Tiina Alahuhta-Kasko vieraili Marimekon kumppaneiden Kiinan-tehtailla

Marimekon tuotteiden alkuperä kiinnostaa asiakkaita. Marimekon tuore toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko vieraili kesällä 2015 Marimekon tuotteita valmistavilla tehtailla Shanghain lähellä Kiinassa yhdessä tuotejohtaja Niina Nenosen kanssa. Vaikka valtaosa Marimekon tuotteista valmistetaan Euroopassa, valmistus Kiinassa puhuttaa asiakkaita erityisesti. Tiina halusi tavata paikallisten tehtaiden johtoa ja työntekijöitä henkilökohtaisesti ja nähdä tuotantoa omin silmin. Alta voit lukea Tiinan ajatuksia vierailusta, Marimekon hankinnasta ja tuotannon vastuullisuudesta.

Mikä oli sinulle syy lähteä tutustumaan tehtaisiin?

”Olen ollut Marimekon palveluksessa jo yli kymmenen vuotta ja tutustunut tänä aikana eri rooleissani laajasti Marimekon eri toimintoihin. Vaikka meillä on Herttoniemessä tuotanto lähellä oman kangaspainomme ansiosta, minulle on tärkeää, että kaikkien Marimekon tuotteiden valmistus tapahtuu arvojemme mukaisesti valmistuspaikasta riippumatta. Kiinan-vierailulla minulle oli tärkeintä nähdä, miten meidän tuotteemme konkreettisesti valmistetaan, ja miten tämän päivän valmistusolosuhteet peilaavat arvoihimme.”

Mitä odotuksia sinulla oli ennen matkaa?

”Olemme Marimekossa keskustelleet paljon valmistusmaista ja tuotannon vastuullisuudesta. Kiinasta puhuttaessa tiesin, että siellä on monessa tuotekategoriassa laadukasta tuotantoa ja vuosien saatossa kehittynyttä erikoisosaamista. Lisäksi vastuullisuusasiat ovat tulleet osaksi jokapäiväistä toimintaa varsinkin länsimaisten asiakkaiden kanssa toimivilla tehtailla, joten oli kiinnostavaa päästä keskustelemaan myös näistä asioista tehtaiden edustajien kanssa. Olen muissa tehtävissäni ollut paljon tekemisissä kiinalaisten kumppaneidemme kanssa, joten paikallinen kulttuuri ja tavat ovat lähtökohtaisesti tuttuja.”

Mitä positiivisia asioita nousi esiin?

”Kiertäessämme tehtailla tarkastelin paljon työntekijöitä, ja näytti siltä, että he pitivät työpaikastaan ja halusivat tehdä töitä kyseisellä tehtaalla. Yleisesti Kiinassa puhutaan siitä, että monia tehtaita vaivaa jo työvoimapula ja työntekijöiden vaihtuvuus voi olla korkea. En aistinut minkäänlaista pakkoa työilmapiirissä.  Samankaltaisia tehtaita on myös Euroopassa. Se, mitä näimme, on kaukana siitä, mitä jotkin mielikuvat kiinalaisista tehtaista voivat länsimaissa olla. Työtahti on tiivis, mutta tuotanto on laadukasta ja tekijät taitavia. Mielestäni on harmillista, että länsimaissa välillä yleistetään tätä väärin.

Yllätyin iloisesti tehtaan edustajien avoimuudesta ja siitä, miten voimme keskustella johdon kanssa eri asioista. Tehtaan johto suhtautui avoimesti myös siihen, miten yhdessä voimme kehittää asioita.”

Mitkä asiat huolestuttivat?

”Työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat erittäin tärkeitä. Koin, että vastuullisuusteemat ovat voimakkaasti esillä, ja tehtaat kiinnittävät esimerkiksi työntekijöiden ohjeistamiseen paljon huomiota. Vastuullisuusasioiden kirjo on kuitenkin laaja, ja jotkin asiat ovat tehtaille uudempia. Kehitettävää siis vielä löytyy, kuten varmasti kaikissa yrityksissä ja maissa.

Paikallisen työkulttuurin ja usein pitkät työpäivät tietäen työtuntien määrä tietysti mietityttää. Asia on myös ristiriitainen, sillä paikalliset ihmiset selvästi haluavat ja ovat tottuneet tekemään paljon töitä, mutta sekä kiinalainen lainsäädäntö että tehtaan asiakkaiden edellyttämät toimintaohjeet rajoittavat sallittujen työtuntien määrää. Toisaalta kasvamassa on sukupolvi, joka arvostaa vanhempiaan enemmän myös vapaa-aikaa, joten jää nähtäväksi, miten kiinalainen työkulttuuri muuttuu tulevien vuosien saatossa.”

Muuttuiko mielikuvasi hankinta- ja valmistusprosessista? Miten?

”Ei oikeastaan; olosuhteet ja tuotantoprosessit tehtailla vastasivat odotuksiani. Olemme käyneet vastuullisen hankinnan asioita paljon läpi, ja yhteistyö tehtaiden kanssa on osa jokapäiväistä tekemistä. Minulle on tärkeää, että tekeminen on läpinäkyvää, ja että myös kehityskohteista voidaan puhua avoimesti, arvojemme mukaisesti.”

Missä ja miten me voimme mielestäsi kehittyä hankintaprosessin osalta?

”Varmasti kaikkien kumppaneiden kanssa on mahdollista parantaa yhteistyösuhdetta. Toivon, että pystymme entistäkin avoimempiin suhteisiin ja tiiviimpään dialogiin kaikkien sopimusvalmistajiemme kanssa. Toisinaan olemme toki pienempi asiakas jollekin tehtaalle, mutta silloinkin voimme vaikuttaa asioihin yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa, jos tarvitaan. Haluan meidän olevan mahdollisimman läpinäkyviä hankinta- ja valmistusketjussamme.”

Mitä pidät tärkeimpänä kehitettävänä asiana liittyen vastuulliseen hankintaan?

”Haluan, että valintamme heijastelevat arvojamme. Meidän täytyy pyrkiä entistä parempaan läpinäkyvyyteen läpi koko hankintaketjun mukaan lukien sopimusvalmistajien alihankkijat ja raaka-ainetoimittajat. Tehtävä ei ole helppo, ja alan toimijoilla on tässä asiassa laajemmaltikin kehitettävää. Esimerkiksi alan yhteiset aloitteet, kuten BSCI ja BCI auttavat kuitenkin eteenpäin. Toisekseen meidän pitää huolehtia pitkäaikaisista ja hyvistä suhteista sopimusvalmistajiimme saadaksemme riittävästi vaikutus- ja neuvotteluvaltaa.”

Mitä vierailusta jäi päällimmäisenä mieleesi?

”Koin todella inspiroivana nähdä toisella puolen maailmaa osaamisestaan ja työstään hyvällä tavalla ylpeyttä tuntevia ihmisiä, jotka tekevät meidän tuotteitamme – tavata heitä ja jutella heidän kanssaan. Oli myös tärkeää nähdä omin silmin viimeisimmät tuotanto-olosuhteet ja -konteksti. Matka vahvisti mielikuvaani siitä, että hyviä kumppaneita löytyy ympäri maailmaa. Erikoisosaamista löytyy paljon – Marimekon tavoitteena on löytää aina paras tekijä kullekin tuotteelle. Lisäksi avoin keskusteluyhteys oli erittäin hyvä ja tärkeä asia.”