Toimintaympäristö

Tilinpäätöstiedote 2020, 18.2.2021

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden ennakoidaan vuonna 2021 palautuvan koronaviruspandemiasta noin viiden prosentin vauhtia. Palautuminen eri puolilla maailmaa on hyvin eritahtista, ja siihen liittyy suuria epävarmuuksia muun muassa virusmutaatioiden ja rokotteiden saatavuuden takia.

Suhdannetilanne Suomessa on hieman parantunut, mutta on yhä heikko. Erot toimialojen välillä ovat suuria. Talouden arvioidaan palautuvan samaa tahtia muun maailman kanssa, mutta epävarmuus on suuri myös Suomessa ja mahdollisilla rajoitustoimien kiristyksillä voi olla hyvin merkittäviä vaikutuksia eri aloilla. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori nousi tammikuussa ja oli pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Myyntiodotukset ovat kuitenkin yhä heikot, ja myynnin arvioidaan supistuvan talven aikana. Kuluttajien luottamus tammikuussa oli vahvinta yli kahteen vuoteen. Arviot oman talouden nykytilasta heikkenivät hieman edellisvuodesta, mutta odotukset oman ja Suomen talouden kehityksestä paranivat.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, tammikuu 2021; Luottamusindikaattorit, tammikuu 2021. Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus 2021, tammikuu.)

Suomen vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi joulukuussa 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Erityisesti päivittäistavarakauppa kehittyi hyvin. Kumulatiivisesti vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto vuonna 2020 kasvoi 3,8 prosenttia; myynnin määrä puolestaan kasvoi 3,7 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, vähittäiskaupan pikaennakko, joulukuu 2020).