Pyrimme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjemme intensiteettiä koko arvoketjussa

Ilmastonmuutos on yhä yksi aikamme suurimmista haasteista. Alamme päästövähennystoimilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lieventääksemme ympäristövaikutuksiamme ja edistääksemme ilmastonmuutoksen torjuntaa olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonepäästöjemme intensiteetin merkittävästä vähentämisestä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Olemme sitoutuneet saavuttamaan vuoden 2025 loppuun mennessä:

  • 40 %:n absoluuttisen vähennyksen oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöissä (scope 1 ja 2)
  • 50 %:n vähennyksen logistiikan kasvihuonekaasupäästöissä (kuljetettua tuotekiloa kohden)
  • 20 %:n vähennyksen tekstiilimateriaalien kasvihuonekaasupäästöissä (hankittua tekstiilikiloa kohden)
  • 50 %:n vähennyksen tekstiilimateriaalien vesivarojen niukkuutta kuvaavassa arvossa (hankittua tekstiilikiloa kohden).

Vertailukohtana käytetään vuoden 2019 lukuja lukuun ottamatta logistiikkaa, jonka osalta vertailu tehdään vuoden 2018 lukuihin.

Marimekko sitoutui vuonna 2022 Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) asettaakseen tieteeseen perustuvat, vielä aiempaakin kunnianhimoisemmat tavoitteet koko arvoketjunsa päästövähennyksille YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Marimekko määrittelee tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet SBTi-aloitteen aikataulun mukaisesti kahden vuoden kuluessa aloitteeseen sitoutumisesta eli vuoden 2024 aikana.

Marimekon Supplier Code of Conductissä määrittelemme vaatimuksemme sopimusvalmistajien ympäristökäytännöille, kuten päästöjen, jätevesien ja jätteiden hallinnalle sekä kemikaalien käsittelylle. Hankintatiimimme keräävät ja arvioivat säännöllisesti tietoa toimitusketjun ympäristövaikutuksista tulevien toimien suunnittelua varten.

Koko arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjen intensiivisyyden vähentämisen lisäksi rahoitamme ilmastonsuojeluhankkeita. Vuosittaisen rahoituksen määrä perustuu tietyistä päästölähteistä jäljelle jääviin päästöihin. Lue lisää Marimekon vuosi 2023 -julkaisusta.

Marimekon arvoketjun hiilijalanjälki 

Mitataksemme edistymistämme suhteessa vastuullisuustavoitteisiimme laskemme vuosittain kasvihuonekaasupäästöt koko arvoketjussamme (Scope 1–3) Greenhouse Gas Protocol -standardien mukaisesti. 

Laskenta on osoittanut, että omista tiloistamme ja ajoneuvoistamme aiheutuvat suorat päästöt (scope 1) sekä ostamastamme energiasta aiheutuvat epäsuorat päästöt (scope 2) muodostavat alle yhden prosentin kokonaispäästöistämme, kun taas yli 99 prosenttia päästöistämme on seurausta arvoketjumme muista epäsuorista päästöistä (scope 3). Suurin osa scope 3 -päästöistä on peräisin ostetuista tuotteista ja palveluista, myytyjen tuotteiden käytöstä ja logistiikasta. 

 

Marimekon hiilijalanjälki -graafi


Marimekko saavutti jo vuonna 2022 tavoitteensa vähentää omasta toiminnasta aiheutuvia päästöjä (Scope 1 ja 2) 40 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuonna 2023 Marimekon Scope 1 ja 2 -päästöt olivat 71 prosenttia pienemmät vuoteen 2019 verrattuna. Tärkein toimenpide, joka edesauttoi tavoitteen saavuttamisessa, oli Helsingissä sijaitsevan pääkonttorimme ja kangaspainomme siirtyminen uusiutuvaan kaukolämpöön vuoden 2022 alussa. Vuonna 2023 uusiutuvan energian osuus kaikesta Marimekon ostamasta ja tuottamasta energiasta oli 92 prosenttia. Marimekko jatkaa siirtymää uusiutuvaan energiaan omassa toiminnassaan päästöjen vähentämiseksi.

Tavoitteemme on vähentää logistiikkamme päästöjä kuljetettua tuotekiloa kohden 50 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä verrattuna vuoteen 2018. Vuonna 2023 logistiikkamme päästöt kuljetettua tuotekiloa kohden olivat 33prosenttia pienemmät kuin tavoitteen vertailuvuonna 2018. Tärkeimmät keinot vähentää logistiikan aiheuttamia päästöjä ovat kuljetusreittien optimointi ja vähäpäästöisten liikennemuotojen valinta. Marimekko etsii jatkuvasti vähemmän päästöintensiivisiä tapoja tuotteiden toimittamiselle ja rahoittaa ilmastonsuojeluhankkeita perustuen jäljelle jääviin päästöihin kaikista Suomen verkkokauppatoimituksista. Aiempien vuosien tapaan Marimekko hankki vuonna 2023 hiilikrediittejä
Suomeen ja Eurooppaan suuntautuvista verkkokauppatoimituksista aiheutuvia päästöjä vastaavan
määrän osittain itse ja osittain kumppaninsa DHL Expressin kautta.

