Vastuullisuusstrategia

Marimekon uusi vastuullisuusstrategia julkaistiin joulukuussa 2020. Kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi olemme määritelleet kolme pääperiaatetta.

Ajaton design tuo iloa sukupolvesta toiseen

Tavoitteemme on, että Marimekko-tuotteita ei haluta koskaan heittää pois, vaan ne annetaan eteenpäin seuraaville käyttäjille ja lopulta kierrätetään uusiksi materiaaleiksi ja tuotteiksi. Emme tee kertakäyttömuotia – keskitymme ajattomaan ja kestävään designiin, joka tuo iloa sukupolvesta toiseen.

Keskeiset hankkeet

Kestävä design ja laatu

 • Luomme ajatonta designia ja tulevaisuuden klassikkoja.
 • Kasvatamme edelleen vastuullisempien materiaalien osuutta tuotteiden laadukkuudesta ja pitkäikäisyydestä tinkimättä.
 • Pidämme reklamoitujen tuotteiden osuuden alle 0,5 prosentissa myydyistä tuotteista.

Tuotteiden eliniän pidentäminen

 • Laajennamme tuotteiden eliniän pidentämistä edistävien palveluiden tarjontaa (esim. huolto ja korjaus).
 • Parannamme edelleen tuotteiden korjattavuutta ja huollettavuutta.

Uudelleenkäyttö

 • Tuemme asiakkaita entistä enemmän käytettyjen Marimekko-tuotteiden myymisessä.

Kierrätys

 • Otamme kierrätettävyyden huomioon suunnitteluvaiheessa muun muassa valitsemalla oikeanlaisia materiaaleja.
 • Tuemme asiakkaita loppuun kuluneiden Marimekko-tuotteiden kierrättämisessä.


Tulevaisuuden tuotteet eivät jätä jälkeä

Emme halua jättää jälkeemme taakkaa tuleville sukupolville. Uskomme, että tulevaisuudessa ajattomat ja kestävät tuotteet tehdään tasapainossa ympäristön kanssa kiertotalouden periaatteita noudattaen. Edistämme jatkuvasti teknologia-, materiaali- ja liiketoimintamalli-innovaatioita yhdessä kumppaneidemme kanssa viedäksemme teollisuudenalaamme eteenpäin ja saavuttaaksemme tavoitteemme.

Keskeiset hankkeet

Vastuullisempia materiaaleja ja toimitusketjuja

 • Pienennämme tekstiilimateriaalien ympäristöjalanjälkeä kiloa kohden vähintään 30 prosenttia vuoteen 2025 mennessä (sisältää kasvihuonekaasupäästöjen vähintään 20 prosentin ja vedenkulutuksen 50 prosentin vähennyksen Higg Material Sustainability Indexillä laskettuna).
 • Haastamme toimittajat toimimaan ympäristöystävällisemmin (esim. käyttämään uusiutuvaa energiaa ja uutta teknologiaa).

Green office ja omat toiminnot

 • Omat toiminnot hiilineutraaleja vuodesta 2020 alkaen päästöjen vähentämisen ja kompensoinnin ansiosta (tavoitteena kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2019 tasosta).
 • Jatkamme kemikaalien käytön vähentämistä ja lisäämme ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen osuutta.
 • Jatkamme tekstiili-, muovi- ja muun jätteen vähentämistä ja siirrymme käyttämään kierrätettyjä/uudelleen käytettäviä pakkausmateriaaleja.

Logistiikan optimointi

 • Vähennämme logistiikan kasvihuonekaasupäästöjä kuljetettua kiloa kohden 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä muun muassa optimoimalla lähetyksiä, kuljetusreittejä ja -muotoja (vuoteen 2018 verrattuna).
 • Minimoimme palautusten määrän muun muassa sopivan koon valintaa helpottavan sovelluksen avulla.

Tuotteiden ympäristöystävällinen hoito

 • Annamme asiakkaille aiempaa enemmän hoito-ohjeita ja kannustamme tuotteiden ympäristöystävällisempään huoltoon (esim. harventamalla pesukertoja).

Kohti positiivista muutosta oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon avulla

Haluamme edistää oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Päämääränämme on rakentaa koko arvoketjumme tämän periaatteen mukaan – tähtäämme lopulta täyteen läpinäkyvyyteen aina raaka-aineista lähtien. Tekemällä aktiivisesti yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa voimme edesauttaa vastuullisten toimintatapojen yleistymistä.

Keskeiset hankkeet

Toimitusketjun osallistaminen ja seuranta

 • Jatkamme ihmisoikeuksien, elämiseen riittävän palkkauksen, työntekijöiden voimaannuttamisen ja turvallisten työolosuhteiden edistämistä toimitusketjussamme.
 • Toimitusketjun koko ensimmäisen portaan auditointi riskimaissa; laajennamme auditointeja kankaiden toimittajiin (porras 2) riskimaissa. Maat on luokiteltu amfori BSCI:n riskiluokittelulla, joka perustuu Maailmanpankin kansainvälisiin hallinnointia kuvaaviin indikaattoreihin.

Läpinäkyvyys

 • Parannamme tuotteiden ja toimitusketjun läpinäkyvyyttä asiakkaiden suuntaan.
 • Keskipitkän aikavälin visio: täysi läpinäkyvyys aina raaka-aineista alkaen.

Kumppanuudet

 • Osallistumme edelleen aktiivisesti alan hankkeisiin edistääksemme positiivista muutosta toimitusketjussa.
 • Teemme edelleen yhteistyötä naisten ja lasten tukemisen ja luovuuden parissa toimivien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja inkluusio

 • Vaalimme monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja inkluusiota sekä sisäisten että ulkoisten hankkeiden avulla.

Vastuullisuustyömme on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Keskitymme etenkin hankkeisiin, joiden avulla voimme vaikuttaa eniten näiden maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseen.