Toimitusjohtajalta

Osavuosikatsaus Q2, 13.5.2020

”Marimekko onnistui nopeasti sopeuttamaan toimintansa koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, ja toisen vuosineljänneksen tuloksemme oli vaikeisiin olosuhteisiin nähden hyvä saavutus.

Katsauskaudella globaali muotiala ja erikoiskauppa kohtasivat pahimman kriisin moniin vuosikymmeniin. Koronaviruspandemia pysäytti harkinnanvaraisen kuluttamisen seinään, mikä on johtanut lukuisten toimijoiden vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin ja jo kaatanut useita merkittäviä alamme yrityksiä. Pandemia sulki dramaattisesti myös suurimman osan Marimekko-myymälöistä tilapäisesti ympäri maailman. Siitä huolimatta, kiitos lojaalien asiakkaidemme ja osaavan henkilökuntamme, onnistuimme tukkumyynnin, verkkokaupan ja lisenssituottojen avulla rajoittamaan liikevaihtomme laskun 20 prosenttiin, ja huhti-kesäkuussa 2020 liikevaihtoa kertyi 23,3 miljoonaa euroa (29,1). Liikevaihtoa heikensivät erityisesti vähittäismyynnin lasku Suomessa, Pohjois-Amerikassa ja Skandinaviassa sekä tukkumyynnin vähentyminen Aasian-Tyynenmeren alueella. Suomessa liikevaihto supistui 32 prosenttia, kansainvälinen myynti vain 3 prosenttia.

Kokonaisuudessaan tukkumyynti oli lähes vertailukauden tasolla, mikä tuki liikevaihtoa, ja haluankin kiittää pitkäaikaisia partnereitamme vahvasta yhteistyöstä kriisin aikana. Lisäksi liikevaihtoa kerrytti ilahduttavasti brändimme kiinnostavuudesta kertova lisenssituottojen arvioitua parempi kehitys Aasian-Tyynenmeren alueella. Verkkokaupan voimakas kasvu kompensoi omien myymälöiden menetettyä myyntiä: vähittäismyynnin lasku jäi 37 prosenttiin, vaikka valtaosa omista vähittäismyymälöistämme oli pandemian johdosta kiinni suurimman osan toisesta neljänneksestä.

Vertailukelpoinen liikevoittomme oli vaikeisiin olosuhteisiin nähden hyvällä tasolla, vaikka laski vuoden toisella neljänneksellä 2,7 miljoonaan euroon (3,7) myynnin vähenemisen ja suhteellisen myyntikatteen heikentymisen vuoksi. Suhteellista myyntikatetta heikensi etenkin logistiikkakustannusten nousu, joka oli seurausta merkittävästi kasvaneesta verkkomyynnistä, sekä vertailukautta suuremmat alennukset, mutta sitä tukivat kasvaneet lisenssituotot sekä hyvät tuotekatteet. Heti koronaviruspandemian alkuvaiheessa aloitimme ripeästi kunnianhimoisen säästöohjelman, jonka vaikutukset näkyivät selvästi katsauskaudella, ja saimme näin supistettua huomattavasti kiinteitä kulujamme, mikä paransi tulostamme.

Olemme pitkäjänteisesti kehittäneet digitaalista liiketoimintaamme jo vuosia. Suljettuamme omat myymälämme väliaikaisesti pystyimmekin ketterästi siirtämään myynti- ja markkinointikampanjamme verkkoon, myös jokakeväisen suositun Ystävämyynti-kampanjamme. Tuotteidemme kysynnän kasvu verkossa jatkui vahvana myös vuoden toisella neljänneksellä, emmekä yhdessä vastikään aloittaneen uuden logistiikkakumppanimme kanssa onnistuneet kasvattamaan verkkokaupan toimituskapasiteettia tarpeeksi nopeasti. Olemme todella pahoillamme, että asiakkaamme joutuivat odottamaan tilauksiaan tavallista pidempään. Katsauskauden jälkeen olemme saaneet tilanteen korjattua ja verkkokaupan toimitusajat ovat palautuneet ennalleen. Kapasiteettihaasteiden takia siirtyneiden toimituksien vuoksi vähittäismyyntiä jäi kuitenkin tulouttamatta toiselle neljännekselle noin 0,7 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa 2020 liikevaihtomme supistui 14 prosenttia 48,2 miljoonaan euroon (56,3) ja vertailukelpoinen liikevoittomme väheni 3,9 miljoonaan euroon (6,3) poikkeustilanteen vaikutusten vuoksi.

