Kohti positiivista muutosta oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon avulla

Haluamme edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä vaalia monimuotoisuutta ja mukaan ottamista sekä omassa toiminnassamme, koko arvoketjussamme että laajemmin yhteiskunnassa. Pyrimme jatkuvasti lisäämään toimintamme läpinäkyvyyttämme ja edistämme positiivista muutosta toimittajien aktiivisen osallistamisen sekä erilaisten alan muiden toimijoiden kanssa solmittavien kumppanuuksien avulla. Olemme sitoutuneet tarjoamaan työntekijöillemme inspiroivan, vastuullisuen ja välittävän työpaikan.

Marimekon sitoutuminen ihmisoikeuksien, järjestäytymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden kunnioittamiseen sisältyy yhtiön Code of Conductiin, joka sisältää myös Marimekon nollatoleranssin syrjintää kohtaan ja muut sosiaalisten asioiden hallintaan liittyvät näkökohdat. Lue lisää toimintaperiaatteista.

Marimekolla on vahvat arvot, joista yksi – rehtiys kaikkia ja kaikkea kohtaan – kiteyttää vastuullisuusajattelumme ja ulottuu niin henkilökuntaan, asiakkaisiin kuin yhteistyökumppaneihin ympäri maailmaa. Marimekko on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia, elämiseen riittävää palkkausta, työntekijöiden voimaannuttamista ja turvallisia työolosuhteita toimitusketjussaan ja kaikessa toiminnassaan. Toimintatapamme ihmisoikeuskysymyksissä perustuvat YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin (UNGP).

Oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä:

  • Edistämme ihmisoikeuksia, elämiseen riittävää palkkausta, työntekijöiden voimaannuttamista ja turvallisia työolosuhteita toimitusketjussamme.
  • Tähtäämme tuotteidemme tuotantoketjun täydelliseen läpinäkyvyyteen.
  • Tarjoamme inspiroivan, vastuullisen ja välittävän työpaikan.
  • Kulttuurimme perustuu tasa-arvoon, monimuotoisuuteen ja mukaan ottamiseen, joita edistämme ja vaalimme läpi koko arvoketjumme.