Toimitusjohtajalta

Tilinpäätöstiedote 18.2.2021

”Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta liikevaihtomme vuonna 2020 oli lähes edellisvuoden tasolla, kun sekä verkkokauppa että tukkumyynti kehittyivät hyvin. Vertailukelpoinen liikevoitto parani 18 prosenttia toiminnan sopeuttamisen ansiosta.

Koronaviruspandemia aiheutti vuonna 2020 globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahimman kriisin vuosikymmeniin. Pitkäjänteinen työmme Marimekko-brändin ja digitaalisen liiketoimintamme kehittämisessä, kattava lifestyle-tuotevalikoimamme, monipuolinen liiketoiminta- ja jakelukanavamallimme sekä kykymme sopeuttaa toimintaamme nopeasti ovat niitä tekijöitä, joiden avulla luovimme onnistuneesti erittäin vaikeassa toimintaympäristössä. Kiitos tästä kuuluu koko henkilöstölle, ja haluammekin muistaa marimekkolaisia ylimääräisellä kertaluonteisella palkkiolla. Sinnikkäästi yhdessä upeaa työtä tehneet tiimimme ympäri maailmaa ovat nostaneet Marimekon menestyjäksi, joita vahvassa murroksessa olevalla toimialalla on yhä vähemmän.

Haastavassa tilanteessa liikevaihtomme loka-joulukuussa 2020 kasvoi 8 prosenttia ja oli 37,4 miljoonaa euroa (34,7). Liikevaihtoa kasvatti erityisesti tukkumyynnin hyvä kehitys Suomessa, EMEA:n alueella ja Skandinaviassa. Pahentunut koronavirustilanne ja tiukentuneet rajoitukset eri markkinoilla vaikuttivat selvästi asiakasmääriin myymälöissä, mutta verkkokauppamme jatkoi vahvaa kasvuaan, ja vähittäismyynti kaiken kaikkiaan laski melko maltillisesti. Suomessa liikevaihto nousi 6 prosenttia, kun tukkumyynti lisääntyi merkittävästi etenkin kertaluonteisten kampanjoiden johdosta. Kansainvälinen myyntimme kasvoi 11 prosenttia hyvin sujuneen tukkumyynnin ansiosta. Liikevaihdon kasvu ja sopeuttamistoimet paransivat vertailukelpoista liikevoittoamme, joka nousi 92 prosenttia 5,8 miljoonaan euroon (3,0).

Koronaviruspandemian vaikutuksista huolimatta koko vuoden liikevaihtomme oli lähes edellisvuoden tasolla: liikevaihto laski vain 1 prosentin ja oli 123,6 miljoonaa euroa (125,4). Suurin osa Marimekko-myymälöistä eri puolilla maailmaa oli pandemian vuoksi tilapäisesti suljettuna ensimmäisellä tai toisella neljänneksellä, ja pandemia laski asiakasmääriä selvästi myös toisella vuosipuoliskolla. Liikevaihtoa heikensivät erityisesti vähittäismyynnin lasku Suomessa, Pohjois-Amerikassa ja Skandinaviassa sekä tukkumyynnin vähentyminen Aasian-Tyynenmeren alueella. Liikevaihtoa puolestaan vahvistivat vähittäismyynnin laskua pienentänyt erittäin hyvin sujunut verkkokauppa sekä tukkumyynnin hyvä kehitys Suomessa, Skandinaviassa ja EMEA:n alueella. Suomen-tukkumyyntiä kasvattivat osaltaan kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Vuoden alussa ripeästi aloitettujen sopeuttamistoimien ansiosta vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 20,2 miljoonaan euroon (17,1).

Ketteryytemme ja onnistumisemme pandemiavuonna on vahvistanut entisestään luottamustamme kansainväliseen kasvustrategiaamme. Pandemia on myös voimistanut toimialamme megatrendejä, kuten digitalisaatiota ja muutoksia kuluttajien arvomaailmassa, erityisesti vastuullisuuden merkityksen kasvua. Tämä osaltaan tekee arvopohjaisesta, ajattomasta ja kestävästä Marimekko-lifestylebrändistä ajankohtaisemman kuin koskaan tukien näin kasvutavoitteitamme. Meidän on rohkeasti tartuttava tarjolla oleviin mahdollisuuksiin ja investoitava kansainväliseen kasvuun. Uskomme, että aika on nyt oikea. Siksi vuonna 2021 suunnitelmissamme on entisestään vahvistaa kansainvälisen kasvun edellytyksiä panostamalla digitaaliseen liiketoimintaan, saumattomaan monikanavaiseen asiakaskokemukseen, vastuullisuuteen ja bränditunnettuuteen. Tärkeää on myös jatkuvasti kehittää henkilöstömme valmiuksia työskennellä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Nämä panostukset yhdessä jo vuosia tehdyn työn kanssa tarjoavat meille erinomaisen astinlaudan erityisesti Aasiaan suuntautuvan kansainvälisen kasvun seuraavaan vaiheeseen. Toimialaamme kurittava pandemiatilanne kuitenkin jatkuu. Seuraamme tarkasti tilanteen kehittymistä kullakin markkina-alueellamme ja sopeutamme suunnitelmiamme tarpeen mukaan.

Arvojemme mukaisesti koemme velvollisuudeksemme olla vahvasti edistämässä vastuullisuutta koko arvoketjussamme ja esimerkkimme voimalla viedä koko toimialaa eteenpäin kohti kestävämpää tulevaisuutta. Joulukuussa 2020 julkistettu uusi vastuullisuusstrategiamme ja kunnianhimoiset tavoitteemme rakentuvat kolmen pääperiaatteen ympärille: ajaton design tuo iloa sukupolvesta toiseen, tulevaisuuden tuotteet eivät jätä jälkeä ja kohti positiivista muutosta oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon avulla. Uskomme, että tulevaisuudessa ajattomat ja kestävät tuotteet tehdään tasapainossa ympäristön kanssa kiertotalouden periaatteita noudattaen sekä täysin läpinäkyvästi raaka-aineista lähtien. Pitkän aikavälin visionamme on, että toiminnastamme ei jää jälkiä ympäristöön. Vuoden 2020 lopussa otimme askeleen kohti tämän tavoitteen toteutumista, kun omista toiminnoistamme tuli jatkuvan kehitystyön ja kompensoinnin ansiosta hiilineutraaleja.

Vuonna 2021 Marimekko viettää 70-vuotisjuhliaan. Juhlavuoden mittaan luvassa on muun muassa kuviomaailmamme sydämestä ammentavia kiinnostavia erikoistuotteita ja aivan uudenlaisia yhteisprojekteja. Näinä ennennäkemättöminä aikoina on tärkeää löytää uusia tapoja inspiroida ihmisiä, ja toivotammekin koko yhteisömme lämpimästi tervetulleeksi juhlimaan kanssamme.”

Tiina Alahuhta-Kasko