Marimekko työskentelee pitkäjänteisesti toimitusketjunsa läpinäkyvyyden lisäämiseksi

Toimitusketjumme ja tuotteissamme käytettyjen materiaalien vastuullisuus on meille erittäin tärkeää, sillä ilon tuominen arkipäivään väreillä ja kuvioilla ei saa tapahtua muiden kustannuksella. Vastuullisuus on yksi perusarvoistamme ja se tarkoittaa meille ihmisten ja ympäristön kunnioittamista kaikessa mitä teemme, myös oman toimintamme ulkopuolella. Tämän vuoksi olemme sitoutuneet jatkuvasti lisäämään toimitusketjumme läpinäkyvyyttä raaka-ainetuotantoon asti ja vaadimme vastuullista toimintaa myös toimittajakumppaneiltamme. Julkaisemme myös verkkosivuillamme vuosittain listauksen merkittävistä toimittajakumppaneistamme.

”Toimitusketjun vastuullisuus ja sen läpinäkyvyyden lisääminen on yksi vastuullisuustyömme painopisteistä. Kaikkiin tuotteisiimme on merkitty alkuperämaa jo vuodesta 2006 lähtien ja pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme yhä kattavammin tietoa myös tuotteissamme käytettävistä materiaaleista ja niiden valmistuksesta. Paljon työtä on tehty, ja paljon on vielä tehtävääkin. Julkaisimme kesäkuussa 2016 vuoteen 2020 ulottuvan vastuullisuusstrategiamme, jossa olemme sitoutuneet toimitusketjumme läpinäkyvyyden lisäämiseen raaka-ainetuotantoon asti. Tärkeitä työkaluja vastuullisuustyössämme ovat kumppaneidemme tarkka valinta, toimintaohjeet toimittajakumppaneillemme, heiltä säännöllisesti kerättävä tieto sekä jatkuva vuoropuhelu ja valvonta. Uskomme yhteistyön voimaan ja sen vuoksi olemmekin mukana alan keskeisissä yhteistyöverkostoissa Better Cotton Initiativessa (BCI) ja Business Social Compliance Initiativessa (BSCI)”, sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

Yhteistyö tehokkain tapa edistää vastuullista puuvillan tuotantoa

Yle uutisoi 11.12.2016 puuvillan tuotannosta ja siihen liittyvistä ihmisoikeusriskeistä. Uutisoinnissa käsiteltiin myös suomalaisten ja Suomessa toimivien tekstiilialan yritysten puuvillankäyttöä sekä puuvillan alkuperää.

Marimekko on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja vaadimme samaa myös toimittajakumppaneiltamme. Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä toimitusketjussamme missään muodossa. Puuvilla on Marimekon tärkein raaka-aine ja hankimme tuotteissamme käytetyt puuvillamateriaalit toimittajakumppaneiltamme. Puuvillan tuotantoon liittyvät sosiaaliset ja ympäristöä koskevat haasteet ovat globaaleja ja yhteisiä alan toimijoille. Paras keinomme edistää näiden haasteiden ratkaisemista on yhteistyö valmistajakumppaneidemme ja alan muiden toimijoiden kanssa.

Liityimme ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä vuonna 2013 kansainväliseen Better Cotton Initiativeen, joka edistää puuvillantuotannon vastuullisuutta viljelijöitä kouluttamalla ja viljelymenetelmiä kehittämällä sekä lisäämällä kysyntää vastuullisemmin tuotetulle puuvillalle. Hankkimalla BCI-puuvillaa olemme mukana luomassa kestäviä ja myönteisiä muutoksia ihmisten ja ympäristön kannalta. Vuonna 2015 Better Cotton -puuvillan osuus puuvillan kokonaiskäytöstämme oli 31 prosenttia eli yhteensä noin 252 tonnia. Lukema on kasvanut hyvin, keskimäärin noin 10 prosentin vuosivauhdilla.

”On hienoa, että jo muutamassa vuodessa työmme on alkanut tuottaa tulosta ja viime vuonna noin kolmasosa toimitusketjuumme hankitusta puuvillasta oli BCI-puuvillaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti lisätä vastuullisemman puuvillan ja myös muiden kestävämpien materiaalien osuutta tuotteissamme. Lisäksi etsimme jatkuvasti myös uusia kestävämpiä materiaaleja. Olemme esimerkiksi mukana tutkimusyhteistyössä, jossa kehitetään menetelmää, jonka avulla koivuselluloosasta voidaan valmistaa biohajoavaa kangaskuitua”, sanoo Alahuhta-Kasko.

Marimekko on työskennellyt vuodesta 2011 alkaen myös kansainvälisessä BSCI-aloitteessa, joka tarjoaa menetelmiä ja käytännön tukea työolosuhteiden kehittämiseksi ja valvomiseksi globaaleissa toimitusketjuissa. Kaikki toimittajakumppanimme ovat sitoutuneet BSCI:n periaatteisiin, jotka sisältävät muun muassa kiellon lapsi-ja pakkotyövoiman käytöstä. Mikäli tietoomme tulisi, että joku toimittajistamme toimisi vastuullisuusvaatimustemme vastaisesti, tutkimme asian välittömästi ja ryhdymme siltä pohjalta toimenpiteisiin. Lähtökohtana on asioiden kehittäminen yhteistyössä kumppaneidemme ja muiden toimijoiden kanssa.

Marimekon tuotteissa ei hyväksytä uzbekistanilaista puuvillaa maan puuvillatuotantoon liittyvien ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Liityimme vuonna 2012 Responsible Sourcing Networksin (RSN) organisoimaan aloitteeseen, jonka tavoitteena on painostaa Uzbekistanin hallitusta lopettamaan lapsi- ja pakkotyövoiman käyttö puuvillaviljelmillään.

Lue lisää vastuullisesta hankinnastamme vuoden 2015 vastuullisuuskatsauksestamme tai verkkosivuiltamme.