Suorista toimittajistamme noin 80 % käyttää uusiutuvaa energiaa

Marimekon tuotteita valmistaa globaali noin 75 toimittajakumppanista ja heidän 100 tehtaasta koostuva verkosto. Lähes 70 % tuotteista valmistetaan Euroopassa. Valitsemme toimittajamme huolellisesti ottamalla huomioon sekä sosiaalisen että ympäristövastuullisuuden. Keräämme tietoa toimittajiemme vastuullisuudesta osana valintaprosessia sekä jatkuvassa dialogissa toimittajien kanssa, esimerkiksi osana tehdasvierailuja ja toimittajien arviointia. Merkittävä osa tuotteidemme elinkaaren aikaisista päästöistä syntyy toimitusketjussamme tuotteiden ja niihin käytettävien materiaalien valmistuksessa, ja siksi olemme käynnistäneet päästöjen tarkemman kartoittamisen toimitusketjussamme aloittaen suorista toimittajakumppaneistamme.  

Vuoden 2019 aikana tekemämme selvitys osoitti, että 82 prosenttia suorista toimittajistamme käyttää uusiutuvia energianlähteitä ja 16 prosenttia käyttää toiminnassaan ainoastaan uusiutuvaa energiaa[1]. 66 prosenttia toimittajakumppaneistamme käyttää fossiilisista lähteistä saatavaa energiaa ja uusiutuvia energianlähteitä rinnakkain[2]. Pelkästään fossiilisista lähteistä peräisin olevaa energiaa käyttää 18 prosenttia toimittajistamme. 23 prosenttia niistä toimittajista, jotka eivät vielä käytä uusiutuvaa energiaa ainoana energiamutonaan, on aikeissa lisätä uusiutuvan energian käyttöä tulevaisuudessa.

Lähes kaikki Marimekon toimittajat niin Euroopassa (95 prosenttia) kuin Euroopan ulkopuolellakin (97 prosenttia) ovat asettaneet tavoitteita energiankäytön tai päästöjen vähentämiseksi ja/tai ovat toteuttaneet useita muita ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä. Tällaisia tavoitteita ja toimenpiteitä ovat muun muassa tuulivoimaloihin investoiminen, aurinkopaneeleiden asentaminen, vedenkäytön minimoiminen tuotannossa, lämmön talteenotto ja sen käyttäminen tuotantotilojen lämmittämiseen, energiatehokkaampiin laitteisiin siirtyminen sekä metsityshankkeisiin osallistuminen. Seuraamme jatkossa tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymistä osana toimittajayhteistyötämme.


[1] Uusiutuviin energianlähteisiin luetaan aurinko-, tuuli- ja vesivoima, biokaasu, biomassa ja maalämpö.

[2] Jos toimittaja on maininnut energianlähteeksi vain sähkön, jako uusiutuviin ja uusiutumattomiin perustuu Kansainvälisen energiajärjestön tietoihin sähköntuotantoon käytetyistä energianlähteistä kyseisessä maassa (https://www.iea.org/data-and-statistics).