Vähennämme veden käyttöä toimitusketjussamme

Ilmastonmuutos pahentaa vesivarojen niukkuutta ja epätasaista jakautumista. Haluamme tehdä parhaamme vähentääksemme arvoketjumme vedenkulutusta ja puolittaa tekstiilimateriaaliemme vesivarojen niukkuutta kuvaavan arvon hankittua tekstiilikiloa kohden vuoden 2025 loppuun mennessä verrattuna vuoteen 2019.

Luomumateriaalien ja kierrätettyjen materiaalien osuuden kasvattaminen sekä uudet materiaali-innovaatiot auttavat meitä vähentämään veden kulutusta arvoketjumme alkupäässä. Lisäksi vedenkäyttöä voidaan vähentää omassa toiminnassamme parantamalla kangaspainomme vesitehokkuutta ja arvoketjumme loppupäässä pesemällä tuotteita kotona harvemmin.

Vuonna 2023 hankkimiemme tekstiilimateriaalien vesivarojen niukkuutta kuvaava arvo tekstiilikiloa kohden oli 33 prosenttia pienempi kuin tavoitteen vertailuvuonna 2019. Pieneneminen johtui siitä, että Marimekon käyttämissä materiaaleissa kierrätetyn ja luomupuuvillan osuus kasvoi sekä puuvillan kokonaisosuus laski. Vesivarojen niukkuutta kuvaavassa arvossa huomioidaan sinisen veden kulutus tekstiilien cradle-to-gate-tuotannossa ja vesivarojen niukkuus alueella, jossa vettä käytetään. Arvo perustuu osoitteessa Higg.org saatavilla olevaan Higg MSI 3.7 -dataan.

Omalla kangaspainollamme on ympäristölupa, joka asettaa ehtoja muun muassa jätevesien laadulle. Tarkkailemme kangaspainomme jätevedenpuhdistamolle johdettavia vesiä säännöllisesti, eikä vuonna 2023 ollut raja-arvojen ylityksiä. Ympäristölupamme noudattamista valvotaan myös vuosiraportoinnin ja tarkastusten avulla.