Merkittävä osa pitkäikäisen vaatteen koko elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy vaatteen hoidosta eli pesusta, kuivatuksesta ja silityksestä. Haluamme tukea kuluttajakäyttäytymistä, joka vähentää arvoketjumme päästöjä. Niinpä pyrimme parantamaan tuotteidemme hoidettavuutta ja korjattavuutta, antamaan asiakkaillemme materiaalikohtaisia hoito-ohjeita hoito-oppaassamme ja kasvattamaan tarjoamiemme elinkaaripalveluiden valikoimaa.

Marimekon materiaalistrategia

Haluamme luoda tuotteita, jotka todella kestävät käytössä, ja siksi laatu on avaintekijä materiaalivalinnoissamme. Materiaalivalintojemme avulla voimme myös vähentää toimitusketjumme ympäristövaikutuksia, ja olemme siksi sitoutuneet kasvattamaan esimerkiksi vähemmän päästöintensiivistien ja vähemmän vesivaroja kuluttavien materiaalien osuutta tuotteissamme ja pakkauksissamme.

Tärkein yksittäinen keino hiilijalanjälkemme pienentämiseksi on toteuttaa materiaalistrategiaamme, jonka avulla pyrimme lisäämään parempien tavanomaisten, luomu- ja kierrätettyjen materiaalien ja vähemmän päästöintensiivisten materiaalien käyttöä sekä vähentämään tavanomaisten materiaalien käyttöä. Materiaalistrategiamme otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa, ja sen tulokset ovat alkaneet näkyä vuoden 2022 mallistoista eteenpäin.

Tavoitteemme on vähentää hankkimistamme tekstiilimateriaaleista aiheutuvia päästöjä 20 prosenttia tekstiilikiloa kohden vuoden 2025 loppuun mennessä verrattuna vuoteen 2019. Vuonna 2023 tekstiilimateriaaleista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästömme hankittua tekstiilikiloa kohden vähenivät 9 prosenttia vuodesta 2019 (laskettu osoitteessa Higg.org saatavilla olevan Higg MSI 3.7 -datan perusteella). Tekstiilimateriaalien päästöintensiteettiä vähensi useiden materiaalien päästökertoimien aleneminen sekä luomu- ja kierrätysmateriaalien osuuden kasvu mallistoissa, mutta myönteistä kehitystä hidasti päästöintensiivisempien eläinperäisten materiaalien, kuten nahan ja villan, osuuden kasvu. Aiempaa monipuolisempi materiaalivalikoima vastaa entistä paremmin asiakkaiden toiveisiin, mutta vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista.

Olemme sitoutuneet hankkimaan 100 prosenttia käyttämästämme puuvillasta Better Cotton ‑puuvillana, luomupuuvillana tai siirtymävaiheen puuvillana sekä kierrätettynä tai jäljitettävissä olevana puuvillana. Vuonna 2023 Marimekon hankkimasta puuvillasta 57 prosenttia oli Better Cotton -puuvillaa (81), 29 prosenttia oli luomupuuvillaa (10), 9 prosenttia kierrätyspuuvillaa (6), ja 5 prosenttia tavanomaista puuvillaa (18).

Marimekko on ollut ensimmäisenä suomalaisyrityksenä kansainvälisen Better Cotton -aloitteen jäsen vuodesta 2013 lähtien. Better Cottonin tavoitteena on auttaa puuvillanviljelijöiden yhteisöjä tulemaan toimeen ja menestymään ja samalla suojella ja ennallistaa ympäristöä. Better Cotton -puuvillaa hankitaan massabalanssiksi kutsutun alkuperäjärjestelmän avulla. Tämä tarkoittaa, että vaikka Better Cotton -puuvillaa ei voi fyysisesti jäljittää lopputuotteisiin saakka, Better Cotton -viljelijät hyötyvät Better Cotton -puuvillan kysynnästä hankintavolyymiimme verrannollisessa suhteessa.

Materiaalihankinnan tueksi olemme määritelleet tuotelinjaukset, jotka sisältävät eri materiaalien alkuperää ja vastuullisuutta koskevat vaatimuksemme, jotka sitovat sopimusvalmistajiamme. Tuotelinjauksiin voit tutustua toimintaperiaatteemme-sivulla.

Käyttämämme puuvilla tulee eri puolilta maailmaa, esimerkiksi Intiasta, Brasiliasta, Yhdysvalloista, Turkista ja Pakistanista. Emme hyväksy materiaaleja erittäin korkean riskin alueilta. Määritelmämme erittäin korkean riskin alueista ovat osa kaikkia toimittajiamme sitovia tuotelinjauksiamme. Toimittajakumppaneidemme tulee raportoida raaka-aineiden, kuten puuvillan, alkuperä vuosittain tai tarvittaessa useammin.