Näkymät

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2020 (osavuosikatsaus Q1, 14.5.2020)

Marimekko perui 25.3.2020 aiemmin antamansa ohjeistuksen vuodelle 2020 johtuen ainoastaan koronaviruspandemian arvioitujen vaikutusten seurauksista. Koronaviruspandemialla tulee olemaan merkittävä negatiivinen vaikutus Marimekon liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2020. Nopeasti muuttuvan tilanteen vuoksi tarkkaa arviota vaikutuksista liiketoimintaan ei ole parhaillaan mahdollista antaa. Marimekko täsmentää ohjeistustaan vuodelle 2020 sitten, kun vaikutuksia voidaan arvioida luotettavammin.

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2020 (osavuosikatsaus Q1, 14.5.2020)

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä nopeasti kaikkialle maailmaan levinnyt koronavirus on nostanut maailmantalouden epävarmuuden aivan uudelle tasolle. Kuluttajien luottamus ja kulutuskysynnän arvioitu kehitys ovat tästä syystä heikentyneet merkittävästi kaikilla Marimekon markkina-alueilla. Poikkeustilanne ja siitä johtuvat kuluttajien ja kumppanien ostokäyttäytymisen muutokset vaikuttavat Marimekon myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Lisäksi globaalilla kriisillä voi olla vaikutuksia yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen. Pandemian kesto ja eri maiden tapa hoitaa kriisiä vaikuttavat talouden toipumisen tahtiin, eikä tällä hetkellä ole selkeää näkymää eri markkinoiden tulevaan kehitykseen.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Huolehtiakseen henkilöstön ja asiakkaiden terveydestä Marimekko päätti maaliskuussa sulkea väliaikaisesti omat vähittäismyymälänsä Suomessa. Vastuullisena omana jakelukanavana kotimaassa on tämän jälkeen toiminut Marimekon verkkokauppa, jossa tuotteiden kysyntä on selvästi ylittänyt odotukset. Vuoden 2020 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvo on viime vuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle. Marimekon kotimarkkinoiden näkymiin sekä koko yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti se, milloin myymälät voidaan turvallisesti avata uudelleen ja kuinka asiakasmäärät sen jälkeen kehittyvät. Ensimmäiset Marimekon omista myymälöistä Suomessa avautuvat jälleen viikolla 21 tarkkoja terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä varotoimia noudattaen.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisemmassa vaiheessa kuin Japanissa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Marimekko-myymälät Manner-Kiinassa ja Hongkongissa olivat koronaviruksen vuoksi suljettuina tai avoinna lyhennetyin aukioloajoin maaliskuun loppuun asti. Myymälät ovat nyt palanneet normaaleihin aukioloaikoihin. Monissa muissa Aasian maissa pandemian seurauksena myymälöitä suljettiin väliaikaisesti maaliskuun puolivälissä tai huhtikuussa. Myymälät Japanissa ovat yhä tilapäisesti suljettuina. Partneriomisteisten Aasian Marimekko-myymälöiden tilapäinen sulkeminen sekä pandemian vaikutukset kuluttajien mielialaan vaikuttavat yhtiön loppuvuoden tukkumyyntinäkymiin. Myös Marimekon omat vähittäismyymälät Australiassa suljettiin väliaikaisesti maaliskuun lopussa. Pandemiatilanteesta huolimatta yhtiö näkee edelleen kasvavaa kysyntää tuotteilleen Aasian-Tyynenmeren alueella pidemmällä aikavälillä.

Marimekon tietoon tuli vuonna 2019 harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella on selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen.

Lisenssituottojen vuonna 2020 arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi alemmat.

Verkkomyynnin painoarvo yhtiön liiketoiminnassa on kasvanut edelleen vuonna 2020. Tämän lisäksi Marimekko keskittyy omien vähittäismyymälöidensä mahdollisimman nopeaan turvalliseen avaamiseen ja poikkeustilanteesta toipumiseen sekä tukee partnereita heidän vastaavissa toimissaan. Omien vähittäismyymälöiden väliaikaisella sulkemisella Suomessa, Skandinaviassa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa on merkittävä vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen toisella vuosineljänneksellä. Koko vuoden 2020 näkymiin vaikuttaa olennaisesti Marimekko-myymälöiden väliaikaisen sulkemisen kesto sekä asiakasvirtojen palautuminen kullakin markkinalla myymälöiden avauduttua. Marimekon partnereiden ja muiden tukkumyyntiasiakkaiden toipuminen kriisistä vaikuttaa paitsi heidän talven 2020 ja erityisesti kevään 2021 mallistojen tilauksiinsa myös heidän täydennystilauksiinsa ja siten yhtiön koko kuluvan vuoden näkymiin. Lisäksi koko vuoden myyntiä tukevat huomattavasti kertaluonteiset kampanjatoimitukset Suomessa. Yhtiön tavoitteena on edelleen avata noin 10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2020. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä.

Marimekko laati koronaviruskriisin alkaessa nopeasti varasuunnitelmat toimitusketjuihinsa tuotannon ja logistiikan jatkuvuuden varmistamiseksi, ja suunnitelmia päivitetään jatkuvasti. Toistaiseksi poikkeustilanne on vaikuttanut hankintaketjuun vain vähän. Sen sijaan tuotteiden odotettua suurempi kysyntä verkkokaupassa ja pandemian aiheuttamat hankaluudet tukkukaupan toimituksissa ovat tuoneet Marimekon logistiikalle haasteita. Yhtiö odottaa logistiikkakustannusten kasvavan vuoden toisella neljänneksellä myynnin painottuessa tässä poikkeustilanteessa tavallista vahvemmin verkkokauppaan.

Kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseksi Marimekko on rakentanut kunnianhimoisen kiinteiden kulujen säästöohjelman, jonka toteuttaminen aloitettiin ripeästi ja jonka vaikutukset voimistuvat merkittävästi toisella neljänneksellä. Myös yhtiön vähittäiskauppaorganisaatiossa eri markkinoilla katsauskauden jälkeen alkaneiden määräaikaisten lomautusten vaikutukset henkilöstökustannuksiin näkyvät toisella vuosineljänneksellä. Yhtiö on arvioinut uudelleen aiemmat investointisuunnitelmansa ja odottaa kokonaisinvestointien olevan edellisvuotta alemmat (2,9 miljoonaa euroa). Johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennalliset vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.