Näkymät

Puolivuosikatsaus 9.8.2018

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2018

Epävarmuuden maailmantaloudessa ennakoidaan jatkuvan muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon eri markkina-alueilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Vähittäiskaupassa kasvun ennakoidaan olevan kohtalaista. Vuoden 2018 myyntiin vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joista noin puolet ajoittui vuoden toiselle neljännekselle ja loput jakautuvat melko tasaisesti vuoden muille kvartaaleille. Vuonna 2017 vastaavan suuruisia toimituksia ei ollut. Marimekon myynnin Suomessa odotetaan kasvavan vuonna 2018.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella; muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on melko alkuvaiheessa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto ja uusia myymälöitä avataan muutaman myymälän vuosivauhdilla. Myyntiä tuetaan myymälöiden toimintaa kehittämällä ja tuotevalikoimaa optimoimalla. Kuluvana vuonna myynnin Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan kasvavan. Yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä.

Vuonna 2018 laajentumisen pääpaino säilyy jälleenmyyjävetoisten Marimekko-myymälöiden avauksissa, ja oman verkkokaupan ja muiden verkkomyyntikanavien odotetaan jatkavan kasvuaan. Tavoitteena on avata noin 10–15 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia. Yhtiö jatkaa viime vuosina avattujen Marimekko-myymälöiden toiminnan kehittämistä.

Lisenssituottojen arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2018 markkinointikustannusten ennakoidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2017 (4,5 miljoonaa euroa). Kokonaisinvestointien arvioidaan kasvavan edellisvuodesta (1,2 miljoonaa euroa).

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle. Vuoden 2018 toisen neljänneksen liikevaihto- ja tuloskertymää vahvistivat osaltaan ajoitukselliset tekijät. Suomessa myynnin kasvuun vaikutti kertaluonteisten kampanjatoimitusten lisäksi muutos joka kevät toteutettavan myyntikampanjan ajoituksessa, ja Aasian-Tyynenmeren alueella osa tukkumyynnin kasvusta kertyi siitä, että kolmannen neljänneksen toimituksia siirtyi toiselle neljännekselle. Vuoden viimeisellä neljänneksellä erityisesti joulukaupan osuus myynnistä on merkittävä, ja joulusesongin onnistumisella on olennainen vaikutus koko vuoden tulokseen.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2018 (päivitetty 21.9.2018)

Marimekko tarkistaa aiempaa arviotaan vuoden 2018 vertailukelpoisesta liikevoitosta ja poistaa viittauksen edellisvuoden tasoon johtuen pääsääntöisesti ennakoitua paremmasta vähittäismyynnin kehityksestä Suomessa elokuussa. Uuden arvion mukaan vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan vuonna 2018 olevan edellisvuotta korkeampi, arviolta enintään noin 12 miljoonaa euroa.

Puolivuosikatsauksessa annettu arvio liikevaihdosta pysyy ennallaan. Päivitetty arvio kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2018 olevan edellisvuotta korkeampi; myös vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan edellisvuotta korkeampi, arviolta enintään noin 12 miljoonaa euroa (2017: 8,6).

Marimekko Oyj arvioi 9.8.2018 julkistetussa puolivuosikatsauksessaan Marimekko-konsernin liikevaihdon vuonna 2018 olevan edellisvuotta korkeampi ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla tai korkeampi.