Toimintaympäristö

Tilinpäätöstiedote 27.2.2019

Maailmantalouden näkymät ovat aiempaa varovaisemmat ja kasvuennusteita korjataan alaspäin, sillä näkymät ovat heikentyneet kaikilla talousalueilla. USA:ssa poliittinen epävarmuus jatkuu ja riskit talouskasvun pysähtymisestä ovat kasvaneet. Pitkän noususuhdanteen ennakoidaan olevan päättymässä. Kiinan talouden nousu vaimenee 6–7 prosenttiin, mikä johtuu viennin sekä investointien kasvun hiipumisesta vuosina 2018 ja 2019. Tämä heijastuu myös Eurooppaan. Kauppasota, brexit, Kiinan talouskasvun hidastuminen sekä kiristyvä rahapolitiikka ovat tuoneet heiluntaa rahoitusmarkkinoille.

Suomessa suhdanteiden yleiskuva on hyvä, mutta näkymät ovat heikentyneet. Vähittäiskaupassa myynnin kasvu on ollut kohtalaista, mutta vauhdin odotetaan laantuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Lähikuukausien myyntiodotukset ovat kuitenkin hieman positiivisemmat kuin edelliskuun kyselyn tuloksissa. Vähittäiskaupan luottamus pysyi tammikuussa lähes ennallaan ja oli joulukuussa hieman EU-maiden keskiarvon yläpuolella. Kuluttajien luottamus omaan talouteen tammikuussa oli vahvaa, mutta kuva Suomen taloudesta näytti melko pessimistiseltä.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Talouskatsaus, marraskuu 2018; Suhdannebarometri, tammikuu 2019; Luottamusindikaattorit, tammikuu 2019. Tilastokeskus: Kuluttajabarometri, tammikuu 2019.)

Vuonna 2018 Suomen vähittäiskaupan myynti nousi 2,7 prosenttia edellisvuodesta; myynnin määrä laski joulukuussa 0,1 prosenttia. Tammikuussa 2019 myynti oli edellisvuoden tasolla, myynnin määrä laski 1,3 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, joulukuu 2018; Kaupan liikevaihtokuvaaja, vähittäiskaupan pikaennakko, tammikuu 2019)