Toimintaympäristö

Puolivuosikatsaus 15.8.2019

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden näkymät kuluvalle ja ensi vuodelle pysyvät varovaisina. Kauppapolitiikan jännitteet ja samaan aikaan heikentyvä reaalitalous ylläpitävät epävarmuutta. USA:ssa kasvu jatkuu melko vahvana, mutta talouden ennakoidaan hidastuvan. Myös Kiinan talouden nousu vaimenee viennin ja investointien kasvun hiipumisen seurauksena, mutta yksityinen kulutus pysyy kuitenkin voimakkaana. Todennäköisyys sille, että maailmantaloudessa menee ennustettua heikommin, kasvaa syksyä kohden.

Suomessa suhdanteet ovat pysyneet kohtalaisina, ja suhdannetilannetta pidetään tällä hetkellä hieman keskimääräistä parempana. Näkymät ovat kuitenkin heikentyneet entisestään talouden hidastumisen myötä. Vähittäiskaupassa myynti lisääntyi selvästi kesän aikana ja myynnin ennakoidaan kasvavan edelleen lähikuukausina. Vähittäiskaupan luottamus oli kesäkuussa EU-maiden keskiarvoa alemmalla tasolla. Kuluttajien luottamus talouteen laski kesäkuukausina ja näkemys oman talouden sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta oli vaisu. Näkemys Suomen taloudesta oli edelleen pessimistinen.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Talouskatsaus, toukokuu 2019; Suhdannebarometri, heinäkuu 2019; Luottamusindikaattorit, heinäkuu 2019. Tilastokeskus: Kuluttajabarometri, heinäkuu 2019.)

Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto nousi 2,3 prosenttia edellisvuoden tammi-kesäkuusta; myynnin määrä nousi 2,2 prosenttia. Kesäkuussa 2019 myynti kasvoi 4,9 prosenttia ja myynnin määrä 4,4 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, vähittäiskaupan pikaennakko, kesäkuu 2019)