Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava yksi tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksessa 16.4.2024 Marimekko-konsernin ja konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heli Tuuri. Lisäksi yhtiökokous päätti valita tilintarkastajan varmentamaan yhtiön kestävyysraportoinnin tilikaudelta 2024. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastajille maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilikaudella 2023 Marimekko-konsernin ja konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heli Tuuri. Tilikaudelta 2023 tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita yhteensä 124 tuhatta euroa. Tilintarkastajalle maksetut palkkiot muista kuin tilintarkastuspalveluista tilikaudelta 2023 olivat 5 tuhatta euroa.

Tilintarkastaja antaa yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastusraportin Marimekon hallitukselle sekä lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen osakkeenomistajille. Tilintarkastaja on läsnä hallituksen kokouksessa, jossa käsitellään vuositilinpäätöstä, sekä tarvittaessa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksissa.