Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Visiomme on olla maailman kiehtovin lifestyle-designbrändi, joka on tunnettu rohkeista kuvioistaan.

Katso alla oleva video ja tutustu Marimekon SCALE-strategiaan toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kaskon esittelemänä.

Marimekon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Marimekko päivitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa 6.9.2022. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

  • liikevaihdon vuosittainen kasvu 15 % (toteuma 2023: 5 %)
  • vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 20 % (toteuma 2023: 18,4 %)
  • vuoden lopun nettovelka/käyttökate-suhdeluku korkeintaan 2 (toteuma 2023: -0.10)
  • tavoitteena on jakaa osinkoa vuosittain, osinko osakekohtaisesta tuloksesta vähintään 50 % (hallituksen ehdotus vuodelta 2023: 64 %)

Aiemmat taloudelliset tavoitteet asetettiin marraskuussa 2018 ja yhtiö ylitti ne vuoden 2021 lopussa.

Strategian painopisteet 2023-2027: SCALE – Liiketoiminnan ja kasvun skaalaaminen erityisesti kansainvälisillä markkinoilla

Marimekko on määritellyt seuraavat viisi strategista menestystekijää, joihin keskittymällä yhtiö aikoo skaalata kasvuaan seuraavan strategiakauden aikana.

S: Määrätietoinen vastuullisuustyö tukee Marimekon pitkän aikavälin menestystä
C: Terävöitetty luova visio laajemman globaalin asiakaskunnan puhuttelemiseksi
A: Kasvun kiihdyttäminen Aasiassa
L: Rakkaus Marimekko-elämään
E: Arvoketjun digitalisointi monikanavaisen kasvun sekä tehokkuuden vauhdittamiseksi

Lue lisää strategisista menestystekijöistä.