Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 16.5.2019

Maailmantalouden näkymät kuluvalle vuodelle ovat yhä varovaiset. USA:ssa poliittinen epävarmuus jatkuu ja pitkä noususuhdanne on päätöksessä veroelvytyksen myötä. Tänä vuonna maailmantalouden kasvua tukevat Kiinan elvytystoimet, mutta vallitseva epävarmuus on kuitenkin suurta. Rahoitusmarkkinoilla alkuvuosi on ollut poikkeuksellisen vahva vuoden 2018 lopun voimakkaan laskun jälkeen.

Suomessa suhdanteiden yleiskuva on hyvä, mutta näkymät ovat pysyneet heikkoina yleisen talouskehityksen mukaisesti. Vähittäiskaupassa myynnin kasvu hidastui hieman huhtikuussa. Lähikuukausien myyntiodotukset ovat kuitenkin edelleen positiiviset. Vähittäiskaupan luottamus oli maaliskuussa hieman EU-maiden keskitason alapuolella. Kuluttajien luottamus talouteen on pysytellyt samalla kohtalaisella tasolla jo puolisen vuotta. Luottamus omaan talouteen heikkeni hieman huhtikuussa, mutta säilyi silti hyvänä. Kuva Suomen taloudesta näytti edelleen melko pessimistiseltä.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, tammikuu ja toukokuu 2019; Luottamusindikaattorit, huhtikuu 2019. Tilastokeskus: Kuluttajabarometri, huhtikuu 2019.)

Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto nousi 1,4 prosenttia edellisvuoden tammi-maaliskuusta; myynnin määrä nousi 1,1 prosenttia. Maaliskuussa 2019 myynti kasvoi 1,5 prosenttia ja myynnin määrä 1,0 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, vähittäiskaupan pikaennakko, maaliskuu 2019)