Toimintaympäristö

Puolivuosikatsaus 9.8.2018

Epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Kasvu on nopeutumassa, mutta samalla riskit lisääntyvät. Maailmantalouden ennakoidaan vuonna 2018 kasvavan lähes 4 prosentin vauhtia. Euroalueella kasvun arvioidaan hiipuvan lievästi ja luottamus on pehmentymässä. USA:ssa poliittinen epävarmuus jatkuu, mutta talouskasvun vauhdin odotetaan vahvistuvan lähikuukausina. Riskit kasvun pysähtymisestä ovat kuitenkin kasvaneet, sillä noususuhdanne on jatkunut maassa pitkään. Aasiassa kasvun ennustetaan olevan yhä ripeää. Kiinan talous on edelleen vahva, mutta velkaantuneisuus huolettaa.

Suomen talous on pysynyt pirteänä. Vienti on edelleen hyvässä vauhdissa ja kiinteiden investointien kasvu on ollut vahvaa. Tämänhetkinen suhdannetilanne on keskimääräistä vahvempi, ja kasvun odotetaan jatkuvan myös lähikuukausina. Vähittäiskaupassa kasvu vauhdittui kesän alussa ja kasvun ennustetaan jatkuvan samaa tahtia loppuvuoden ajan. Vähittäiskaupan luottamus vahvistui heinäkuussa 2018 ja oli kesäkuussa EU-maiden keskiarvon yläpuolella. Touko-heinäkuussa kuluttajien luottamus jatkui vahvana. Kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ovat edelleen hyvät.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Talouskatsaus, kesäkuu 2018; Suhdannebarometri, toukokuu 2018 ja elokuu 2018; Luottamusindikaattorit, heinäkuu 2018. Tilastokeskus: Kuluttajabarometri, heinäkuu 2018.)

Tammi-kesäkuussa 2018 Suomen vähittäiskaupan myynti nousi 3,2 prosenttia ja myynnin määrä 2,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Toukokuussa myynti oli 5,5 ja kesäkuussa 1,2 prosentin kasvussa. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, toukokuu 2018 ja kesäkuu 2018)