Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus 1–3/2022, 13.5.2022

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden kasvuennusteet ovat alkuvuoden aikana laskeneet, ja talouden vuonna 2022 ennakoidaan nyt kasvavan vajaan neljän prosentin vauhtia. Kasvunäkymät ovat heikentyneet etenkin Euroopassa ja kasvun hidastumisen taustalla vaikuttavat Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kiihtynyt inflaatio sekä koronavirustilanne Kiinassa, joka vaikuttaa globaalien tuotanto- ja logistiikkaketjujen toimintavarmuuteen.  

Suhdannetilanne Suomessa jatkui alkuvuonna vielä hyvällä tasolla, mutta odotukset tulevasta kääntyivät selkeään laskuun. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori heikkeni huhtikuussa vuodenvaihteen hyvistä lukemista. Myynti kasvoi edelleen hieman, mutta myynnin kasvun odotetaan lähikuukausina hiipuvan. Kuluttajien luottamus talouteen laski huhtikuussa ja oli lähes mittaushistorian alhaisimmalla tasolla. Arvio oman talouden nykytilasta oli vaisu ja odotukset sekä oman että Suomen talouden kehityksestä olivat pessimistisiä. Inflaatio-odotukset olivat mittaushistorian korkeimmalla tasolla.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, huhtikuu 2022; Luottamusindikaattorit, huhtikuu 2022. Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus, huhtikuu 2022.)

Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa 4,2 prosenttia edellisvuodesta myynnin määrän laskiessa 1,7 prosenttia. Kumulatiivisesti vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 4,3 prosenttia, mutta myynnin määrä laski 0,5 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, vähittäiskaupan pikaennakko, maaliskuu 2022).