Minimoimme jätteen määrän ja maksimoimme materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön toiminnoissamme

Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää toiminnastamme syntyvän jätteen määrää ja lopulta luoda kiertotalouden mukainen arvoketju. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotantomme materiaalitehokkuutta, jotta arvokkaita materiaaleja ei menisi hukkaan. Suunnitteluvaiheessa tehdyt päätökset vaikuttavat materiaalien kulutukseen. Vähennämme esimerkiksi leikkuujätettä ottamalla huomioon printtien koon ja kohdistumisen kankaalle sekä suunnittelemalla samasta kankaasta erikokoisia tuotteita.

Marimekon omasta tuotannosta eli Helsingin kangaspainosta ja ompelimosta syntyvästä hukkatekstiilistä on vuoden 2022 alusta valmistettu uutta tekstiilikuitua poistotekstiilejä kierrättävän Rester Oy:n kierrätyslaitoksessa Paimiossa. Yhteistyö Resterin kanssa tukee Marimekon tavoitetta kiertotalouden mukaisesta arvoketjusta. Tämän yhteistyön lisäksi pilotoimme myös Portugalissa Marimekon tuotannossa syntyvien hukkamateriaalien hyödyntämistä sana uusien Marimekko-tuotteiden raaka-ainetta. Lisäksi lanseerasimme vuonna 2023 Icons Revived -mekkomallisto, joka sisälsi 1960- ja 1970-lukujen ikonisia mekkomalleja, jotka valmistettiin aiempien mallistojen ylijäämäkankaista. Myös kodinmallistossa oli lukuisia tuotteita, joiden valmistuksessa voitiin hyödyntää uusiokäytettyjä materiaaleja.

Kaikki käyttämämme pakkausmateriaalit ovat jo nyt kierrätettäviä. Kaikki Marimekon pakkauskäyttöön ostama kartonki ja paperi on tehty joko kierrätetyistä tai FSC- tai PEFC-sertifioiduista materiaaleista. Jatkossa tavoitteena on vähentää muovin käyttöä ja lisätä kierrätettyjen materiaalien käyttöä pakkauksissa.

100 prosenttia kangaspainosta ja pääkonttorilta kerätystä jätteestä kierrätetään materiaalina tai käytetään energiantuotannossa. Marimekko pyrkii lisäämään materiaalien kierrätystä jätehierarkian mukaisesti.