Vastuullisuusstrategia

Uskomme, että määrätietoinen vastuullisuustyö tukee Marimekon pitkän aikavälin menestystä, minkä vuoksi vastuullisuustyö on määritelty yhdeksi viidestä strategisesta menestystekijästä strategiakaudella 2023–2027. Vastuullisuus on entistä tärkeämpi kuluttajien valintoja ohjaava tekijä ja yhä useampi kuluttaja on myös valmis maksamaan vastuullisesti tuotetuista tuotteista tavanomaista enemmän. Kunnianhimoiset vastuullisuuspyrkimyksemme ovat lisäksi edellytys niin osaavien työntekijöiden kuin sijoittajienkin houkuttelemiselle ja sitouttamiselle. Parhaillaan käynnissä on myös useita hankkeita, jotka lisäävät vastuullisuusasioihin liittyvää sääntelyä. 

Vastuullisuusstrategiamme perustuu kolmelle pääperiaatteelle, jotka ohjaavat meitä matkallamme kohti kestävämpää tulevaisuutta:

Ajaton design tuo iloa sukupolvesta toiseen

Tavoitteenamme on luoda yhä uusia klassikoita: korkealaatuisia tuotteita, jotka kestävät aikaa. Päämäärämme on, että Marimekko-tuotteet tuovat iloa elinkaarensa aikana usealle eri kuluttajalle, jopa sukupolvelle, minkä jälkeen ne lopulta kierrätetään uusiksi tuotteiksi. Laajennamme tuotteiden eliniän pidentämistä edistävien palveluiden tarjontaa, esimerkiksi käytettyjen tuotteiden myyntiin ja tuotteiden hoitoon liittyen, auttaaksemme kuluttajia pidentämään tuotteiden elinkaarta.

Tulevaisuuden tuotteet eivät jätä jälkeä

Olemme käynnistäneet useita hankkeita päästöjen vähentämiseksi merkittävästi koko arvoketjussamme. Olemme sitoutuneet muun muassa vähentämään hankkimiemme tekstiilimateriaalien kasvihuonekaasupäästöjä ja vedenkäyttöä sekä oman toimintamme ja logistiikan kasvihuonekaasupäästöjä. Olemme sitoutuneet Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) linjataksemme kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Kohti positiivista muutosta oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon avulla

Haluamme edistää oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumista arvoketjussamme ja tarjota inspiroivan, vastuullisen ja välittävän työpaikan. Tarjoamme jatkuvasti lisää tietoa tuotteiden alkuperästä, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on, että hankintaketjumme ovat täysin läpinäkyviä. Tekemällä aktiivisesti yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa voimme edistää vastuullisten toimintatapojen yleistymistä ja positiivista muutosta koko toimialalla.

Vastuullisempia toimintatapoja läpi arvoketjun

Vastuullisuustyö on matka, jossa ensimmäisen määränpään saavuttamista seuraa uusi tavoite. Nykyinen vastuullisuusstrategiamme ulottuun vuoden 2025 loppuun. Tälle kaudelle olemme määritelleet tavoitteet ja painopistealueet tuotteiden elinkaaren eri vaiheisiin, materiaaleista aina loppukäyttöön asti, ja ne koskevat omien toimintojemme lisäksi myös koko arvoketjuamme.

Toimialallamme toimitusketjut ovat pitkiä ja monimutkaisia. Läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden kehittäminen toimitusketjuissa vaatii pitkäjänteistä työtä sekä yrityksemme sisällä että yhdessä esimerkiksi sopimusvalmistajiemme kanssa. Toisaalta merkittävä osa arvoketjumme ympäristövaikutuksista syntyy tuotteiden käytöstä ja huollosta, joten myös asiakasviestintä ja -neuvonta ovat tärkeässä roolissa.

Sen lisäksi että pyrimme omassa päivittäisessä työssämme jatkuvasti parempaan, olemme mukana myös monissa tekstiili- ja muotialan yhteistyöhankkeissa ja verkostoissa. Uskomme yhteistyön olevan paras keino edistää vastuullisia toimintatapoja. Lisäksi teemme koko toimialaa uudistavaa yhteistyötä useiden eri yritysten kanssa materiaali-innovaatioiden saralla esimerkiksi mahdollistamalla entistä vastuullisempien kankaiden, värien ja pinnoitteiden testauksen omassa kangaspainossamme Helsingissä.

Teknologia-, materiaali- ja liiketoimintamalli-innovaatiot vievät meitä vähitellen kohti pitkän aikavälin tavoitettamme: kiertotalouden periaatteiden mukaista arvoketjua, jossa ajattomat tuotteet tuovat iloa pitkään samalla, kun jatkamme oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämistä.