Laatupäällikön matkassa tehdasvierailuilla Kiinassa

Suurin osa Marimekon tuotteista saa lopullisen muotonsa tarkkaan valittujen sopimusvalmistajien tehtaissa ympäri maailmaa. Tällä hetkellä noin 70 prosenttia tuotteistamme valmistetaan Euroopassa ja loput Aasiassa. Globaalina yrityksenä Marimekolla on laaja kumppaniverkosto, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Jotta voimme varmistaa, että kumppaneidemme tuotantopaikoilla kaikki sujuu vastuullisuus- ja laatuvaatimustemme mukaisesti, ulkopuoliset asiantuntijat suorittavat tehtaissa auditointeja ja myös marimekkolaiset vierailevat toimittajien tehtaissa säännöllisesti.

Kaikki aistit auki – haluaisinko itse olla täällä töissä?

Marimekon laatupäällikkö Leena Tarvainen ja yksi ostajistamme, Salla Sandberg, vierailivat elokuussa Kiinassa kumppaneidemme tehtaissa, joissa valmistetaan muun muassa Marimekon laukkuja ja sateenvarjoja.
”Vastaanotto tehtaissa on lähes poikkeuksetta ystävällinen, ja avoimessa ilmapiirissä on helppo keskustella vaikeistakin asioista. Vierailuilla käydään läpi muun muassa sopimusasioita, tuotekehitykseen ja laatuun liittyviä asioita sekä kartoitetaan vastuullisten toimintatapojen toteutumista ja niihin liittyviä mahdollisia haasteita. Lisäksi tietysti seurataan myös edistymistä aiemmin sovittujen kehityskohteiden osalta”, kertoo Marimekon laatupäällikkö Leena Tarvainen.

Tärkein osa vierailua on kuitenkin tutustuminen itse tuotantotiloihin.

”Mielestäni on tärkeää päästä näkemään työskentelyolosuhteet ja kaikki työvaiheet omin silmin. Huomiota kiinnitetään muun muassa työskentely-ympäristön ja -tapojen turvallisuuteen, työvälineiden kuntoon sekä työskentelytilan lämpötilaan, siisteyteen ja valaistukseen. Yritän aina pitää kaikki aistit auki ja miettiä, haluaisinko itse olla kyseisessä paikassa töissä”, Leena sanoo.

Ei pelkkä tarkastuskäynti – loistava mahdollisuus tuotekehitykseen

Tehdasvierailut ovat osa jatkuvaa toimittajasuhteiden ylläpitoa, jolla varmistetaan, että kumppaneidemme toiminta vastaa vastuullisuus- ja laatuvaatimuksiamme. Vierailut eivät kuitenkaan ole ainoastaan tarkastuskäyntejä, sillä ne tarjoavat myös loistavan mahdollisuuden tuotekehitykseen sekä yhteistyön ja kumppanin toimintaympäristön ymmärtämisen syventämiseen.

”Kiinan-vierailulla keskustelimme yleisesti myös esimerkiksi maan jatkuvasta kehityksestä ja sen vaikutuksista. Tuotantomaan tilanteen ymmärtäminen helpottaa myös omaa riskienhallintaamme. Lisäksi kumppanimme ovat yleensä pitkään alalla toimineita ammattilaisia, jotka tuntevat oman prosessinsa läpikotaisin, minkä ansiosta keskusteluissa saattaa tulla esille yllättäviäkin tuotekehitysideoita”, sanoo Leena.