Marihenki, ainutlaatuinen yrityskulttuuri ja reilu tekemisen meininki

Menestyksemme on syntynyt henkilöstön lujasta sitoutumisesta ja kyvystämme saada jokaisen yksilön taidot ja luovuus käyttöön päivittäisessä työssä. Marihenki, arvomme, ohjaa työntekoamme ja yhdessäoloamme. Marimekossa vallitsee ainutlaatuinen ilmapiiri sekä avoin ja konstailematon yrityskulttuuri, joka nojaa luovuuteen ja yrittäjyyteen. Matala hierarkia ja välittävä työyhteisö mahdollistavat mutkattoman kanssakäymisen ja tekemisen meiningin.

Marimekko työpaikkana

Marimekossa työskentelee noin 400 ammattilaista seitsemässä maassa. Yhtiö elää kansainvälistä kasvuvaihetta, ja etenkin myymäläavaukset ulkomailla sekä myynnin ja markkinoinnin vahvistaminen ovat kasvattaneet työntekijöiden määrää. Toiminnan laajentuminen edellyttää henkilöstöltä entistä vahvempaa kansainvälisen liiketoiminnan osaamista. Viime vuosina marimekkolaisille on tarjoutunut yhä enemmän mahdollisuuksia työskennellä monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja siirtyä yhtiön sisällä uusiin tehtäviin. Työkierto lisää ymmärrystä liiketoiminnasta kokonaisuutena ja kehittää henkilöstön osaamista.

Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi

Marimekolle henkilöstön kehittäminen merkitsee työntekijöiden motivaation ja jatkuvan kasvun edistämistä yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kannustamme ja tuemme työntekijöidemme henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä tarjoamalla heille erilaisia kehittymismahdollisuuksia, kuten koulutusta, työkiertoa ja työssä oppimista. Yhdessä tekemällä opimme toisiltamme, ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa syntyvät myös parhaat ideat. Marimekon esihenkilöitä tuetaan johtamistaitojen vahvistamisessa, jotta he voivat toimia tiiminsä innostavina ohjaajina ja luoda edellytykset sujuvalle toiminnalle.

Työhyvinvointimme syntyy yhteistyötä tekemällä ja näkyy innostuneisuutena, työnilona ja sitoutumisena sekä laadukkaana työnä ja tuloksellisuutena. Turvalliset työolot, osaava johtaminen ja mielekkäät työtehtävät luovat perustaa työhyvinvoinnille. Työkavereiden kesken vallitsee ainutlaatuinen Marihenki.

Marimekon henkilöstöedut Suomessa

  • Liikuntaedut
  • Lakisääteistä kattavampi työterveyshuolto
  • Henkilökunta-alennus
  • Työvaate-etu
  • Aamupuuro ja tuettu työpaikkaruokailu
  • Lahjat ja huomionosoitukset
  • Alennuksia yhteistyöyritysten palveluista
  • Virkistystoiminta ja henkilöstötilaisuudet