Toimintaympäristö

Puolivuosikatsaus 1–6/2022, 17.8.2022

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden kasvuennusteet ovat kesän aikana laskeneet, ja nyt talouden vuonna 2022 ennakoidaan kasvavan noin kolmen prosentin vauhtia. Kasvun hidastumisen taustalla vaikuttavat muun muassa inflaation kiihtyminen, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, kotitalouksien luottamuksen lasku sekä koronavirustilanne Kiinassa, joka vaikuttaa globaalien tuotanto- ja logistiikkaketjujen toimintavarmuuteen.

Suhdannetilanne Suomessa kääntyi heinäkuussa matalasuhdanteen puolelle ja odotukset tulevasta ovat synkentyneet. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori vahvistui hieman heinäkuussa mutta on alle pitkän aikavälin keskiarvon. Myynti kasvoi yhä hieman, mutta myyntiodotukset ovat lievässä laskussa. Kuluttajien luottamus talouteen laski heinäkuussa ja oli mittaushistorian alhaisimmalla tasolla. Arvio oman talouden nykytilasta synkkeni ja odotukset sekä oman että Suomen talouden kehityksestä olivat hyvin pessimistisiä. Arviot inflaatiosta olivat mittaushistorian korkeimmalla tasolla, mutta odotukset inflaation kehityksestä paranivat hieman.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, heinäkuu 2022; Luottamusindikaattorit, heinäkuu 2022. Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus, heinäkuu 2022.)

Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kesäkuussa 4,7 prosenttia edellisvuodesta myynnin määrän laskiessa 4,5 prosenttia. Kumulatiivisesti vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 3,6 prosenttia, mutta myynnin määrä laski 2,6 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, ennakko, kesäkuu 2022).