Tarjoamme inspiroivan, vastuullisen ja välittävän työpaikan

Marimekon menestys perustuu henkilökunnan vahvaan sitoutumiseen ja yrityksen kykyyn hyödyntää ja kehittää jokaisen työntekijän taitoja ja luovuutta. Uskomme rehtiyteen, rohkeuteen ja yhteistyöhön, ja vaalii avointa, matalan hierarkian yrityskulttuuria, joka perustuu luovuuteen ja yrittäjyyteen. Yrityksen arvot eli Marihenki ja toimintaohjeemme Code of Conduct muodostavat perustan Marimekon työskentelytavoille. Lisäksi meillä on käytössä ohjeita ja prosesseja, jotka koskevat esimerkiksi työterveyttä ja -turvallisuutta, työhyvinvointia, perehdyttämistä sekä työntekijöiden sitoutumista, suoriutumista ja kehittymistä.

Edistämme henkilöstön hyvinvointia tukemalla työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä sekä varmistamalla voimaannuttavan työilmapiirin. Lue lisää Marimekosta työnantajana.