Hallinnointiperiaatteet

Sovellettavat säännökset

Marimekko Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Lisäksi Marimekko Oyj noudattaa 1.1.2020 voimaan tulleen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia (Corporate Governance) noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti poikkeamatta yksittäisistä suosituksista.

Konsernirakenne

Marimekko-konserni muodostuu Marimekko Oyj:stä ja sen tytäryhtiöistä. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.