Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Marimekko Oyj, toiminimi englanniksi Marimekko Corporation ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on vaatteiden, tekstiilien sekä sisustusalan tuotteiden suunnittelu, valmistus, maahantuonti sekä koti- ja ulkomaankauppa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Muiden edustamisoikeuksien antamisesta päättää hallitus.

7 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

10 § Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on
esitettävä
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
8. tilintarkastajien palkkiosta;

valittava
9. hallituksen jäsenet;
10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;

käsiteltävä
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.