Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus 1–9/2022, 2.11.2022

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden kasvuennusteet ovat syksyn aikana laskeneet edelleen. Poikkeuksellisen suuresta epävarmuudesta huolimatta talouden kasvuennusteet vuonna 2022 ovat päätalousalueilla edelleen positiivisia ja maailman talouden ennakoidaan kasvavan noin kolmen prosentin vauhtia. Hitainta kasvun arvioidaan olevan Euroopassa. Kasvuodotuksiin vaikuttavat muun muassa inflaation kiihtyminen, energian hintaan kohdistuvat epävarmuudet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, kotitalouksien luottamuksen lasku sekä koronavirustilanteeseen liittyvät rajoitustoimet Kiinassa.

Suhdannetilanne Suomessa sekä odotukset tulevasta ovat heikentyneet entisestään ja Suomen talouden arvioidaan olevan taantumassa. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori vahvistui hieman lokakuussa, mutta on alkuvuotta selvästi heikompi ja alle pitkän aikavälin keskiarvon. Myynti laski hieman, varastot kasvoivat ja myyntiodotukset ovat pessimistiset. Kuluttajien luottamus talouteen on laskenut edelleen ja oli syys-lokakuussa mittaushistorian alhaisimmalla tasolla. Vaikka odotus oman talouden kehityksestä parani hieman, sekä arvio oman talouden nykytilasta että odotus tulevasta olivat hyvin heikkoja. Odotus Suomen talouden kehityksestä oli mittaushistorian synkin ja arviot inflaatiosta sekä sen kehityksestä olivat ennätyskorkealla tasolla.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, lokakuu 2022; Luottamusindikaattorit, lokakuu 2022. Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus, lokakuu 2022.)

Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi syyskuussa 5,3 prosenttia edellisvuodesta myynnin määrän laskiessa 3,6 prosenttia. Kumulatiivisesti vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 3,6 prosenttia, mutta myynnin määrä laski 3,3 prosenttia.

(Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, ennakko, syyskuu 2022.)