Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Tuotevalikoimaamme kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin.

Me yrityksenä

…noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 460 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki…

Hallinnointiperiaatteet

Sovellettavat säännökset Marimekko Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä…

Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

…(Committee of Sponsoring Organizations) -malliin, jonka viisi keskeistä osa-aluetta ovat kontrolliympäristö, riskien arviointi, valvontatoimet, tiedotus ja viestintä sekä seuranta. Marimekossa ei liiketoiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen ole toistaiseksi katsottu…

Riskienhallinta ja riskit

…vakaa tuloskehitys. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on jatkuva ja järjestelmällinen prosessi, jossa tunnistetaan ja arvioidaan yhtiön toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä avainriskejä. Avainriskeiksi luokitellaan sellaiset riskit, jotka saattavat estää liiketoimintamahdollisuuden käyttämisen, vaarantaa tai…

Riskit

…sään ääri-ilmiöiden ja luonnonkatastrofien, kuten tulvien, metsä- ja maastopalojen sekä myrskyjen, todennäköisyyttä. Sään ääri-ilmiöt ja luonnonkatastrofit ovat riski Marimekon arvoketjun toimintavarmuudelle ja tehokkuudelle. Ilmastonmuutoksesta johtuvat helteet, kuivuus, haasteet veden saatavuudessa,…

Tapaa valmistaja: Kahi ja Julle, Suomi

…noin miljoona metriä painettua kangasta vuodessa noin 40 työntekijää eri työpisteissä: kaavionvalmistuksessa, värikeittiössä, painokoneilla, höyryttimellä, pesukoneella, viimeistelyssä ja kankaantarkastuksessa vuonna 2016 Marimekon kangaspainossa käytetyt pohjakankaat hankittiin Saksasta, Turkista, Perusta ja…

Osake ja osakepääoma

…on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Maksettavat osingot sekä niiden suuruus ja maksuajankohta riippuvat yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta, omavaraisuusasteesta, käyttöpääoman tarpeesta ja muista tekijöistä. Marimekko pyrkii noudattamaan vakaata ja aktiivista…