Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus 6.11.2019

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden näkymät kuluvalle ja ensi vuodelle pysyvät varovaisina, ja kasvun arvioidaan jäävän aiemmin ennustetusta. Kauppapolitiikan jännitteet ja samaan aikaan heikentyvä reaalitalous ylläpitävät epävarmuutta. Todennäköisyys sille, että maailmantaloudessa menee ennustettua heikommin, on syksyn aikana kasvanut.

Suomessa suhdannenousun arvioidaan olevan ohi ja näkymät ovat heikentyneet maailmantalouden epävarmuuden seurauksena. Vähittäiskaupassa myynnin kasvu on hidastunut selvästi syksyllä, mutta lähikuukausien myyntiodotukset ovat yhä melko myönteisiä. Lisäksi vähittäiskaupan luottamus oli syyskuussa selvästi EU-maiden keskiarvoa parempi. Kuluttajien luottamus talouteen laski syksyllä edelleen ja näkemys oman talouden sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta oli vaisu. Näkemys Suomen taloudesta heikkeni selvästi.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, lokakuu 2019; Luottamusindikaattorit, lokakuu 2019. Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus 2019, lokakuu.)

Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto nousi 2,6 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuusta; myynnin määrä nousi 2,5 prosenttia. Syyskuussa 2019 myynti kasvoi 3,4 prosenttia ja myynnin määrä 2,8 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, vähittäiskaupan pikaennakko, syyskuu 2019)