Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus 1–9/2023, 8.11.2023

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden kasvuennusteet vuodelle 2023 ovat pysyneet lähes ennallaan, mutta epävarmuus maailmanpolitiikassa heijastuu voimakkaasti yritysten toimintaan. Keskeisintä globaalin talouden kannalta on edelleen inflaation kehitys. Geopoliittisten tilanteiden luomat epävarmuudet esimerkiksi energiamarkkinoilla voivat aiheuttaa inflaation kiihtymistä uudelleen ja näin viivästyttää korkotason kääntymistä laskuun. Vuonna 2023 maailmantalouden ennakoidaan kasvavan noin 3,0 prosentin vauhtia, mutta euroalueelle odotetaan enää vain 0,7 prosentin kasvua.

Suhdannetilanne Suomessa on heikentynyt edelleen, ja arviot nykytilasta ovat nyt korona-ajan tasolla. Myös arviot tulevasta suhdannekehityksestä ovat laskeneet kesästä. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori parani lokakuussa 2023 hieman mutta oli edelleen selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Vähittäiskaupan myynti on supistunut syksyn aikana, ja myyntiodotukset lähikuukausille ovat edelleen negatiiviset. Varastot ovat pienentyneet hieman edelliskuukausista. Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt kesästä. Arviot oman talouden nykytilasta sekä odotukset oman ja Suomen talouden kehityksestä ovat hyvin heikolla tasolla. Arviot inflaation nykytilasta ja odotukset sen kehityksestä ovat ennallaan ja edelleen korkealla tasolla.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, lokakuu 2023; Luottamusindikaattorit, lokakuu 2023. Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus, lokakuu 2023.)

Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto laski syyskuussa 1,8 prosenttia edellisvuodesta myynnin määrän laskiessa 1,4 prosenttia. Kumulatiivisesti vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2,5 prosenttia, mutta myynnin määrä laski 3,2 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, ennakko, syyskuu 2023).