Teemme työtä vähentääksemme hiilijalanjälkeämme merkittävästi koko arvoketjussamme

Ilmastonmuutos on yhä yksi aikamme suurimmista haasteista. Alamme päästövähennystoimilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lieventääksemme ympäristövaikutuksiamme ja edistääksemme ilmastonmuutoksen torjuntaa olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonepäästöjen merkittävästä vähentämisestä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Olemme sitoutuneet saavuttamaan vuoden 2025 loppuun mennessä:

  • 40 %:n absoluuttisen vähennyksen oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöissä (scope 1 ja 2)
  • 50 %:n vähennyksen logistiikan kasvihuonekaasupäästöissä (kuljetettua tuotekiloa kohden)
  • 20 %:n vähennyksen tekstiilimateriaalien kasvihuonekaasupäästöissä (hankittua tekstiilikiloa kohden)
  • 50 %:n vähennyksen tekstiilimateriaalien vesivarojen niukkuutta kuvaavassa arvossa (hankittua tekstiilikiloa kohden).

Vertailukohtana käytetään vuoden 2019 lukuja lukuun ottamatta logistiikkaa, jonka osalta vertailu tehdään vuoden 2018 lukuihin.

Marimekko sitoutui vuonna 2022 Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) asettaakseen tieteeseen perustuvat, vielä aiempaakin kunnianhimoisemmat tavoitteet koko arvoketjunsa päästövähennyksille YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Marimekko määrittelee tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet SBTi-aloitteen aikataulun mukaisesti kahden vuoden kuluessa aloitteeseen sitoutumisesta.

Marimekon Supplier Code of Conductissä määrittelemme vaatimuksemme sopimusvalmistajien ympäristökäytännöille, kuten päästöjen, jätevesien ja jätteiden hallinnalle sekä kemikaalien käsittelylle. Hankintatiimimme keräävät ja arvioivat säännöllisesti tietoa toimitusketjun ympäristövaikutuksista tulevien toimien suunnittelua varten.

Koko arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi rahoitamme ilmastonsuojeluhankkeita. Vuosittaisen rahoituksen määrä perustuu tietyistä päästölähteistä jäljelle jääviin päästöihin. Lue lisää Marimekon vuosi 2022-julkaisusta.

Marimekon arvoketjun hiilijalanjälki 

Mitataksemme edistymistämme suhteessa vastuullisuustavoitteisiimme laskemme vuosittain kasvihuonekaasupäästöt koko arvoketjussamme (Scope 1–3) Greenhouse Gas Protocol -standardien mukaisesti. 

Laskenta on osoittanut, että omista tiloistamme ja ajoneuvoistamme aiheutuvat suorat päästöt (scope 1) sekä ostamastamme energiasta aiheutuvat epäsuorat päästöt (scope 2) muodostavat alle yhden prosentin kokonaispäästöistämme, kun taas yli 99 prosenttia päästöistämme on seurausta arvoketjumme muista epäsuorista päästöistä (scope 3). Suurin osa scope 3 -päästöistä on peräisin ostetuista tuotteista ja palveluista, myytyjen tuotteiden käytöstä ja logistiikasta. 

 

Kaavio Marimekon koko arvoketjun hiilijalanjäljestä


Vuonna 2022 saavutimme etuajassa tavoitteemme vähentää oman toimintamme päästöjä 40 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä. Scope 1 ja 2 -päästömme olivat 72 prosenttia pienemmät kuin vertailuvuonna 2019. Tärkein toimenpide, joka edesauttoi tavoitteen saavuttamisessa, oli Helsingissä sijaitsevan pääkonttorimme ja kangaspainomme siirtyminen uusiutuvaan kaukolämpöön vuoden 2022 alussa. 100 prosenttia kangaspainoomme ja pääkonttoriimme ostetusta energiasta on uusiutuvaa, ja kangaspainossamme käytetty kaasu on erilaisista orgaanisista jätteistä tehtyä uusiutuvaa biokaasua.

Tavoitteemme on vähentää logistiikkamme päästöjä kuljetettua tuotekiloa kohden 50 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä verrattuna vuoteen 2018. Vuonna 2022 logistiikkamme päästöt kuljetettua tuotekiloa kohden olivat 40 prosenttia pienemmät kuin tavoitteen vertailuvuonna 2018. Tärkeimmät keinot vähentää logistiikan aiheuttamia päästöjä ovat kuljetusreittien optimointi ja vähäpäästöisten liikennemuotojen valinta. Marimekko etsii jatkuvasti vähemmän päästöintensiivisiä tapoja tuotteiden toimittamiselle ja rahoittaa ilmastonsuojeluhankkeita perustuen jäljelle jääviin päästöihin kaikista Suomen verkkokauppatoimituksista. Lisäksi logistiikkakumppanimme DHL rahoittaa ilmastonsuojeluhankkeita perustuen muualle Eurooppaan suuntautuvien verkkokauppatoimitustemme jäljelle jääviin päästöihin.

