Riskiluokitus

Marimekon riskiluokituksen mukaisten keskeisten riskien jaottelu:

Strategiset riskit

• Liiketoimintaympäristö
• Liiketoimintastrategia
• Tuote-, jakelu- ja hankintapolitiikka
• Yhtiön maine tai brändikuva
• Suunnittelu- ja muu ydinosaaminen

Operatiiviset riskit

• Johtaminen ja päätöksenteko
• Operatiiviset prosessit (tuotevalikoima, jakeluverkosto, hankinta- ja toimitusketju) ja niiden hallinta
• Aineeton omaisuus
• Lain, määräysten ja sopimusten mukaisuus
• Tietohallinto
• Toiminnan jatkuvuus
• Vaatimustenmukaisuus ja vastuullisuus

Taloudelliset riskit

• Tuotannontekijöiden hintakehitys
• Toimintakulujen hintakehitys
• Rahoitusriskit
• Taloudellinen raportointi

Vahinkoriskit

• Ympäristö
• Henkilöstö
• Omaisuus
• Liiketoiminta
• Sidosryhmät