Tarjoamme inspiroivan ja välittävän työpaikan

Uskomme rehtiyteen, rohkeuteen ja yhteistyöhön ja vaalimme avointa, matalan hierarkian yrityskulttuuria, joka perustuu luovuuteen ja yrittäjyyteen. Sen lisäksi, että tuemme työntekijöitämme saavuttamaan täyden potentiaalinsa esimerkiksi heidän taitojensa ja luovuutensa hyödyntämisen suhteen, keskitymme erityisesti käytäntöjemme, prosessiemme, johtamiskulttuurimme ja muiden työntekijäkokemukseen vaikuttavien osa-alueiden jatkuvaan parantamiseen. Kaikki tehdään linjassa arvojemme, Marihengen, ja Marimekon Code of Conductin kanssa, jotka muodostavat perustan tavallemme toimia Marimekossa. Meillä on ohjeet ja prosessit inspiroivan, vastuullisen ja välittävän työpaikan tarjoamisen tukemiseksi. Ne koskevat esimerkiksi työterveyttä ja -turvallisuutta, työhyvinvointia, perehdytystä sekä työntekijöiden sitoutumista, suoriutumista ja kehittymistä.

Marimekko edistää henkilöstön hyvinvointia tukemalla työntekijöidensä terveyttä, työkykyä ja toimintakykyä sekä varmistamalla voimaannuttavan työilmapiirin. Lue lisää Marimekosta työnantajana.