Näkymät

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2019 (päivitetty 14.10.2019)

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2019 olevan edellisvuotista korkeampi ja myös vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan edellisvuotista korkeampi, arviolta noin 17 miljoonaa euroa.

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2019 (osavuosikatsaus 6.11.2019)

Epävarmuuden maailmantaloudessa ennakoidaan jatkuvan muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Esimerkiksi USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja epävakaa tilanne Hongkongissa vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon eri markkina-alueilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Vuoden 2018 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Vuonna 2019 kampanjatoimitusten kokonaisarvo on viime vuotta merkittävästi alhaisempi, ja toimitukset painottuvat erityisesti vuoden viimeiselle neljännekselle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisessa vaiheessa Japaniin verrattuna. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Myynnin kasvua tukee olemassa olevien myymälöiden toiminnan kehittäminen, tuotevalikoiman optimoiminen ja verkkomyynnin lisääminen. Kuluvana vuonna liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan nousevan. Yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä.

Marimekon tietoon on tullut harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella on heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen.

Yhtiön kasvun vetureita ovat oma verkkokauppa ja muut verkkomyyntikanavat, partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa sekä olemassa olevien myymälöiden neliömyynnin kasvattaminen Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä ja muissa tukkumyyntikanavissa. Tavoitteena on avata noin 5 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2019.

Lisenssituottojen vuonna 2019 arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi korkeammat.

Yhtiö arvioi loppuvuoteen kohdistuvan enemmän kuluja kuin edellisvuonna. Koko vuoden 2019 markkinointikustannusten ennakoidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2018 (6,3 miljoonaa euroa*). Kokonaisinvestointien arvioidaan kasvavan merkittävästi edellisvuodesta (1,3 miljoonaa euroa). Pääosa investoinneista kohdistuu pääkonttorin toimitilojen ja myymäläverkoston uudistamiseen sekä tietojärjestelmien kehittämiseen digitaalisen liiketoiminnan vahvistamiseksi. Myös johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennallisten vaikutusten ennakoidaan heikentävän yhtiön tulosta. Vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymät ovat historiallisesti painottuneet yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle. Vuonna 2018 yhtiön tuloskertymä painottui aiemmasta poiketen vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle, ja yhtiön päivitetyn näkymän mukaan näin arvioidaan olevan myös vuonna 2019. Vuoden viimeisellä neljänneksellä joulukaupan osuus myynnistä on merkittävä.

* Markkinointikustannusten luokittelutapa vuodelle 2019 on muuttunut; vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi muutos vaikuttaa myös vuoden 2018 lukuihin.