Digitalisaatio ja muutokset kuluttajien arvomaailmassa, erityisesti vastuullisuuden kasvanut merkitys, ovat mullistaneet globaalia muotitoimialaa jo vuosien ajan, ja uskomme näiden megatrendien sysäämien murrosten vauhdittuvan huomattavasti pandemian myötä. Marimekon pitkän aikavälin strategian ytimessä on vuodesta 2018 ollut vahvan kannattavan kasvun hakeminen aiempaa laajempaa globaalia asiakaskuntaa puhuttelemalla. Strategiamme perustuu näkemykseen siitä, että alan megatrendit avaavat kestävälle, ajattomalle ja kilpailijoista erottuvalle Marimekko-lifestylelle hienoja kasvumahdollisuuksia. Toimintamme tarkoitus – voimaannuttaminen ja ilon tuominen arkeen – sekä arvomme ovat tänä päivänä merkityksellisempiä kuin koskaan, mikä näkyy myös kasvavana kansainvälisenä kiinnostuksena brändiämme kohtaan.

Kerroimme kesäkuun alussa, että visionäärinen Rebekka Bay aloittaa Marimekon luovana johtajana syyskuussa ja tukee näin luovaa yhteisöämme mallistojemme kehittämisessä vieläkin kiinnostavimmiksi. Meille Marimekossa vastuullisuus on kokonaisvaltainen tapa toimia ja luoda arvoa, ja julkistamme kuluvan vuoden aikana uuden, entistäkin kunnianhimoisemman vastuullisuusstrategiamme. Pandemia on nopeuttanut asiakkaiden, myös uusien asiakasryhmien, siirtymistä digitaalisten myyntikanavien käyttäjiksi, ja tällä on vaikutuksia myös Marimekon tulevaisuuden jakelukanavapainotuksiin. Jatkamme vahvoja panostuksiamme aina vain merkittävämmäksi muuttuvaan verkkomyyntiin ja saumattomaan monikanavaiseen asiakaskokemukseen.

Vahvistaaksemme tulevaisuuden kilpailukykyämme meille on tärkeää samalla kehittää edelleen koko arvoketjumme tehokkuutta, joustavuutta ja ketteryyttä sekä huolehtia siitä, että organisaatiorakenteemme, osaamisemme, työtehtävien sisältö ja työtapamme vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla tähän digitalisaation ja muiden pandemian myötä voimistuneiden ulkoisten muutosvoimien sysäämään rajuun murrokseen kuluttajien käyttäytymisessä. Tästä syystä joudumme valitettavasti aloittamaan yhteistoimintaneuvottelut toimintojen uudelleenorganisoimiseksi ja tehostamiseksi Suomessa sekä vastaavat toimenpiteet Skandinavian, Pohjois-Amerikan ja Australian organisaatioissa. Näillä ikävillä mutta välttämättömillä toimenpiteillä pyrimme turvaamaan yhtiön taloudellisen aseman pitkällä aikavälillä.

Vuoden 2020 ensimmäinen puolisko on ollut täysin poikkeuksellinen nopeasti muuttuvine tilanteineen. Olemme oppineet valtavasti ja onnistuneesti kehittäneet uusia toimintatapoja ja valmiuksia pandemian pitkittymisen ja muiden vastaavan kaltaisten kriisien varalle. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia marimekkolaisia peräänantamattomasta, loistavasta työstä ja ainutlaatuisesta yhteishengestä todella vaikeissa olosuhteissa. Olen vakuuttunut, että vaikka kilpailukyvystämme huolehtiminen suuressa murroksessa olevassa markkinassa edellyttää välillä hyvinkin ikäviä toimenpiteitä, tulemme ulos tästä kriisistä entistä vahvempana.”

Tiina Alahuhta-Kasko