Toimintaympäristö

Tilinpäätöstiedote 13.2.2020

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden ennakoidaan vuonna 2020 kasvavan hieman edellisvuotta nopeammin. Suotuisa kehitys edellyttää kuitenkin kuluttajien luottamuksen säilymistä. Kauppapolitiikassa on edelleen jännitteitä, eikä teollisuuskasvusta ole vielä merkkejä. Riski maailmantalouden ennustettua heikommasta kehityksestä on yhä aiheellinen.

Suomessa talouskasvun arvioidaan hidastuvan tänä vuonna. Vaikka näkymät joillakin aloilla ovat parantuneet syksystä 2019, yleinen suhdannetilanne ja näkymät ovat heikot. Vähittäiskaupassa myynnin määrä laski loppusyksyllä 2019 hieman ja odotukset lähikuukausien myyntikehityksestä ovat vaisuja. Kuluttajien luottamus talouteen oli tammikuussa 2020 lähes ennallaan: näkemys oman talouden sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta heikkeni hieman, mutta näkemys Suomen taloudesta oli aavistuksen aiempaa parempi.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, tammikuu 2020; Luottamusindikaattorit, tammikuu 2020. Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus 2020, tammikuu.)

Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto tammi-joulukuussa nousi 2,3 prosenttia; myynnin määrä kasvoi 2,2 prosenttia. Joulukuussa 2019 myynti kasvoi vain 0,4 prosenttia ja myynnin määrä laski 1,7 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, vähittäiskaupan pikaennakko, joulukuu 2019).