Marimekko työnantajana

Marihenki ja yrityskulttuurimme

Menestyksemme on syntynyt henkilöstön lujasta sitoutumisesta ja kyvystämme saada jokaisen yksilön taidot ja luovuus käyttöön päivittäisessä työssä. Marihenki, arvomme, ohjaa työntekoamme ja yhdessäoloamme. Marimekossa vallitsee ainutlaatuinen ilmapiiri sekä avoin ja konstailematon yrityskulttuuri, joka nojaa luovuuteen ja yrittäjyyteen. Matala hierarkia ja välittävä työyhteisö mahdollistavat mutkattoman kanssakäymisen ja tekemisen meiningin.

Menestyksemme juontaa juurensa henkilöstön lujaan sitoutumiseen ja sen varmistamiseen, että jokainen voi päivittäisessä työssään pistää taitonsa ja luovuutensa käyttöön. Arvomme, Marihenki, muodostavat perustan päivittäiselle työllemme. Marimekossa on yrityskulttuuri, jossa korostuu avoimuus, luovuus ja yrittäjyys. Kunnioitamme suuresti jokaisen ainutlaatuista panosta. Teemme töitä mutkattomasti, mitä tukee matala hierarkia ja välittävä työyhteisö.

Marimekko työnantajana

Marimekossa työskentelee yli 470 (kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettu luku) ammattilaista yhdeksässä maassa. Yhtiö elää kansainvälistä kasvuvaihetta. Toiminnan laajentumisen kautta kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen on entistä tärkeämpää Marimekossa. Tärkeimmät strategiset fokusalueemme tuleville vuosille, esimerkiksi vastuullisuus, kasvun kiihdyttäminen Aasiassa ja arvoketjun digitalisoinnin laajentaminen, tarjoavat kiinnostavia uramahdollisuuksia.

Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi

Marimekossa henkilöstön kehittäminen merkitsee työntekijöiden motivaation sekä heidän jatkuvan kasvunsa edistämistä yhtiön liiketoiminnallisia tavoitteita tukien. Kannustamme ja tuemme työntekijöitämme heidän henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehityksessä tarjoamalla heille erilaisia kehittymismahdollisuuksia, kuten koulutusta, tehtäväkiertoa ja työssä oppimista. Marimekolla esihenkilöt kehittävät esihenkilö- ja johtamistaitojaan, jotta he pystyvät toimimaan entistäkin paremmin innostavina tiiminvetäjinä ja luomaan edellytykset sujuvalle toiminnalle.

Työterveys- ja turvallisuus sekä henkilöstön hyvinvointi ovat Marimekon tärkein prioriteetti. Työhyvinvointia rakennetaan joka päivä, ja turvalliset työolosuhteet, pätevä johto ja merkitykselliset tehtävät ovat eräitä työhyvinvoinnin kulmakivistä. Hyvien työolosuhteiden rakentamista on myös esimerkiksi varmistaa, että esihenkilöillä on työkalut tukea omia tiimejään hyvinvointiasioissa. Ennakoivalla ja kokonaisvaltaisella lähestymistavalla sekä näillä työkaluille me yrityksenä pystymme auttamaan työntekijöitämme kukoistamaan, tuntemaan työnsä merkitykselliseksi sekä saamaan paremman työ- ja yksityiselämän tasapainon.

Globaalien etujen lisäksi Marimekon henkilöstöllä on maakohtaisia etuja. Esimerkiksi Suomessa henkilöstöllemme kuuluu:

  • Liikuntaedut
  • Lakisääteistä kattavampi työterveyshuolto
  • Henkilökunta-alennus
  • Työvaate-etu
  • Aamupuuro ja tuettu työpaikkaruokailu
  • Lahjat ja huomionosoitukset
  • Alennuksia yhteistyöyritysten palveluista
  • Virkistystoiminta ja henkilöstötilaisuudet