Kansainvälisiä ja monipuolisia tehtäviä

Marimekko tarjoaa monipuolisia työtehtäviä eri aloilla. Lue lisää alta eri alueista, joilla työntekijämme työskentelevät.

Suunnittelu

Marimekon ainutlaatuiset kuviot koristavat suunnittelijoidemme luomia tuotteita. Yhteistyössä tuotekehittäjien ja muiden ammattilaisten kanssa he rakentavat Marimekon lifestyle-konseptiin pohjautuvan tuotevalikoimamme. Uusien mallistojen luomisen ohella suunnittelijat työskentelevät myös asiakkaidemme rakastamiin klassikoihin liittyen ja keskittyvät – yhdessä muiden ammattilaisten kanssa – tuotteidemme tekemiseen ajattomiksi ja korkealaatuisiksi.

Creative Concepts

Creative Concepts -tiimi vastaa Marimekon luovien konseptien luomisesta ja tukee niiden toteuttamisessa. Tiimi tarjoaa myös sisäisiä luovan suunnittelun palveluita.

Tuotekehitys ja laatu

Hankintatiimimme etsii meille parhaat sopimusvalmistajat. Valitsemme sopimusvalmistajamme tarkkaan; kumppanien valinnassa painottuvat esimerkiksi luotettavuus ja heidän suhtautumisensa vastuullisuusnäkökulmiin. Hankintatiimi varmistaa, että tuotteillamme on paras mahdollinen hinta-laatusuhde.

Pitkäaikaiset kumppanuudet hyödyttävät myös sisäistä tuotekehitystämme. Tuotekehittäjämme toteuttavat suunnittelijoidemme visiot ja viimeistelevät tuotteet tuotantokelpoisiksi yhteistyössä sopimusvalmistajiemme asiantuntijoiden kanssa.

Laatutiimimme tavoitteena on varmistaa Marimekon tuotteiden laatu – yhteistyössä suunnittelu-, hankinta- ja tuotekehitystiimien kanssa.

Kangaspaino

Suuri osa Marimekoneri tuotteissa käytetyistä kankaista painetaan omassa kangaspainossamme Helsingissä. Värilaboratoriossa, kaavionvalmistuksessa, painokoneilla, viimeistelyssä ja laaduntarkastuksessa työskentelevät ammattilaiset ovat valmiita toteuttamaan suunnittelijan villeimmätkin ideat. Kangaspaino toimii myös Marimekon tärkeimmän erottavan tekijän eli kuvio-osaamisen ideahautomona ja mahdollistaa aktiivisen osallistumisen erilaisiin tuotteiden ja toimintatapojen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin.

Tuotesuunnittelu

Kysyntä- ja tuotesuunnittelutiimimme rooli on keskeinen globaalien sopimuskumppaneidemme toteuttaman tuotannon suunnittelun ja seurannan valvonnassa. Toimiessaan hankinnan ja logistiikan tiimien linkkinä he varmistavat, että tuotantomme on linjassa sovittujen aikataulujen kanssa.

Merchandising

Merchandising-tiimimme valvoo tuotelinja- ja merchandising-strategiamme toteuttamista kaikille tuotelinjoille ja varmistaa saumattoman toimituksen niin, että se on linjassa brändimme, liiketoimintatavoitteidemme ja globaalien markkinatarpeiden kanssa. Tiimi vastaa myös merchandising-suunnitelmien laatimisesta ja tukee strategista päätöksentekoa valikoimia rakennettaessa. Tämä tiimi työskentelee läheisesti yhdessä muiden asiantuntijoiden – kuten luovan johtajamme, suunnittelijoidemme ja kehitystiimiemme – sekä kumppaneidemme kanssa.

Logistiikka

Arvoketjuamme täydentää globaali Logistiikka-tiimimme, joka hoitaa toimittajilta saapuvat tuotteet globaalin varastotoiminnan sekä tuotteiden toimittamisen tukkuasiakkaillemme ja digitaalisissa kanavissamme asioiville kuluttajille.

Myynti

Myyntiosasto laatii monikanavaisen myyntimme konseptit, ja tiimit eri markkina-alueilla vastaavat niiden toteutumisesta sekä yhteistyöstä jakelijoidemme kanssa. Marimekko-myymälöissä työskentelevät myyjämme luovat elämyksellisiä asiakaskohtaamisia ja huolehtivat siitä, että asiakkaat palaavat ostoksille yhä uudelleen.

