Edistämme kiertotaloutta uusilla prosesseilla ja palveluilla

Kiertotalouden mukaisen arvoketjun varmistaminen on yksi muotiteollisuuden tärkeimmistä prioriteeteista. Marimekko pyrkii mahdollistamaan kiertotalouden monenlaisilla, arvoketjun eri vaiheissa toteutettavilla toimenpiteillä. Samalla kun kasvatamme vastuullisempien materiaalien osuutta, pyrimme osana suunnitteluja tuotekehitystyötämme valitsemaan materiaaleja ja kangaslaatuja, jotka voidaan kierrättää. Näitä ovat muun muassa monomateriaalit, jotka koostuvat vain yhdestä kuidusta tai raaka-aineesta. Tarkoituksemme on siirtyä uusien materiaali-innovaatioiden avulla kohti täysin kiertotalouden mukaisia materiaaleja, jotka voidaan käyttää uudelleen monta kertaa kuidun laadun ja kestävyyden kärsimättä.

Haluamme auttaa asiakkaitamme käytettyjen Marimekko-tuotteiden kierrätyksessä. Vuoden 2021 onnistuneen pilotin jälkeen Marimekko lanseerasi vuonna 2022 kotimarkkinallaan Suomessa käytettyjen- ja vintagetuotteiden markkinapaikan pidentääkseen tuotteidensa elinkaarta entisestään. Jo syksyn 2022 aikana palvelu laajeni muodista ja asusteista myös kodintuotteisiin.

Vuosi 2022 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi yrityksen sisäiselle innovaatiotiimi Marimekko Innovation Works -tiimille. Tiimi vastaa innovatiivisten vastuullisempien materiaalien, väriaineiden ja teknologioiden sekä uusien vastuullisuuteen ja kiertotalouteen liittyvien liiketoimintamallien ja palveluiden kehittämisestä, edistämisestä ja pilotoinnista.