon laskua kompensoivat erittäin hyvin sujunut verkkokauppa sekä Suomen-tukkumyynnin vahva kehitys, johon osaltaan vaikuttivat kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Kiinteiden kulujen supistamisen ansiosta vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 14,4 miljoonaan euroon (14,1).

Koronaviruspandemia on vauhdittanut murrosta kuluttajien ostokäyttäytymisessä ja voimistanut toimialamme rakenteellisia muutoksia, kuten digitalisaatiota. Se on nopeuttanut asiakkaiden, myös uusien asiakasryhmien, siirtymistä digitaalisten myyntikanavien käyttäjiksi, mikä vaikuttaa Marimekon tulevaisuuden jakelukanavapainotuksiin. Pandemia on myös kasvattanut alan ylijäämävarastoja, ja sen aikaansaama taantuma on lisännyt kuluttajien hintaherkkyyttä. Nämä toimintaympäristön muutokset luovat haasteita muotitoimialan kannattavuudelle, mikä asettaa myös Marimekon toiminnan entistä voimakkaamman paineen alle.

Olemme vuoden mittaan onnistuneesti luovineet kriisissä ja sopeuttaneet toimintaamme poikkeuksellisiin olosuhteisiin merkittävillä, osin väliaikaisilla kiinteiden kulujen säästöillä. Samanaikaisesti meidän on huolehdittava pitkän aikavälin kilpailukyvystämme ja taloudellisesta asemastamme. Näitä vahvistaaksemme ja vastataksemme entistä paremmin uuden toimintaympäristön tarpeisiin jouduimme valitettavasti käymään henkilöstömme kanssa yhteistoimintaneuvottelut toimintojemme uudelleenorganisoimiseksi ja tehostamiseksi Suomessa sekä vastaavat prosessit Skandinavian, Pohjois-Amerikan ja Australian organisaatioissamme. Näiden pohjalta rakennettu uusi, entistäkin asiakaskeskeisempi ja monikanavaiseen ajatteluun perustuva organisaatiomme parantaa toimintaedellytyksiämme tässä murroksessa olevassa markkinassa.

Monilla markkinoillamme pandemiatilanne jatkuu yhä huolestuttavana uusien tartunta-aaltojen myötä. Tämä lisää epävarmuutta vuoden viimeiselle neljännekselle, jolle joulumyynnin ohella sijoittuu myös muita Marimekolle merkittäviä myyntikampanjoita. Olemme panostaneet pitkäjänteisesti digitaalisen liiketoimintamme kehittämiseen, ja onnistunut verkkomyynti onkin vuonna 2020 erityisen tärkeässä asemassa. Raja verkkokaupan ja fyysisten myymälöiden välillä hälvenee hälvenemistään, ja pandemian jälkeisessä todellisuudessa myymälöiden tulee entistä vahvemmin lunastaa uusi roolinsa kuluttajien silmissä brändin elämyksellisinä näyttämöinä ja inspiroivina kohtaamispaikkoina. Syksyllä Helsingin Pohjoisesplanadille laajentunut lippulaivamyymälämme toimii erinomaisena esimerkkinä tästä. Jatkammekin määrätietoisesti saumattomuuteen tähtäävää monikanavaisen asiakaskokemuksen kehittämistä, ja avaamme uudistuneen verkkokauppamme alkuvuonna 2021.

Murrokset tuovat mukanaan aina myös uusia mahdollisuuksia, ja uskon vahvasti, että uusi organisaatiomme ja pitkän aikavälin kasvustrategiamme tarjoavat meille hyvät edellytykset tarttua tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin, joita vallitsevien megatrendien myötä avautuu vastuulliselle, ajattomalle ja uniikille Marimekko-lifestylelle.”

Tiina Alahuhta-Kasko