Merkittävä osa pitkäikäisen vaatteen koko elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy vaatteen hoidosta eli pesusta, kuivatuksesta ja silityksestä. Haluamme tukea kuluttajakäyttäytymistä, joka vähentää arvoketjumme päästöjä. Niinpä pyrimme parantamaan tuotteidemme hoidettavuutta ja korjattavuutta, antamaan asiakkaillemme materiaalikohtaisia hoito-ohjeita hoito-oppaassamme ja kasvattamaan tarjoamiemme elinkaaripalveluiden valikoimaa.

Marimekon materiaalistrategia

Haluamme luoda tuotteita, jotka todella kestävät käytössä, ja siksi laatu on avaintekijä materiaalivalinnoissamme. Materiaalivalintojemme avulla voimme myös vähentää toimitusketjumme ympäristövaikutuksia, ja olemme siksi sitoutuneet kasvattamaan esimerkiksi vähemmän päästöintensiivistien ja vähemmän vesivarojakuluttavien materiaalien osuutta tuotteissamme ja pakkauksissamme.

Tärkein yksittäinen keino hiilijalanjälkemme pienentämiseksi on toteuttaa materiaalistrategiaamme, jonka avulla pyrimme lisäämään parempien tavanomaisten, luomu- ja kierrätettyjen materiaalien ja vähemmän päästöintensiivisten materiaalien käyttöä sekä vähentämään tavanomaisten materiaalien käyttöä. Materiaalistrategiamme otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa, ja sen tulokset alkoivat näkyä vuoden 2022 mallistoissa.

Tavoitteemme on vähentää hankkimistamme tekstiilimateriaaleista aiheutuvia päästöjä 20 prosenttia tekstiilikiloa kohden vuoden 2025 loppuun mennessä verrattuna vuoteen 2019. Vuonna 2022 tekstiilimateriaaleista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästömme hankittua tekstiilikiloa kohden vähenivät 7 prosenttia vuodesta 2019 (laskettu osoitteessa Higg.org saatavilla olevan Higg MSI 3.5 -datan perusteella). Tekstiilimateriaalien päästökerrointen päivitys sekä kierrätettyjen ja luomutekstiilien osuuden kasvu vähensivät osaltaan päästöintensiteettiä. Päästökertoimet päivitettiin siten, että eri tuotetyyppien värjäys- ja painokäytännöt otettiin aiempaa paremmin huomioon.

Olemme sitoutuneet hankkimaan 100 prosenttia käyttämästämme puuvillasta Better Cotton ‑puuvillana, luomupuuvillana tai siirtymävaiheen puuvillana sekä kierrätettynä tai jäljitettävissä olevana puuvillana vuoden 2023 loppuun mennessä.

Marimekko on ollut ensimmäisenä suomalaisyrityksenä kansainvälisen Better Cotton -aloitteen jäsen vuodesta 2013 lähtien. Better Cottonin tavoitteena on auttaa puuvillanviljelijöiden yhteisöjä tulemaan toimeen ja menestymään ja samalla suojella ja ennallistaa ympäristöä. Vuonna 2022 Better Cotton -puuvillan osuus kaikesta hankkimastamme puuvillasta oli 81 prosenttia. Better Cotton -puuvillaa hankitaan massabalanssiksi kutsutun alkuperäjärjestelmän avulla. Tämä tarkoittaa, että vaikka Better Cotton  -puuvillaa ei voi fyysisesti jäljittää lopputuotteisiin saakka, Better Cotton -viljelijät hyötyvät Better Cotton  -puuvillan kysynnästä hankintavolyymiimme verrannollisessa suhteessa.

Materiaalihankinnan tueksi olemme määritelleet tuotelinjaukset, jotka sisältävät eri materiaalien alkuperää ja vastuullisuutta koskevat vaatimuksemme, jotka sitovat sopimusvalmistajiamme. Tuotelinjauksiin voit tutustua toimintaperiaatteemme-sivulla.

Käyttämämme puuvilla tulee eri puolilta maailmaa, esimerkiksi Intiasta, Brasiliasta, Yhdysvalloista, Turkista ja Pakistanista. Emme hyväksy materiaaleja erittäin korkean riskin alueilta. Määritelmämme erittäin korkean riskin alueista ovat osa kaikkia toimittajiamme sitovia tuotelinjauksiamme. Toimittajakumppaneidemme tulee raportoida raaka-aineiden, kuten puuvillan, alkuperä vuosittain tai tarvittaessa useammin.