Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus 1–9/2021, 3.11.2021

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden ennakoidaan edelleen palautuvan koronaviruspandemiasta vuonna 2021 noin kuuden prosentin vauhtia, mutta talouden kehittymiseen liittyy yhä epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi virusmuunnokset ja erot rokotekattavuudessa eri maissa, laajentuneet hintapaineet sekä kasvat inflaatio-odotukset luovat epävarmuutta talouden kehittymiseen. Suhdannetilanne Suomessa on syksyn aikana säilynyt hyvänä. Samalla odotukset tulevasta ovat tasaantuneet. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori nousi lokakuussa hieman. Syksyn aikana myynti on lisääntynyt ja myyntiodotukset lähikuukausille ovat varovaisen myönteiset. Kuluttajien luottamus talouteen laski lokakuussa mutta säilyi edelleen vahvalla tasolla. Arviot oman talouden nykytilasta ja odotukset sekä oman että Suomen talouden kehityksestä olivat edelleen luottavaiset.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, lokakuu 2021; Luottamusindikaattorit, lokakuu 2021. Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus 2021, lokakuu.)

Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi syyskuussa 2,9 prosenttia edellisvuodesta ja myynnin määrä 0,6 prosenttia. Kumulatiivisesti vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 5,6 prosenttia ja myynnin määrä 4,4 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, vähittäiskaupan pikaennakko, syyskuu 2021).