Toimintaympäristö

Puolivuosikatsaus 1–6/2021, 19.8.2021

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden ennakoidaan vuonna 2021 palautuvan koronaviruspandemiasta noin kuuden prosentin vauhtia. Palautuminen eri puolilla maailmaa ja eri toimialoilla on hyvin eritahtista, ja siihen liittyy suuria epävarmuuksia muun muassa virusmuunnosten ja rokotteiden saatavuuden takia.

Suhdannetilanne Suomessa on kohentumassa, mutta on yhä melko heikko. Erot toimialojen välillä ovat edelleen suuria. Talouden arvioidaan palautuvan samaa tahtia muun maailman kanssa, mutta epävarmuus jatkuu myös Suomessa. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori nousi huhtikuussa ja oli pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Myyntiodotukset ovat vahvistuneet, ja myynnin arvioidaan kasvavan lähikuukausina. Kuluttajien luottamus huhtikuussa oli vahvinta lähes kolmeen vuoteen. Arviot oman talouden nykytilasta ja kehityksestä sekä Suomen talouden kehityksestä paranivat selvästi edellisvuodesta.

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, huhtikuu 2021; Luottamusindikaattorit, huhtikuu 2021. Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus 2021, huhtikuu.)

Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa 6,8 prosenttia edellisvuodesta ja myynnin määrä 3,8 prosenttia. Kumulatiivisesti vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 4,5 prosenttia ja myynnin määrä 3,3 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, maaliskuu 2021).