Määräaika osakkeenomistajien mahdollisten yhtiökokouksen asialistaa koskevien pyyntöjen toimittamiselle