Konsernin johto

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista. Ehdot määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee toimitusjohtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Toimitusjohtajan tehtävänä on vastata yhtiön operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehittymisestä.

Yhtiön toimitusjohtajana (President) on toiminut 9.4.2015 lähtien Tiina Alahuhta-Kasko. 11.4.2016 lähtien toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kaskon rooli on pitänyt sisällään myös CEO-tehtävät, jotka kuuluivat aiemmin yhtiön hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle Mika Ihamuotilalle päätoimisen johtajasopimuksen nojalla.

Tytäryhtiöhallinto

Yhtiön tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan Marimekko-konsernin johtoon kuuluvista henkilöistä.

Johtoryhmä

Yhtiön liiketoiminta on jaettu vastuualueisiin, joiden vastuuhenkilöt muodostavat konsernin johtoryhmän. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Hallitus päättää johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja palkkausehdoista. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee johtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmän tehtävänä on konserninlaajuisten liiketoimintaa ja menettelytapoja koskevien asioiden käsittely. Johtoryhmässä käsitellään lisäksi muun muassa eri liiketoiminta-alueiden toimintasuunnitelmia ja liiketoiminnan kehitystä. Johtoryhmä kokoontuu keskimäärin joka toinen viikko. Yhtiön toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Tiedot johtoryhmän jäsenistä kerrotaan kohdassa Johtoryhmä.