Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava yksi tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksessa 13.4.2023 Marimekko-konsernin ja konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heli Tuuri. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastajille maksetaan palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilikaudella 2022 Marimekko-konsernin ja konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heli Tuuri. Tilikaudelta 2022 tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita yhteensä 128 tuhatta euroa. Tilintarkastajalle maksetut palkkiot muista kuin tilintarkastuspalveluista tilikaudelta 2022 olivat 45 tuhatta euroa.

Tilintarkastaja antaa yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastusraportin Marimekon hallitukselle sekä lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen osakkeenomistajille. Tilintarkastaja on läsnä hallituksen kokouksessa, jossa käsitellään vuositilinpäätöstä, sekä tarvittaessa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksissa.