Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus 14.5.2020

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden näkymät ovat laskeneet dramaattisesti alkuvuodesta. Koronaviruksen aiheuttaman talouden pudotuksen syvyyttä ja kestoa on vaikea ennustaa, ja tilanne monilla markkinoilla on huolestuttava. Mahdollinen epidemian toinen aalto lisää epävarmuutta entisestään.

Myös Suomessa koronavirus pysäytti talouden ja suhdannenäkymät vajosivat kaikilla toimialoilla erittäin heikoiksi. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori laski jyrkästi, myynti supistui selvästi ja lähikuukausien myyntiodotukset ovat hyvin synkät. Kuluttajien luottamus talouteen vajosi heikommaksi kuin koskaan mittaushistoriassa. Eniten putosivat näkemys omasta ja Suomen talouden tulevasta tilasta, mutta myös arvio oman talouden nykyisestä tilanteesta oli selvästi aiempaa heikompi. Noin 60 prosenttia vastaajista ilmoitti vähentäneensä kulutustaan koronaviruspandemian vuoksi.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, huhtikuu 2020; Luottamusindikaattorit, huhtikuu 2020. Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus 2020, huhtikuu.)

Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto vuonna 2020 kasvoi tammikuussa 3,6 prosenttia ja helmikuussa 3,5 prosenttia; myynnin määrä puolestaan kasvoi 3,3 prosenttia sekä tammi- että helmikuussa. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikutti toimialan kehitykseen: maaliskuussa 2020 liikevaihto laski 1,3 prosenttia ja myynnin määrä 2,7 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, vähittäiskaupan pikaennakot, tammikuu, helmikuu ja maaliskuu 2020).