Vähennämme toimitusketjussamme käytettävien kemikaalien määrää

Tekstiilien valmistusprosesseissa kuten valkaisussa, värjäämisessä, painamisessa ja viimeistyksessä käytetään aineita, joilla saadaan aikaan tekstiilien erilaiset ominaisuudet. Viimeistyskäsittelyjä lukuun ottamatta suurin osa aineista pestään pois värjäyksen tai painamisen jälkeen. Marimekko pyrkii jatkuvasti pienentämään kemikaalijalanjälkeään.

Kemikaalien käyttö tuotannossa on Euroopassa tarkoin säänneltyä REACH-kemikaalilainsäädännöllä. Myös Marimekon muilla markkinoilla, kuten Japanissa ja Yhdysvalloissa, on omat tiukat kemikaalilainsäädäntönsä. Marimekon vastuulla on huolehtia siitä, että kaikki Marimekon tuotteet – sekä Euroopassa että muualla valmistetut – täyttävät sekä Euroopan kemikaalilainsäädännön että muiden Marimekon asiakasmarkkinoiden lainsäädännön vaatimukset. Marimekolla on käytössä sopimusvalmistajia varten kemikaalien hallintaa koskevat periaatteet, jotka määritetään sopimuksissa ja yhtiön rajoitettujen aineiden listassa (Restricted Substances List), joka sisältää muun muassa rajoitukset tekstiilituotteiden sisältämille aineille. Valvomme rajoitusten noudattamista riskien arviointiin perustuvilla säännöllisillä tuote- ja materiaalikohtaisilla satunnaisilla testauksilla. Testaus tehdään ulkopuolisissa laboratorioissa.

Pyrimme myös jatkuvasti löytämään ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja valmistusprosesseissamme käytettäville kemikaaleille. Kangaspainollamme on käytössä omat ympäristö- ja kemikaalinhallintaprosessinsa. Vähentääksemme entisestään kemikaalien käyttöä olemme lisänneet kangaspainossaan käytettävien valkaisemattomien materiaalien osuutta. Vuonna 2021 valkaisemattomien materiaalien osuus kangaspainomme kankaista oli 29 prosenttia. Heinäkuusta 2019 alkaen uusissa tuotteissa ei ole käytetty lainkaan PVC-muovia eikä PFC-yhdisteitä. Vuonna 2022 jatkoimme luonnonvärien käyttämistä mallistoissamme. Tuotteitamme ei käsitellä palonestoaineilla eikä tuotteissamme tai niiden suojaamiseksi kuljetuksen aikana käytetä biosidejä eli aktiivisia, esimerkiksi mikrobeilta suojaamiseen tarkoitettuja aineita. Lue lisää turvallisuutta takaavista sertifikaateistamme ja merkeistämme.