Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava yksi tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

12.4.2018 pidetyssä yhtiökokouksessa Marimekko-konsernin ja konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastajille maksetaan palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilikaudella 2017 Marimekko-konsernin ja konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastuksesta maksetut palkkiot tilikaudelta 2017 olivat 101 tuhatta euroa. Tilintarkastajalle maksetut palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista tilikaudelta 2017 olivat 18 tuhatta euroa.

Tilintarkastaja antaa yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastusraportin Marimekon hallitukselle sekä lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen osakkeenomistajille. Tilintarkastaja on läsnä hallituksen kokouksessa, jossa käsitellään vuositilinpäätöstä, sekä tarvittaessa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksissa.