Päivä Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kaskon kanssa herätti uusia ajatuksia puolin ja toisin

Marimekko osallistui tänä keväänä opiskelijoille järjestettävään kansainväliseen johtamiseen keskittyvään CEO x 1 Day -valmennusohjelmaan, jossa etsitään tulevaisuuden johtajia ja tarjotaan heille mahdollisuus tutustua konkreettisesti yritysjohtajien arkeen. Vaativassa hakuprosessissa valikoituneet lahjakkaat opiskelijat pääsivät päivän ajaksi tutustumaan jonkun suomalaisen yhtiön toimitusjohtajan arkeen. Marimekolla toimitusjohtajamme Tiina Alahuhta-Kaskon mentoroitavana vieraili huhtikuussa Tampereen yliopistossa johtamista opiskeleva Linda Helistö.

Päivän aikana Linda pääsi näkemään ja kokemaan varsin monipuolisesti toimitusjohtajan päivien kulkua osallistumalla johtoryhmätyöskentelyyn, henkilöstön kehittämisen suunnitteluun HR:n kanssa ja vuoden tärkeimpien imagollisten tapahtumien suunnitteluun markkinointitiimissä. Lisäksi ohjelma sisälsi konserniviestinnän arkeen ja Marimekko-talossa toimivaan kangaspainotuotantoon tutustumista. Linda ja Tiina myös viettivät aikaa keskustellen ihmisten johtamisesta ja heidän mukaan saamisesta sekä pohtivat muutosjohtamisen viitekehyksiä.

”Päivän parasta antia oli päästä seuraamaan, kuinka johtoryhmä teki strategiasta ja visiosta konkreettista. Päivän aikana myös ymmärsin, kuinka sosiaalista kaikki pohjimmiltaan on. Toimitusjohtajan työ on kuin orkesterinjohtamista ja tulkin työtä. Erityisen vaikutuksen minuun teki se, että Marimekon toiminta todella perustuu niille asioille, jotka esitetään julkisesti. Yrityskuva on siis totta!  Päivä oli upea kokemus ja se herätti uusia kiinnostavia ajatuksia tulevaisuuttani ajatellen”, Linda summaa.

Myös Marimekolla päivää pidettiin antoisana ja uusia ajatuksia herättävänä.

”On aina yhtä inspiroivaa päästä kuulemaan tulevaisuuden kykyjen ajatuksia ja näkemyksiä sekä kutsua heidät ennakkoluulottomasti haastamaan omia ajattelutapojamme. On tärkeää, että uusille kyvyille ja uudenlaiselle ajattelulle annetaan tilaa ja niiden kehittymistä tuetaan. Aloitin itse kesäharjoittelijana Marimekolla reilut kymmenen vuotta sitten ja olen aina kokenut, että yhtiössämme uskalletaan ajatella rohkeasti ja tuetaan yksilön oppimista. Lindan ajatukset toivat uusia raikkaita näkökulmia tekemiseemme”, sanoo Tiina.

Vuosittaisen CEO x 1 Day -ohjelman järjestää johdon suorahaun yritys Odgers Berndtson. Ohjelma järjestettiin Suomessa tänä vuonna toista kertaa.