Omat toiminnot hiilineutraaleiksi vuonna 2020 jatkuvan kehitystyön ja kompensoinnin ansiosta

Me Marimekossa haluamme olla eturintamassa kehittämässä jatkuvasti vastuullisempia tuotteita ja toimintatapoja. Emme halua jättää jälkeemme taakkaa tuleville sukupolville, vaan uskomme, että tulevaisuudessa ajattomat ja kestävät tuotteet tehdään tasapainossa ympäristön kanssa kiertotalouden periaatteita noudattaen.

Olemme käynnistäneet useita hankkeita päästöjen vähentämiseksi merkittävästi koko arvoketjussamme aina raaka-aineista alkaen – tarkoituksenamme on linjata päästötavoitteemme vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Jatkuvan kehitystyön ja päästöjen kompensoinnin ansiosta omat toimintomme eli kangaspainomme, toimistomme sekä kaikki omat myymälämme eri puolilla maailmaa ovat hiilineutraaleja jo vuonna 2020. Pitkän aikavälin visionamme on, että toiminnastamme ei jää jälkiä ympäristöön.

Oman toimintamme hiilijalanjäljen pienentäminen on ollut tavoitteenamme jo vuosia. Vuosiksi 2016–2020 asetimme tavoitteeksi puolittaa kangaspainomme ja pääkonttorimme päästöt (scope 1 & 2) vuoden 2010 tasosta. Työ on edistynyt hienosti, ja vuoden 2019 lopussa näiden toimintojen päästöt olivat 306 hiilidioksidiekvivalenttitonnia eli 78 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010.

Viime vuosien aikana olemme selvittäneet tarkemmin eri toiminnoista syntyvää hiilijalanjälkeä. Vuosien 2019 ja 2020 aikana arvioimme esimerkiksi Herttoniemen-kiinteistön, muiden toimistojemme ja omien myymälöidemme hiilijalanjäljen. Jalanjälkeen sisällytettiin kunkin toimipisteen kannalta olennaiset päästöt Greenhouse Gas Protocol -laskentaohjeen määrittämistä scope 1, 2 ja 3 -kategorioista esimerkiksi energiantuotanto ja -kulutus, käytetyt materiaalit ja laitteet, jätteet sekä toimipisteessä työskentelevien henkilöiden lounaat, liikematkustuksen ja työmatkat.

Hiilijalanjäljen pienentämisessä tärkeässä roolissa on ollut Marimekon toiminnan sydän, Herttoniemen-kiinteistössä jo 1970-luvulta lähtien toiminut kangaspaino sekä samassa talossa sijaitseva pääkonttori ja kaksi myymälää. Jo 100 prosenttia ostetusta sähköstä ja lähes 80 prosenttia kiinteistön kokonaisenergiankulutuksesta katetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Lisäksi kiinteistössä on toteutettu mittava peruskorjaus, jonka joka vaiheessa kiinnitettiin erityistä huomiota energiatehokkuuteen. Muutamassa vuodessa on jo saatu merkittäviä vähennyksiä sähkön- ja lämmönkulutukseen, ja lisää tavoitellaan jatkossa. Uusi tavoitteemme on vähentää omien toimintojemme päästöjä vielä 40 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoden 2025 loppuun mennessä.

Jatkuvan kehitystyön rinnalla haluamme hidastaa ilmastonmuutosta kompensoimalla omista toiminnoistamme tällä hetkellä muodostuvat päästöt. Kangaspainostamme, toimistoistamme ja omista myymälöistämme syntyvän hiilijalanjäljen kompensoimiseksi olemme tukeneet metsitysprojektia Ugandassa. Projekti edistää metsien kestävää käyttöä kannustamalla paikallisyhteisöjä istuttamaan uutta metsää ja luomaan metsänhoitokäytäntöjä, jotka vähentävät tarvetta kaataa arvokkaita, monimuotoisuuden kannalta tärkeitä metsiä. Lisäksi projekti tukee paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia ansaita tuloja myös muista lähteistä, mikä entisestään vähentää metsien käyttöön kohdistuvaa painetta. Paikallisten metsien suojelun myötä metsät sitovat ilmakehästä enemmän hiilidioksidia samalla, kun huolehditaan alueen biodiversiteetin säilymisestä. Projektia koordinoi myclimate, Sveitsiin sijoittautunut voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on erikoistunut vapaaehtoisiin päästökompensaatiomekanismeihin. Tämän lisäksi kompensoimme Suomen myymälä- ja verkkokauppatoimitusten päästöt sekä verkkokauppatoimitusten päästöt muualla Euroopassa.

Lue lisää myclimatesta ja projektista Ugandassa
Lue lisää tavoitteistamme