Yhtiökokous 2024

Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.4.2024 kello 14.00 alkaen Pikku-Finlandiassa, osoitteessa Karamzininranta 4, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 13.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu. Tarkemmat ohjeet löytyvät yhtiökokouskutsusta.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Yhtiökokousta voi seurata verkkolähetyksenä. Verkkolähetys alkaa 16.4.2024 klo 14.00. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai äänestää. Yhtiökokouksen seuraamista verkkolähetyksenä ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena eikä osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautua ja ennakkoäänestää voi 11.3.2024 klo 9.00 – 8.4.2024 klo 16.00 välisenä aikana. Linkki ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen lisätään tälle sivulle myöhemmin.

Tärkeät päivämäärät

PäiväAikaTapahtuma
15.2.20248.15Kutsu yhtiökokoukseen
11.3.20249.00Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys
alkavat
26.3.2024Tilinpäätös, toimintakertomus,
tilintarkastuskertomus,
palkitsemisraportti ja
yhtiökokoukselle
vahvistettavaksi esitetty
palkitsemispolitiikka julkaistaan
verkossa
4.4.2024Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
8.4.202416.00Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys
päättyvät
11.4.202410.00Hallintarekisteröityjen
osakkeenomistajien
ilmoittautuminen ja
ennakkoäänestys
päättyvät
16.4.202414.00Yhtiökokous

Yhtiökokouksen dokumentit

Kokouskutsu
Esityslista
Hallituksen ehdotukset
Osakkeenomistajien ehdotukset
Nykyiset hallituksen jäsenet
Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen CV / Brunazzo
Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti vuodelta 2023 julkaistaan viimeistään 26.3.2023.

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Määräaika osakkeenomistajien ehdotuksille umpeutui 18.1.2024.