Toimitusjohtajalta

Puolivuosikatsaus 15.8.2019

”Alkuvuonna nähty Suomen-vähittäismyynnin kasvu jatkui toisella neljänneksellä tukien koko liikevaihdon kehitystä. Suomen-tukkumyynnin lasku johtui siitä, että edellisvuoden vastaavalla kaudella oli merkittäviä kertaluonteisia kampanjatoimituksia, joita ei nyt ollut. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suhteellisen myyntikatteen vahvistuttua.

Huhti-kesäkuussa 2019 liikevaihtomme kasvoi 3 prosenttia ja oli 29,1 miljoonaa euroa (28,2). Suomessa myynti nousi 4 prosenttia vähittäismyynnin 12 prosentin kasvun vetämänä; kasvua tuki joka kevät toteutettava vähittäismyyntikampanjamme, joka onnistui erittäin hyvin. Kotimaan tukkumyynti puolestaan laski 18 prosenttia, mikä johtui siitä, että vuonna 2018 vertailukaudella tukkumyyntiimme Suomessa vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joita ei tänä vuonna ollut vastaavansuuruisina. Kansainvälinen myynti kasvoi 2 prosenttia; kasvua kertyi etenkin EMEA:n alueen tukkumyynnistä, kun taas Pohjois-Amerikassa tukkumyynti laski edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 3,7 miljoonaan euroon (3,1) erityisesti suhteellisen myyntikatteen vahvistumisen ansiosta. Myyntikatteen paranemiseen vaikuttivat maltillisemmat alennuskampanjat, tuotevalikoiman optimointi sekä vähittäismyynnin vertailukautta suurempi osuus liikevaihdosta.

Tammi-kesäkuussa 2019 liikevaihtomme nousi 8 prosenttia 56,3 miljoonaan euroon (52,3). Kasvua kertyi kaikilta markkina-alueilta Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta. Kansainvälinen myynti kasvoi 10 prosenttia. Vuonna 2018 vastaavan kauden liikevoittoon sisältyi pääkonttorimme myynnistä toisella neljänneksellä saatu 6,0 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen verotettava myyntivoitto. Tästä syystä kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevoittomme laski, mutta vertailukelpoinen liikevoittomme vahvistui 47 prosenttia ja oli 6,3 miljoonaa euroa (4,3). Huomioitavaa on myös, että vuonna 2018 tuloskertymämme painottui tavanomaisesta poiketen toiselle ja kolmannelle neljännekselle. Kaiken kaikkiaan voimme mielestäni olla tyytyväisiä vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon.

Nostimme 22.7.2019 ohjeistustamme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Muutos johtui pääasiassa ennakoitua korkeammista odotetuista lisenssituotoista Aasian-Tyynenmeren alueelta.

Loppuvuoden 2019 osalta on hyvä huomioida, että vuoden 2018 kotimaan tukkumyyntiin vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset; tänä vuonna kampanjatoimitusten kokonaisarvo on viime vuotta alhaisempi ja toimitusten pääpaino on toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi arviomme mukaan vuoden jälkimmäiseen puoliskoon ajoittuu enemmän kuluja kuin vuonna 2018. Kuten olemme aiemmin kertoneet, investoimme tänä vuonna kasvuun selvästi edellisvuotta enemmän: uudistamme myymäläverkostoamme ja Marimekko-taloa sekä panostamme tietojärjestelmiin vahvistaaksemme digitaalista liiketoimintaamme. Näin jatkamme pitkäjänteistä työtämme, jolla rakennamme Marimekosta kansainvälisesti entistäkin puhuttelevampaa ilmiötä päätavoitteenamme laajemman asiakaskunnan saavuttaminen ja vahvempi kasvu ja kannattavuus.

Julkistimme toukokuussa vuoden 2018 vastuullisuuskatsauksemme. Vastuullisuus on yksi toimialaamme eniten mullistavista megatrendeistä, ja uskomme, että tulevaisuudessa asiakkaat ympäri maailmaa entistä enemmän arvioivat ostopäätöksiään vastuullisuuden perusteella. Marimekon toiminta ja suunnittelufilosofia ovat alusta alkaen pohjanneet vastuulliseen ajatteluun: haluamme tarjota asiakkaillemme ajattomia, käytännöllisiä ja kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa pitkään ja joita ei haluta heittää pois. Aiomme tulevaisuudessa panostaa tuotteidemme elinkaaren pidentämiseen entisestään sekä jatkaa työtämme toimintaketjumme vastuullisuuden kehittämiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.”

Tiina Alahuhta-Kasko