Vastuullisuusstrategia

Uskomme, että määrätietoinen vastuullisuustyö tukee Marimekon pitkän aikavälin menestystä, ja siksi vastuullisuustyö on määritelty yhdeksi viidestä menestystekijästä strategiakaudella 2023–2027. Vastuullisuus on entistä tärkeämpi kuluttajien valintoja ohjaava tekijä ja yhä useampi kuluttaja on myös valmis maksamaan vastuullisesti tuotetuista tuotteista tavanomaista enemmän. Kunnianhimoiset vastuullisuuspyrkimyksemme ovat edellytys myös osaavien työntekijöiden kuin sijoittajienkin houkuttelemiseen ja sitouttamiseen. Parhaillaan käynnissä on myös useita hankkeita, jotka lisäävät vastuullisuusasioihin liittyvää sääntelyä. 

Vastuullisuusstrategiassamme olemme määritelleet kolme pääperiaatetta, jotka ohjaavat meitä matkallamme kohti kestävämpää tulevaisuutta:

Ajaton design tuo iloa sukupolvesta toiseen

Tavoitteenamme on luoda yhä uusia klassikoita: korkealaatuisia tuotteita, jotka kestävät aikaa. Päämäärämme on, että Marimekko-tuotteet tuovat iloa elinkaarensa aikana usealle eri kuluttajalle, jopa sukupolvelle, minkä jälkeen ne lopulta kierrätetään uusiksi tuotteiksi.

Tulevaisuuden tuotteet eivät jätä jälkeä

Olemme käynnistäneet useita hankkeita päästöjen vähentämiseksi merkittävästi koko arvoketjussamme. Olemme sitoutuneet muun muassa vähentämään hankkimiemme tekstiilimateriaalien, oman toimintamme ja logistiikan kasvihuonekaasupäästöjä sekä hankkimiemme tekstiilimateriaalien vedenkäyttöä. Science Based Targets -aloitteeseen sitoutumisen myötä linjaamme kasvihuonekaasujen päästötavoitteet YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Kohti positiivista muutosta oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon avulla

Haluamme edistää oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumista arvoketjussamme ja huolehtia siitä, että koko arvoketjumme rakentuu näille periaatteille. Tarjoamme jatkuvasti lisää tietoa tuotteiden alkuperästä, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on, että toimintomme ja hankintaketjumme ovat täysin läpinäkyviä aina raaka-aineista alkaen. Tekemällä aktiivisesti yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa voimme edistää vastuullisten toimintatapojen yleistymistä ja positiivista muutosta koko toimialalla.

Vastuullisempia toimintatapoja läpi arvoketjun

Vastuullisuustyö on matka, jossa ensimmäisen määränpään saavutettuaan voi aina jatkaa matkaa pidemmälle. Nykyinen vastuullisuusstrategiamme ulottuun vuoden 2025 loppuun, ja tälle kaudelle määrittelemämme tavoitteet ja painopistealueet koskevat omien toimintojemme lisäksi myös koko arvoketjuamme, käsittäen tuotteiden koko elinkaaren materiaaleista loppukäyttöön.

Kokonaisvaltainen vastuullisuustyö on tärkeää, sillä toimitusketjut ovat alallamme pitkiä ja monimutkaisia. Läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden kehittäminen toimitusketjussa vaatii pitkäjänteistä työtä sekä yrityksemme sisällä että yhdessä esimerkiksi sopimusvalmistajien kanssa. Toisaalta merkittävä osa arvoketjumme ympäristövaikutuksista syntyy tuotteiden käytöstä ja huollosta, joten asiakasviestintä ja -neuvonta ovat tärkeässä roolissa.

Sen lisäksi että pyrimme omassa päivittäisessä työssämme jatkuvasti parempaan, olemme mukana myös monissa tekstiili- ja muotialan yhteistyöhankkeissa ja verkostoissa. Uskomme yhteistyön olevan paras keino edistää vastuullisia toimintatapoja. Lisäksi teemme koko toimialaa uudistavaa yhteistyötä lukuisten suomalaisten yritysten kanssa materiaali-innovaatioiden saralla mahdollistaen entistä vastuullisempien kankaiden, värien ja pinnoitteiden testauksen omassa kangaspainossamme Helsingissä.  

Tällaiset teknologia-, materiaali- ja liiketoimintamalli-innovaatiot vievät meitä vähitellen kohti pitkän aikavälin tavoitettamme: kiertotalouden periaatteiden mukaista arvoketjua, jossa ajattomat tuotteet tuovat iloa pitkään ja joka on tasapainossa ympäristön kanssa sekä varmistaa oikeudenmukaisuuden kaikille ketjun toimijoille.