Myyntifunktiomme kuuluu globaaleja tehtäviä, useampi markkina-alue sekä laaja myymäläverkosto eri maissa. Globaali myyntitiimi laatii monikanavaisen myyntimme konseptit, ja paikalliset tiimit eri markkina-alueilla vastaavat sekä niiden toteuttamisesta että yhteistyöstä jälleenmyyjiemme kanssa. Marimekko-myymälöissä työskentelevä myymälähenkilökuntamme luo inspiroivia asiakaskohtaamisia ja huolehtii siitä, että asiakkaat palaavat ostoksille yhä uudelleen.

Digitaalisen kokemuksen rakentamisesta voit lukea lisää Teknologia-funktiomme kohdalta.

Globaali markkinointi & PR

Markkinointi- ja PR-toiminto vastaa globaalisti Marimekon monikanavaisen markkinoinnin ja ansaitun median suunnittelusta ja toteutuksesta, brändiyhteistöistä ja globaalin myymäläkonseptin kehittämisestä.   Markkinoinnin ammattilaisemme myös varmistavat, että luomme kohtauspintoja niin asiakkaidemme kuin alan ammattilaisten kanssa tuottamalla kiinnostavaa sisältöä ja tapahtumia, ja näin tukevat yrityksen kaupallista menestystä.

Viestintä ja sijoittajasuhteet

Viestintä- ja sijoittajasuhteet-tiimin tärkeimpänä tavoitteena on rakentaa Marimekon globaalia bränditunnettuutta ja yrityskuvaa. Tiimi on vastuussa Marimekon sisäisestä viestinnästä, yhtiön media- ja sijoittajasuhteista sekä talous- ja vastuullisuusviestinnän.

People & Culture (HR)

Marimekon People & Culture -tiimi (HR) varmistaa, että yhtiön henkilöstöprosessit ovat selkeitä ja tukevat työsuhteen elinkaarta parhaalla mahdollisella tavalla samalla, kun ne edistävät hyvää työntekijäkokemusta. Tämä tiimi työskentelee esimerkiksi rekrytoinnin, perehdyttämisen, osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin parissa. Se on myös vastuussa sen varmistamisesta, että työntekijöille on edellytykset menestyä ja kehittyä työssä, linjassa SCALE-strategiamme kanssa. Lisäksi tiimi keskittyy johtamisen ja esihenkilötyön kehittämiseen sekä yrityskulttuuriin.

Talous

Taloustoiminto vastaa Marimekon ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta kattaen laajan kirjon erilaisia tehtäviä taloudellisesta suunnittelusta veroasioihin ja luotonvalvontaan. Talouden tiimit vastaavat myös taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta ja tuottavat relevanttia taloudellista tietoa päätöksentekoa varten.

Lakiasiat

Lakiasiainosastomme vastaa lakien ja asetusten noudattamisesta, Marimekon maineen turvaamisesta sekä juridisesta neuvonnasta ja tuesta muille toiminnoille. Sen vastuisiin kuuluvat esimerkiksi hyvä hallinto, sopimusasiat, eettisyys ja vaatimustenmukaisuus sekä immateriaalioikeudet.

Teknologia

Teknologia-toimintomme vastaa Marimekon strategisesta tavoitteesta koko arvoketjun digitalisaation kehittämisestä kasvun skaalaamiseksi. Tiimien vastuulla on muun muassa monikanavaisten kokemusten suunnittelu, digitaalinen markkinointi, kaupallisista kanavistamme – B2C, second hand- ja vintagetuotteiden myyntialusta Preloved ja B2B – huolehtiminen sekä fyysisten myymälöiden kassajärjestelmät, yhtiön teknologian kokonaisarkkitehtuuri (enterprise architecture), loppukäyttäjien palvelut, data & analytiikka sekä digitaalinen infrastruktuuri.

Business Development & Transformation

Marimekon Business Development & Transformation -funktio on vastuussa Marimekon strategiasta läheisessä yhteistyössä johtoryhmän ja hallituksen kanssa. Se myös ohjaa Marimekon strategian toteuttamista sekä strategisesti tärkeimpiä kehitysprojekteja. Funktion kuuluu myös vastuullisuustiimimme, joka työskentelee vastuullisuusasioiden parissa Marimekon sisäisiin toimintoihin, tuotteisiin, palveluihin ja arvoketjuun liittyen tiiviissä yhteistyössä muiden funktioiden kanssa. Marimekon vastuullisuustyö keskittyy esimerkiksi ajattomaan designiin, materiaali-innovaatioihin, arvoketjun läpinäkyvyyteen sekä toimittajayhteistyöhön.

Innovation Works

Innovation Works on monialainen, organisaatiorajat ylittävä tiimi, joka keskittyy uusiin materiaali-innovaatioihin, kiertotalouden palvelujen kehittämiseen sekä uusien liiketoimintamallien rakentamiseen.