Vastuullisuuden johtaminen

Marimekossa vastuullisuus tarkoittaa ihmisten ja ympäristön kunnioittamista kaikessa, mitä teemme. Arvomme ”rehtiyttä kaikkia ja kaikkea kohtaan” kiteyttää vastuullisuusajattelumme ytimen; kohtelemme ihmisiä reilusti ja haluamme luomme tuotteita, jotka tuovat iloa pitkään ja joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Vastuullisuus on meillä osa jokapäiväistä työtä ja toiminnan kehittämistä.

Vastuullisuustyömme painopistealueet perustuvat Marimekon brändiin, visioon ja arvoihin, analyysiin muoti- ja tekstiiliteollisuuteen vaikuttavista megatrendeistä ja kuluttajatrendeistä ja -näkemyksistä, selvityksiin koko arvoketjun vastuullisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja vertailuun alan käytäntöihin, sidosryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin sekä työntekijöiden näkemyksiin.

Jokainen tiimi ja liiketoimintayksikkö Marimekossa huolehtii omaan vastuualueeseensa liittyvistä vastuullisuustoimenpiteistä. Vastuullisuuden kehittämistä Marimekon omassa ja sen arvoketjun toiminnassa tukee liiketoiminnan kehitys ja transformaatio -tiimi ja sen vastuullisuusasiantuntijat.

Yrityksen sisäinen innovaatiotiimi Marimekko Innovation Works vastaa innovatiivisten vastuullisempien materiaalien, väriaineiden ja teknologioiden sekä uusien vastuullisuuteen ja kiertotalouteen liittyvien liiketoimintamallien ja palveluiden kehittämisestä, edistämisestä ja pilotoinnista.

Marimekon hallitus hyväksyy yhtiön vastuullisuusstrategian ja siihen sisältyvät tärkeimmät tavoitteet sekä seuraa vuosittain vastuullisuusraportointia. Johtoryhmä puolestaan määrittää tarkemmat tavoitteet tiimeille ja liiketoimintayksiköille ja seuraa niiden edistymistä vähintään puolivuosittain.

Muihin kuin taloudellisiin asioihin, kuten ympäristöön, sosiaalisiin näkökohtiin ja ihmisoikeuksiin sekä lahjonnan ja korruption torjuntaan, liittyviä riskejä käsitellään osana Marimekon vuosittaista konserninlaajuista riskienhallintaa. Tärkeimmät riskit esitetään neljänneksittäin osana taloudellista raportointia.

Lue lisää riskienhallinnasta ja riskeistä.