Vähennämme toimitusketjussamme käytettävien kemikaalien määrää

Pyrimme jatkuvasti pienentämään kemikaalijalanjälkeämme, sillä merkittävän osan maailman kemikaalikuormituksesta ja teollisuusperäisestä vesien saastumisesta arvioidaan aiheutuvan tekstiiliteollisuudesta. Tekstiilien valmistusprosesseissa kuten valkaisussa, värjäämisessä, painamisessa ja viimeistyksessä, käytetään erilaisia kemikaaleja tekstiilien ulkonäön ja ominaisuuksien varmistamiseksi.

Kemikaalien käyttö tuotannossa on Euroopassa tarkoin säänneltyä esimerkiksi REACH-kemikaalilainsäädännöllä. Myös Marimekon muilla markkinoilla, kuten Japanissa ja Yhdysvalloissa, on omat tiukat kemikaalilainsäädäntönsä. Marimekon vastuulla on huolehtia siitä, että kaikki Marimekon tuotteet – sekä Euroopassa että muualla valmistetut – täyttävät sekä Euroopan kemikaalilainsäädännön että muiden Marimekon asiakasmarkkinoiden lainsäädännön vaatimukset. Toimittajiimme sovellettavat kemikaalien hallintaa koskevat periaatteet määritetään sopimuksissa ja Marimekon rajoitettujen aineiden listassa (Restricted Substances List). Valvomme näiden vaatimusten noudattamista ulkopuolisissa laboratorioissa suoritettavilla riskiperusteisilla materiaalitesteillä tai tuotekohtaisilla analyyttisillä testeillä.

Pyrimme vähentämään kemikaalien käyttöä edelleen ja korvaamaan niitä ympäristölle ja ihmisille paremmilla vaihtoehdoilla. Tässä Marimekon oma kangaspaino tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden uusien, entistä vastuullisempien väriaineiden ja muiden kemikaalien testaamiseen painoprosessissa.

Kangaspainollamme on käytössä omat ympäristö- ja kemikaalinhallintaprosessinsa. Suurin osa Marimekon kangaspainossa Helsingissä painetuista kankaista on sertifioitu STANDARD 100 by OEKO-TEX® -kriteeristön mukaisesti. Sertifikaatti takaa, että materiaalit eivät sisällä ihmisille tai ympäristölle haitallisia aineita, jotka määritetään standardin kriteereissä. Vuonna 2022 kyseinen sertifikaatti kattoi 70 prosenttia painossamme painetuista kankaista. Vähentääksemme entisestään kemikaalien käyttöä olemme lisänneet kangaspainossa käytettävien valkaisemattomien painopohjien osuutta. Vuonna 2022 valkaisemattomien kankaiden osuus kaikista kangaspainomme kankaista oli 29 prosenttia. Vuonna 2022 jatkoimme myös luonnonvärien käyttämistä mallistoissamme. 

Heinäkuusta 2019 alkaen uusissa tuotteissa ei ole käytetty lainkaan PVC-muovia eikä PFC-yhdisteitä. Tuotteitamme ei käsitellä palonestoaineilla eikä tuotteissamme tai niiden suojaamiseksi kuljetuksen aikana käytetä biosidejä eli aktiivisia, esimerkiksi mikrobeilta suojaamiseen tarkoitettuja aineita.

CE-turvallisuusmerkintä takaa, että tuote on täyttää EU:n terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät vaatimukset, jotka varmistavat kuluttajaturvallisuuden. Heijastimilla, uunikintailla ja pannulapuilla pitää olla CE-merkki.

Astiamme ja peltipurkkimme ovat elintarvikekelpoisia. Elintarvikekelpoisuuteen liittyvä lainsäädäntö suojaa ihmisen terveyttä sellaisilta haitallisilta aineilta, jotka voisivat siirtyä materiaalista tai tarvikkeesta elintarvikkeeseen.