Vähennämme hiilijalanjälkeämme merkittävästi koko arvoketjussamme

Uskomme, että tulevaisuudessa ajattomat ja kestävät tuotteet tehdään tasapainossa ympäristön kanssa kiertotalouden periaatteita noudattaen. Tavoitteenamme on vähentää hiilijalanjälkeämme merkittävästi koko arvoketjussamme.

Oman toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät Herttoniemen kangaspainon toimintaan. Suurin osa tuotteidemme elinkaaren aikaisista päästöistä syntyy arvoketjussa Marimekon oman toiminnan ulkopuolella: käyttämiemme materiaalien tuotannossa, logistiikassa, tuotteitamme valmistavissa tehtaissa sekä tuotteiden käytön aikana.

Marimekon Supplier Code of Conductissä määrittelemme vaatimuksemme sopimusvalmistajien ympäristökäytännöille, kuten päästöjen, jätevesien ja jätteiden hallinnalle sekä kemikaalien käsittelylle. Hankintatiimimme keräävät ja arvioivat säännöllisesti tietoa toimitusketjun ympäristövaikutuksista tulevien toimien suunnittelua varten.

Olemme käynnistäneet useita hankkeita päästöjen vähentämiseksi merkittävästi koko arvoketjussamme. Koko arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi yritys rahoittaa ilmastonsuojeluhankkeita. Vuosittaisen rahoituksen määrä perustuu tietyistä päästölähteistä jäljelle jääviin päästöihin. Lue lisää Marimekon vuosi 2022-julkaisusta.

Tavoitteenamme on lisäksi:

  • vähentää omien toimintojemme kasvihuonepäästöjä -40 % vuoden 2025 loppuun mennessä
  • vähentää hankittujen tekstiilien kasvihuonepäästöjä -20 % vuoden 2025 loppuun mennessä
  • vähentää logistiikan kasvihuonepäästöjä -50 % vuoden 2025 loppuun mennessä
  • pienentää hankittujen tekstiilien aiheuttamaa vesivarojen niukkuutta kuvaavaa arvoa -50 % vuoden 2025 loppuun mennessä

Vertailukohtana käytetään vuoden 2019 lukuja lukuun ottamatta logistiikkaa, jonka osalta vertailu tehdään vuoden 2018 lukuihin.

Marimekon arvoketjun hiilijalanjälki 

Marimekko on käynnistänyt useita hankkeita vähentääkseen päästöjä merkittävästi koko arvoketjussaan. Marimekko sitoutui vuonna 2022 Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) asettaakseen tieteeseen perustuvat, vielä aiempaa tiukemmat tavoitteet koko arvoketjunsa päästövähennyksille YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Marimekko määrittelee uudet, tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet SBTi-aloitteen aikataulun mukaisesti kahden vuoden kuluessa. Mitatakseen edistymistään suhteessa vastuullisuustavoitteisiinsa Marimekko laskee vuosittain kasvihuonekaasupäästöt koko arvoketjussaan (Scope 1–3). 

Laskenta osoitti, että omista tiloistamme ja ajoneuvoistamme aiheutuvat suorat päästöt (scope 1) sekä ostamastamme energiasta aiheutuvat epäsuorat päästöt (scope 2) muodostavat alle yhden prosentin kokonaispäästöistämme, kun taas 99 prosenttia päästöistämme on seurausta arvoketjumme muista epäsuorista päästöistä (scope 3).  

Suurin osa scope 3 -päästöistä on peräisin ostetuista tuotteista ja palveluista, myytyjen tuotteiden käytöstä ja logistiikasta.

Valtaosa päästöistämme on siis peräisin epäsuorista lähteistä, ja tulokset korostavatkin tarvetta puuttua kasvihuonekaasupäästöihin koko arvoketjun matkalta: puuvillapellolta alkaen aina tuotteen käyttöön ja lopulliseen hävittämiseen saakka.

Tärkeimmät keinot vähentää logistiikan aiheuttamia päästöjä ovat kuljetusreittien optimointi ja vähäpäästöisten liikennemuotojen valinta. Marimekko etsii jatkuvasti vähemmän päästöintensiivisiä tapoja tuotteidentoimittamiselle ja rahoittaa ilmastonsuojeluhankkeita perustuen jäljelle jääviin päästöihin kaikista Suomen verkkokauppatoimituksista. Lisäksi yrityksen logistiikkakumppani DHL rahoittaa ilmastonsuojeluhankkeita perustuen päästöihin yrityksen verkkokauppatoimituksista muualle Eurooppaan. 

