Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava yksi tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

6.4.2017 Marimekko-konsernin ja konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ylva Eriksson. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastajille maksetaan palkkiota laskun mukaan.

Tilintarkastuksesta maksetut palkkiot tilikaudelta 2017 olivat 58 tuhatta euroa. Tilintarkastajalle maksetut palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista tilikaudelta 2017 olivat 18 tuhatta euroa.

Tilintarkastaja antaa yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastusraportin Marimekon hallitukselle sekä lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen osakkeenomistajille. Tilintarkastaja on läsnä hallituksen kokouksessa, jossa käsitellään vuositilinpäätöstä, sekä tarvittaessa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksissa.