Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus 9.5.2018

Epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Kasvu on nopeutumassa, mutta samalla riskit lisääntyvät. Maailmantalouden ennakoidaan vuonna 2018 kasvavan lähes 4 prosentin vauhtia. Euroopassa tilanne on kokonaisuutena varsin vahva. USA:ssa poliittinen epävarmuus jatkuu, mutta kasvun odotetaan pysyvän tasaisena. Luottamusindikaattorit viittaavat kasvuvauhdin vahvistumiseen, mutta taantuman todennäköisyyttä lisää se, että kasvu USA:ssa on jatkunut vuodesta 2009. Aasiassa kasvun ennustetaan olevan yhä ripeää. Kiinan talouskasvu jatkuu, mutta yritysten velkaantuminen on merkittävä riski.

Suomen taloudessa on tapahtunut kasvukäänne. Vientimarkkinat ovat vahvistuneet, kilpailukyky on parantunut ja luottamus tulevaisuuteen on kasvanut. Tämänhetkinen suhdannetilanne on keskimääräistä vahvempi, ja kasvun odotetaan jatkuvan ainakin seuraavan puolen vuoden ajan. Vähittäiskaupassa kasvun ennustetaan jatkuvan kohtalaisena. Vähittäiskaupan luottamus pysyi huhtikuussa 2018 hyvissä lukemissa ja oli EU-maiden keskiarvon yläpuolella. Helmi-maaliskuussa kuluttajien luottamusindikaattorin lukemat olivat mittaushistorian korkeimmat. Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta olivat hyvin valoisat ja odotukset omasta taloudesta hyvät.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Talouskatsaus, maaliskuu 2018; Suhdannebarometri, tammikuu 2018 ja toukokuu 2018; Luottamusindikaattorit, huhtikuu 2018. Tilastokeskus: Kuluttajabarometri, huhtikuu 2018.)

Tammi-maaliskuussa 2018 Suomen vähittäiskaupan myynnin määrä nousi 3,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Maaliskuussa myynti oli 3,8 prosentin kasvussa. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, vähittäiskaupan pikaennakko, maaliskuu 2018).