Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Visiomme on olla maailman kiehtovin lifestyle-designbrändi, joka on tunnettu rohkeista kuvioistaan.

Marimekon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Marimekko päivitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa 6.9.2022. Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

  • liikevaihdon vuosittainen kasvu 15 % (aiemmin: yli 10 %)
  • vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 20 % (aiemmin: 15 %)
  • vuoden lopun nettovelka/käyttökate-suhdeluku korkeintaan 2 (ennallaan)
  • tavoitteena on jakaa osinkoa vuosittain, osinko osakekohtaisesta tuloksesta vähintään 50 % (ennallaan)

Aiemmat taloudelliset tavoitteet asetettiin marraskuussa 2018 ja yhtiö ylitti ne vuoden 2021 lopussa.

Strategian painopisteet 2023-2027: SCALE – Liiketoiminnan ja kasvun skaalaaminen erityisesti kansainvälisillä markkinoilla

Marimekko on määritellyt seuraavat viisi strategista menestystekijää, joihin keskittymällä yhtiö aikoo skaalata kasvuaan seuraavan strategiakauden aikana.

S: Määrätietoinen vastuullisuustyö tukee Marimekon pitkän aikavälin menestystä
C: Terävöitetty luova visio laajemman globaalin asiakaskunnan puhuttelemiseksi
A: Kasvun kiihdyttäminen Aasiassa
L: Rakkaus Marimekko-elämään
E: Arvoketjun digitalisointi monikanavaisen kasvun sekä tehokkuuden vauhdittamiseksi

Lue lisää strategisista menestystekijöistä.

Strategian painopisteet 2018-2022: Kannattava kasvu laajempaa asiakaskuntaa puhuttelemalla

  • Jatketaan laajempaa asiakaskuntaa puhuttelevan tuotevalikoiman kehittämistä
  • Verkkomyynti ja partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa kasvun vetureina
  • Jatketaan kaupallisen konseptin kehittämistä tuottavuuden ja monikanavaisen vähittäiskaupan saumattomuuden vahvistamiseksi
  • Yhtiön päämarkkinoita lähestytään suurimpien kaupunkien kautta
  • Kehitetään edelleen Marimekon koko arvoketjun vastuullisuutta
  • Kasvatetaan tunnettuutta ja globaalia asiakaskuntaa sosiaalisen median, PR:n ja brändiyhteistöiden avulla