Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus 4.11.2020

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden on ennakoitu supistuvan tänä vuonna noin neljän prosentin vauhtia koronaviruspandemian seurauksena. Vaikka palautuminen on käynnissä, se on eritahtista eri puolilla maailmaa ja pandemian toisen aallon etenemisen vaikutuksia talouskehitykseen on vaikea ennustaa.

Suhdannetilanne Suomessa on syksyn aikana jatkunut hyvin heikkona. Elinkeinoelämän palautuminen kevään koronashokista on pysähtynyt samalla, kun koronaviruspandemia on kiihtynyt uudelleen syksyn edetessä. Erot toimialojen välillä ovat suuria. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori laski lokakuussa ja vaikka myynti on kesän jälkeen kasvanut hieman, myyntiodotukset ovat heikentyneet selvästi. Myös kuluttajien luottamus on kesän jälkeen heikentynyt, ja lokakuussa kuluttajien odotukset Suomen talouskehityksestä laskivat edelleen. Arviot oman talouden nykytilasta paranivat hieman, mutta odotukset oman talouden kehityksestä olivat edelleen vaisut.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, lokakuu 2020; Luottamusindikaattorit, lokakuu 2020. Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus 2020, lokakuu.)

Suomen vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi syyskuussa 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Erityisesti päivittäistavarakaupan kasvu jatkui hyvänä. Kumulatiivisesti vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto vuonna 2020 kasvoi tammi-syyskuussa 3,9 prosenttia; myynnin määrä puolestaan kasvoi 3,7 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, vähittäiskaupan pikaennakko, syyskuu 2020).