Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus 13.8.2020

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden näkymät laskivat dramaattisesti maalis-huhtikuussa. Koronaviruksen aiheuttaman talouden pudotuksen syvyyttä ja kestoa on vaikea ennustaa, ja tilanne monilla markkinoilla on huolestuttava. Mahdollinen epidemian toinen aalto lisää epävarmuutta entisestään.

Myös Suomessa koronavirus pysäytti alkuvuonna talouden. Suhdannetilanteen arvioidaan heikentyneen entisestään kesän aikana, ja toimialakohtaiset erot ovat suuria. Heinäkuussa odotukset tulevasta ovat kuitenkin muuttuneet selvästi myönteisemmiksi. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori nousi, ja vaikka myynti on yhä supistunut hieman, lähikuukausien myyntiodotukset ovat varovaisen myönteisiä. Myös kuluttajien luottamus on kohentunut. Kuluttajien arvio Suomen talouskehityksestä on edelleen heikko, mutta heinäkuussa odotukset taloudesta olivat edellisvuotta paremmat ja odotukset omasta taloudesta olivat melko valoisia.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, heinäkuu 2020; Luottamusindikaattorit, heinäkuu 2020. Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus 2020, heinäkuu.)

Suomen vähittäiskauppa kääntyi laskuun maaliskuussa. Usean kuukauden laskun jälkeen tilanne parani, ja kesäkuussa liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia. Kumulatiivisesti vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto vuonna 2020 kasvoi tammi-kesäkuussa 3,3 prosenttia; myynnin määrä puolestaan kasvoi 3,1 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, vähittäiskaupan pikaennakko, kesäkuu 2020).