Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus 1.11.2018

Epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Maailmantalouden kasvuennusteita on laskettu hieman ja vauhti on hidastumassa lähes kaikilla talousalueilla. Euroopassa ennakoivat indikaattorit ovat laskeneet asteittain viime kuukusina. USA:ssa poliittinen epävarmuus jatkuu, mutta talouskasvun arvioidaan olevan vielä vähän aikaa vahvaa. Finanssimarkkinoilla on huojuntaa ja pelot taantumasta ovat kasvaneet.

Suomessa suhdanteiden yleiskuva on hyvä, mutta näkymät ovat selvästi aiempaa varovaisemmat. Vähittäiskaupassa kasvun arvioidaan jatkuneen syksyn aikana ja myyntiodotukset lähikuukausille ovat hyvät. Vähittäiskaupan luottamus pysyi lokakuussa lähes ennallaan ja oli syyskuussa EU-maiden keskiarvon yläpuolella. Kuluttajien luottamus on heikentynyt selvästi syyskuuhun verrattuna. Kuluttajien odotukset omasta taloudesta pysyivät lokakuussa hyvinä, mutta kuva Suomen taloudesta näytti melko pessimistiseltä.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, lokakuu 2018; Luottamusindikaattorit, lokakuu 2018. Tilastokeskus: Kuluttajabarometri, lokakuu 2018.)

Tammi-syyskuussa 2018 Suomen vähittäiskaupan myynti nousi 2,9 prosenttia ja myynnin määrä 1,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Syyskuussa myynti oli 0,8 prosentin kasvussa. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, syyskuu 2018)