Merkittävä osa pitkäikäisen vaatteen koko elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy vaatteen hoidosta eli pesusta, kuivatuksesta ja silityksestä. Suosittelemme tuotteidemme ympäristöystävällisempää hoitoa – hoito-oppaassamme on useita käytännöllisiä tapoja vähentää tuotteen hoidon aiheuttamia päästöjä. 

Kestävät ja vastuulliset materiaalit

Haluamme luoda tuotteita, jotka todella kestävät käytössä, ja siksi laatu ja kestävyys ovat avaintekijöitä materiaalivalinnoissamme. Materiaalivalintojemme avulla voimme vähentää toimitusketjumme ympäristövaikutuksia, ja olemme siksi sitoutuneet kasvattamaan vastuullisempien materiaalien osuutta tuotteissamme ja pakkauksissamme.

Materiaalistrategia otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa, ja sen tulokset näkyivät vuoden 2022 mallistoissa. Uuden materiaalistrategian tarkoituksena on pienentää hankkimiemme tekstiilimateriaalien aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kuten kasvihuonepäästöjä ja vedenkäyttöä. Tätä varten strategiaan sisältyy tuotekategoriakohtaisia tavoitteita, jotka kasvattavat vastuullisempien vaihtoehtojen, kuten luomumateriaalien, kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien sekä uusien materiaali-innovaatioiden, osuutta materiaalivalikoimassamme. Olemme sitoutuneet hankkimaan 100 prosenttia käyttämästämme puuvillasta vastuullisempana puuvillana vuoden 2023 loppuun mennessä. Vastuullisempi puuvilla tarkoittaa Better Cotton ‑puuvillaa, luomupuuvillaa tai siirtymävaiheen puuvillaa sekä kierrätettyä tai jäljitettävissä olevaa puuvillaa.

Vastuullisen materiaalihankinnan tueksi olemme määritelleet tuotelinjaukset, jotka sisältävät eri materiaalien alkuperää ja vastuullisuutta koskevat vaatimuksemme, jotka sitovat sopimusvalmistajiamme. Tuotelinjauksiin voit tutustua toimintaperiaatteemme-sivulla.

Marimekko on ollut ensimmäisenä suomalaisyrityksenä kansainvälisen Better Cottonin jäsen vuodesta 2013 lähtien. Better Cottonin tavoitteena on auttaa puuvillanviljelijöiden yhteisöjä tulemaan toimeen ja menestymään ja samalla suojella ja ennallistaa ympäristöä. Valtaosa käyttämästämme puuvillasta on Better Cotton -puuvillaa, jota viljellään noin 2,4 miljoonan puuvillanviljelijän toimesta 23 maassa tai alueella ympäri maailman, esimerkiksi Intiassa, Brasiliassa, Afrikassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Vuoden 2021 lopussa vastuullisemman Better Cotton -puuvillan osuus kaikesta hankkimastamme puuvillasta oli 81 prosenttia. Olemme sitoutuneet hankkimaan 100 prosenttia käyttämästämme puuvillasta vastuullisempana puuvillana vuoden 2023 loppuun mennessä. Vastuullisempi puuvilla tarkoittaa Better Cotton -puuvillaa, luomupuuvillaa tai siirtymävaiheen puuvillaa sekä kierrätettyä tai jäljitettävissä olevaa puuvillaa. Better Cotton -puuvillaa hankitaan massabalanssiksi kutsutun alkuperäjärjestelmän avulla. Tämä tarkoittaa, että vaikka Better Cotton  -puuvillaa ei voi fyysisesti jäljittää lopputuotteisiin saakka, Better Cotton -viljelijät hyötyvät Better Cotton  -puuvillan kysynnästä hankintavolyymiimme verrannollisessa suhteessa.

Käyttämämme puuvilla tulee eri puolilta maailmaa, esimerkiksi Intiasta, Brasiliasta, Yhdysvalloista, Turkista ja Pakistanista. Emme hyväksy materiaaleja erittäin korkean riskin alueilta. Määritelmämme erittäin korkean riskin alueista ovat osa kaikkia toimittajiamme sitovaa tuotelinjaustamme, jonka löydät toimintaperiaatteemme-sivulta. Vaadimme toimittajiltamme vuosittain tiedon heidän käyttämänsä puuvillan alkuperästä.