Kymmenet tehdasvierailut vuosittain varmistavat tuotteidemme laadun ja vastuullisuuden

Toimitusketjumme vastuullisuuden varmistaminen on meille tärkeää, sillä ilon tuominen arkipäivään värein ja kuvioin ei saa tapahtua muiden kustannuksella. Vierailemme itse säännöllisesti toimittajakumppaniemme tehtailla, jotta voimme vakuuttua siitä, että toiminta täyttää laatu- ja vastuullisuusvaatimuksemme.

Marimekon oma kangaspaino Helsingissä tuottaa vuosittain noin miljoona metriä kankaita eri kuoseilla, minkä lisäksi tuotteitamme valmistavat noin 75 toimittajakumppania noin 100 tehtaassa ympäri maailmaa. Lähes 70 % tuotteista valmistetaan Euroopassa ja loput Aasiassa. Lista merkittävimmistä sopimusvalmistajistamme löytyy verkkosivuiltamme: https://company.marimekko.com/fi/vastuullisuus/valmistus/.

Valitsemme yhteistyökumppanimme huolella. Toimittajien valintaa ohjaavat ennalta määritetyt menettelytavat ja vaatimukset, jotka käydään läpi yksityiskohtaisesti ennen yhteistyöhön ryhtymistä. Läpikäytäviin asioihin sisältyy muun muassa sen varmistaminen, että toimittajan osaaminen ja kapasiteetti vastaavat tarpeitamme ja että toimittaja pystyy noudattamaan laatu- ja vastuullisuusvaatimuksiamme. Toimittajien huolellinen valinta on tärkeää siksikin, että pyrimme valitsemaan kumppaneita, joiden kanssa yhteistyötä voidaan kehittää ja suunnitella pitkäjänteisesti. Toimittajasuhteemme ovat keskimäärin noin 10 vuoden pituisia, ja joidenkin kumppaneidemme kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo yli 20 vuoden ajan.

Periaatteenamme on, että tiedämme aina missä ja millaisissa olosuhteissa tuotteemme valmistetaan. Marimekon edustajat vierailevat toimittajakumppaneiden tehtaissa säännöllisesti, ja lisäksi ulkopuoliset asiantuntijat suorittavat riskimaissa sijaitsevissa tehtaissa auditointeja.

Vuoden 2019 aikana marimekkolaiset tekivät yhteensä yli 40 vierailua tuote- tai materiaalitoimittajiemme tehtaisiin Suomessa, Virossa, Liettuassa, Unkarissa, Espanjassa, Portugalissa, Intiassa, Kiinassa ja Thaimaassa. Vierailujen aikana käydään läpi muun muassa sopimusasioita, tuotekehitykseen ja laatuun liittyviä asioita, kartoitetaan vastuullisten toimintatapojen toteutumista ja niihin liittyviä mahdollisia haasteita sekä seurataan edistymistä aiemmin sovittujen kehityskohteiden osalta. Ensisijaisesti toimittajan tulee aina korjata havaitut puutteet tai niihin johtaneet syyt, mutta vaatimustemme jatkuva noudattamatta jättäminen on peruste yhteistyön päättämiselle. Marimekko on viime vuosina purkanut muutamia sopimuksia esimerkiksi laatua, tiedonsaantia tai yhteistyön ehtoja koskevien puutteiden vuoksi.

Olennainen osa vierailuja on tutustuminen tuotantotiloihin. Pyrimme aina ajoittamaan vierailut ajankohtiin, jolloin tuotantolinjalla on valmistumassa Marimekon tuotteita, jotta näemme eri työvaiheet ja työskentelyolosuhteet konkreettisesti. Tutustumiskierroksen aikana kiinnitämme huomiota esimerkiksi työskentely-ympäristön ja -tapojen turvallisuuteen, työvälineiden kuntoon sekä työskentelytilan lämpötilaan, siisteyteen ja valaistukseen, ja voimme myös tarkkailla sitä, miten tehdastarkastuksissa mahdollisesti havaitut puutteet on korjattu. Vierailut tarjoavat mahdollisuuden kuulla toimittajan toiminnasta laajemminkin, vaikkapa siitä, miten he toimivat osana paikallisyhteisöä. Esimerkiksi Marimekon huivitoimittaja Intiassa tukee perhesäätiönsä (Shingora Family Foundation) kautta paikallisten tyttöjen koulutusta.

Lue lisää tuotteidemme valmistuksesta: https://company.marimekko.com/fi/vastuullisuus/valmistus/.